Yderligere Stigning på Wall Street?

BørsUdsigten: Oplæg til Stigninger! Toplinierne Testes – USD Undtaget!

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 1,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,2 pct og 0,9 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uensartet plus / minus 0,2 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

Fundamentalt:

Kongressen har vedtaget en stimulanspakke på 908 mia. USD mandag. Det er dog ikke nok ifølge Warren Buffet.

I dag, onsdag afsluttes FOMC rentemødet i Fed.

BørsUdsigten vurderer en fortsættelse af den nuværende pengepolitik.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,3 pct. (47 point) i 3.695, er der tale om en sidelæns tertiær trend. Momentum er ved at gå ud af markedet, men brud af 3.705 niveauet vil kunne give yderligere momentum. Endvidere er der på den helt korte bane tale om en kaosformation.

Bruddet af 3.677 niveauet har udløst et tertiært salgssignal, og 3.609 niveauet vil udløse et sekundært.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger på de amerikanske aktier!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.690 niveauet. (solgt i 3.697 niveauet). Stop loss ved brud af 3.685 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.632 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,3 pct. (70 point) i 26.757 – handles fortsat) er der tale om et nyt angreb på toplinien i den sidelæns konsolidering. efter bruddet af den tertiært stigende trend. Salgssignal udløst ved bruddet af 26.650 niveauet. Det ligner fortsat en positiv fortsættelsesformation, der bekræftes ved brud af 26.825 niveauet.

BørsUdsigten ser en yderligere positiv fortsættelse, da Nikkei225 vurderes oversolgt.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 26.650 niveauet. (købt i 25.650 niveauet). Genkøb ved brud af 26.825 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.350 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,2 pct. (5 point) i 3.373 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et sidelæns brud af en tertiær konsolidering og dermed en sidelæns konsolidering.

Umiddelbart ligner det en puster før et nyt angreb på ATH i form af den horisontale toplinie i 3.450 niveauet.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges! 

Udbruddet bliver oftest kraftigt, og der er momentum til yderligere stigninger / brud!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.410 niveauet (købt i 3.371 niveauet). Genkøb ved brud af 3.374 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.342 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.405), er der tale om  en tertiære accelererende trend og samtidig en sidelæns konsolidering, med en toplinie i 1.410 niveauet (testes NU), og en bundlinie i 1.370 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at C20 vil performe dårligere end de øvrige aktiemarkeder, da det vurderes overkøbt.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.400 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.404 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.383 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,0 pct. (1 point) i indeks 1.890 niveauet, er der tale om en tertiær nedtrend, efter brud fra en sidelæns konsolidering. Bruddet af bundlinien i 1.906 niveauet har udløst salgssignal. Købesignal udløses ved brud af 1.900 niveauet nedefra.

Det svenske marked vurderes oversolgt på det nuværende niveau – uden det store momentum.

Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.906 niveauet (købt i 1.918 niveauet). Genkøb ved brud af 1.900 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.863 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 1,1 pct. (140 point) i indeks 13.363), er der tale om et brud af modstanden den sidelæns konsolidering i 13.225 niveauet . Det udløser et rent tertiært købesignal. Et falsk salgssignal efterfulgt af et brud af en modstand, er oftest et stærkt købesignal.

BørsUdsigten forventer derfor et brud af 13.400 niveauet og et nyt angrebet på den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.225 niveauet (solgt i 13.225 niveauet). Stop loss ved brud af 13.250 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.000 niveauet. Strategi: Køb 

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,12) til morgen, onsdag, er der tale om en test af bundlinien i den spekulative konsolidering (6,125 niveauet), og dermed tæt på udløsning af et bekræftet salgssignal.

BørsUdsigten ser en test af 6,00 niveauet, indenfor de næste 1-2 måneder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,15 niveauet (solgt i 6,30 niveauet). Stop loss ved brud af 6,125 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,203 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner, men købe de spekulative. Amerikanske aktier afdækkes ved lån i samme valuta!

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (50,3) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af modstanden i 48,8 niveauet (nedefra), hvilket udløser købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 48,8 niveauet (solgt i 48,8 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 20,30 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 47,6 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.