3 interessante svenske aktier

Der er sat fokus på 3 mindre svenske selskaber, der har et interessant potentiale også i 2021 og som dækker brancher, hvor man ser store forandringer.

Bambuser er specialist på interaktiv live-streaming. Aktien er på bare 3 uger gået fra kurs 10 til 18 og det har sendt RSI op i niveauet omkring 80. Aktien konsoliderer sig i niveauet 16-18, hvilket giver mulighed for at samle op i aktien.

Elos Medtech producerer forskelligt udstyr indenfor implantater og operationsinstrumenter. Teknisk er aktien kommet godt igen. I begyndelsen af corona-pandemien blev selskabet ramt af et meget lavere salg, da hospitalerne rundt om i verden kun havde fokus på pandemien.

Aktien er i en stigende tendens.

Aktien bevæger sig vandret i niveauet 65-75 fra marts til juli, hvorefter aktien har taget fart og nu handles den i niveauet 100-105, mens den før corona-udbruddet blev handlet i 110-115. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 100 og herefter i niveauet 94. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Hold øje med aktien.

OrganoClick producerer fiber-baserede materialer, som kan afvise vand. Teknisk er aktien i en stigende tendens og der blev etableret købssignal i Bollingerkanalen i maj og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i juni. RSI har ramt 90. Nærmeste modstandsniveau er ved 11 og herefter i niveauet 13, mens der er støtte i niveauet 8,4-8,6 og herefter i niveauet 7,8-8,0. Afvent udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.