Vestas holder fast i trenden

Vestas-aktien fortsætter den stigende tendens og nærmer sig en test af toppen fra februar i niveauet 710-720. Der er købssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen.

Bollingerkanalen på ugebasis.

De glidende gennemsnit på ugeniveau er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i niveauet 85 på ugebasis og MACD er over 0.

RSI på ugebasis.

Bryder kursen igennem det gamle modstandsniveau, så er næste ved 875 og herefter i niveauet omkring 895, mens nærmeste støtteniveau er ved 650-660 og herefter i niveauet 600-610.

Aktien ser interessant på det nuværende niveau, men Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket indikerer, at hastigheden er aftagende og det kan blive svært at bryde igennem modstandsniveauet i første omgang.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.