Opfølgning Bankudbytter!

Servicemeddelelse:

Med reference til tidligere indspark omkring bankudbytter – se mandagsudgaven – anbefaler ECB bankerne om at udøve ekstrem forsigtighed med bankudbytter og aktietilbagekøb indtil 30. september 2021.

BørsUdsigten noterer, at der udelukkende er tale om banker og IKKE forsikringsselskaber!!!

De banker der vil give udbytter og gennemføre aktietilbagekøb må være lønsomme (overskudsgivende)

ECB forventer, at udbytterne og aktietilbagekøb vil være under 15 pct. af sammenlagte overskud i 2019 og 2020, og ikke højere end 20 basispunkter af kærnekapitalen (CET1), alt efter hvad som er lavest.

Bankudbytter benyttes af mange som supplement til pensionen, og i udbyttestrategier – specielt når obligationsrente er negativ / tæt på NUL. Endvidere kan samfundet godt bruge et tilskud til at sætte gang i økonomien.

Nationalbanken har stresstestet de 16 største pengeinstitutter og kreditforeninger med det resultat, at de alle kan klare en større økonomisk tilbagegang.

Sådan er reglerne – så må vi se om Finanstilsynet i Danmark udsteder de samme forordninger.

PS!

BørsUdsigten vurderer – ligesom Nationalbanken – at de danske banker kapitalmæssigt er væsentlig stærkere end de europæiske dito, da kravene til de danske banker efter finanskrisen har været hårdere end dem der har været gældende for de europæiske banker.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.