Vendedag?

BØRSUDSIGTEN: BørsUdsigten er forsinket i dag på grund af problemer med opkobling til vores database. Problemet skulle være afhjulpet nu.

Råvarer trækker aktierne ned

Abonnement: Køb adgang til BørsUdsigten https://aktieraadet.dk/produkt/boersudsigten/ eller skriv til mig på allan@borsudsigten.dk, eller ring på 2258 0126

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 1,4 pct. (13,94point) i indeks 1.002,59.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 1,4 pct. og 2,0 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere, nu til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har købt i 945 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 998 niveauet. Der åbnes en baisse (shortposition) ved brud af 998 niveauet.

Strategi: Køb.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten en salgsstrategi.

BørsUdsigten har udløst stop loss ved bruddet af 1.005 niveauet (positionen købt i 1.010 niveauet). Der genkøbes ved brud af 1.020 niveauet. Åbning af shortposition ved brud af 998 niveauet.

Strategi: Sælg.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 961 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

Strategi: Køb.

Niveau for indeksvurdering: 1.003.

 

 

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.

Der er lagt op til en megafusion mellem Dow Chemical og Dupont til en værdi på 120 mia. USD. Dupont var det selskabe der i sin tid opslugte danske Danisco (Danske Sukkerfabrikker).

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,9 pct. (162,51 point) i indeks 17.568,00.

S&P500 falder med 0,7 pct. (13,48 point) i 2.063,59.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,1 pct. (3,57 point) i 5.098,24.

 

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.064), ligger vi i en nogenlunde symmetrisk kileformation.

Der er gode muligheder for, at der er tale om en konsolidering i en kopformation / dobbeltbund.

Brud af toplinien i 2.100 niveauet vil udløse købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss i 2.080 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.090 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 2.050 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.075 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.100 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 2.050 niveauet (stigende trendlinie)

Strategi: Sælg.

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købsstrategi. Der udløses stop loss ved brud af 2.064 niveauet. (og det er nu der testes)

Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer trækker ligger neutralt med pil ned.

Signalmodellerne ligger nu i sælg.

09SPCH

S&P500: Dagschart

 

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres 0,01 pct. højere i 2,22 pct. Den toårige rente stiger med 0,01 pct. til 0,93 pct., og den 30 årige stiger med 0,02 pct. til 2,96 pct.

Auktion over 10årige statsobligationer i dag, og de 30årige i morgen torsdag.

Den tyske 10 årige Bund falder med 0,01 pct. i 0,57 pct., og den 2 årige stiger med 0,01 pct. i minus 0,32 pct., og den 30årige falder med 0,03 pct. til 1,37 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:15 i 6,838 (6,879) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,091 (1,058). USD/JPY noteres i 122,7 (122,9). EUR/JPY noteres i 133,9 (130,0). EUR/DKK noteres til 7,461 (7,461) til morgen.

 

 

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,84), fik vi et tertiært salgssignal ved bruddet af 6,85 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt i 6,59 niveauet, og hjemtaget gevinst ved bruddet af den stigende trendlinie i 7.03 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position i 6,64 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 7,03 niveauet.

Strategi: Sælg.

Momentumindikatorerne trækker mod syd o oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

09USDDKK

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, onsdag i 1.077 (1.073) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Guldprisen bliver stimuleret af den ”svage” USD.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position i 1.170 niveauet. Take profit lægges ved brud af 1.172 niveauet, hvor der åbnes en short.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.070 niveauet. Stop loss, og åbning af short ved brud af 1.050 niveauet,

Strategi: Køb.

 

 

Olie

Olieprisen noteres uforandret til en anelse højere til morgen, onsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 38,32 (37,69) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 40,88 (40,93) USD pr. tønde.

BørsUdsigten har spekulativt / tertiært åbnet en shortposition ved bruddet af 45 niveauet, og der er åbnet endnu en shortposition ved bruddet af 42,5 niveauet. Der hjemtages gevinster, ved at lukke begge shortpositioner ved et brud af 41,5 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt vores lange position ved bruddet af 45 niveauet. Der genkøbes ved brud af 43 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved brud af 42,5 niveauet, og der lukkes (stop loss) ved brud af 44 niveauet.

Strategi: Sælg

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere, nu til morgen, onsdag.

Nikkei225 falder med 1,0 pct. (192 point) i indeks 19.301. Hang Seng noteres ned med 0,3 pct. (59 point) i 21.846. Kina’s CSI300 stiger med 0,5 pct. (19 point) i indeks 3.642. Sydkoreas Kospi ned med 0,0 pct. (1 point) i indeks 1.948. Australien ASX200 ned med 0,6 pct. (28 point) i 5.080.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMX C20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (1.003), kom der lidt uventet pres på nedsiden – primært initieret af udlandet.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) er BørsUdsigten stoppet ud i 1.005 niveauet (købt 1.010 niveauet). Der genkøbes ved brud af 1.020 (nedefra). Der åbnes en shortposition ved brud af 998 niveauet.

Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 945 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 998 niveauet Der åbnes en shortposition ved brud af 961 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 961 niveauet.

Strategi: Køb

09C20CH

C20: Dagschart

De korte momentumindikatorer ligger neutralt med pil ned.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, bortset fra en lille salgsadvarsel fra MacD

 

Analyse & Graf: Vikingen
Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 bedst mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.