Velkommen til 2020

Kan den gode stemning fortsætte? Kina og USA mødes for at underskrive første fase af handelsaftalen og Storbritannien skal i gang med forhandlingerne med EU. Flere taler om, at det negative rentemiljø er usundt og blandt andet Sverige har hævet renten til nul. Norge har haft en rente over 1,5 siden september og er dermed et af de få lande, som er gået imod tendensen med fortsatte rentesænkninger. Forrige fredags nedskydning af Qassem Soleimanis har sendt olieprisen i vejret og har fået flere investorer til at overveje deres risiko i markedet.

Vestas modtog som sædvanligt en række ordrer de sidste dage af året 2019. Dog var antallet af ordrer lidt mindre end i 2018, så markedsdeltagerne reagerer negativt på året. Første handel sendte aktien ned med over 2 pct. Faldet i aktien betyder, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De tre indikationsmodeller er alle faldende på ugebasis, hvilket indikerer, at der er brug for en pause. Der er et ”gap” i niveauet 551,8-581 og spørgsmålet er, om det skal lukkes, før aktien igen kan stige.

Pandora overraskede positivt med et mindre fald i salget end ventet i fjerde kvartal. Det har fået aktien til at stige med 17 pct. på to dage og nu handles aktien i niveauet omkring 340. Stigningen betyder, at signalmodellerne Bollinger og Parabolic har etableret købssignal på ugebasis. Alle tre indikationsmodeller har etableret en stigende tendens. MACD er over 0 og RSI er over 50 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens. Modstandsniveauet 340 ser ud til at være brudt og næste modstandsniveau er ved 380 og herefter i niveauet 420, mens nærmeste støtteniveau er ved 280. Anbefaler at man afventer udviklingen og køber op i aktien tilbage til niveauet under 340.

Matas havde et bedre salg i forbindelse med Black Friday og julehandlen viste sig også fra den positive side. Det betyder, at Matas justerer forventningerne til at ligge i den høje ende. Man forventer nu en vækst i omsætning på 5 pct. mod 3,5-5 pct. Det har fået aktien til at stige onsdag. Stigningen har fået Parabolic til at gå i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens (se analysen af Matas fra i onsdag).

Jyske Bank opjusterede torsdag, hvilket fik aktien til at stige med 4,25 pct. Aktien fandt en bund i niveauet 185-186 i august og siden har aktien været i en stigende tendens og aktien ramte niveauet 255-260. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 310, mens nærmeste støtteniveau er ved 220 og herefter i niveauet 210. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I denne uge er der ikke nogen danske regnskaber, da der er dømt juleferie på det danske marked og man skal frem til 14/1 for et finde det første regnskab og det er fra Bang & Olufsen. Onsdag er det Chr. Hansen.
Chr. Hansen arbejder på at etablere en bundformation i niveauet 505-540 og det har stået på siden oktober. Der er divergens mellem flere modeller på både dags- og ugeniveauet. Den samme divergens ser man i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation. Der er til gengæld 3 ”gaps” i grafen og første er i niveauet 557,40-571. Herefter i niveauet 641,2-720,2 og igen i ved 734,20-735,6. Den spekulative investor samler op i det nuværende niveau.

C25 på ugebasis.

C25-indekset testede niveauet 1260 i slutningen af december, men siden har indekset tabt pusten og Momentum har etableret en topformation og RSI er faldet tilbage til niveauet 72. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden månedsskiftet oktober/november. Den nedre støttelinie ligger i niveauet 1210 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1180.  Nærmeste støtteniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1160, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1300 og herefter i niveauet 1325.

DK Portefølje

Nordisk portefølje
Catena Media er på salgslisten. Har hævet stop-loss på Kongsberg og Rottneros. Har hævet kursmål og stop-loss på SAAB og Trelleborg.

Kan USA holde farten?

Torsdagens amerikanske nøgletal viste en positiv tendens, idet antallet af nytilmeldt ledige var på 214.000 mod 223.000 i uge før.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: JPMorgan Chase, Bank of America, UnitedHealth Group, Coca-Cola, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley samt BlackRock.

Dow Jones Industrial holder fast i den stigende tendens og indekset nærmer sig modstandsniveauet 29.000. Næste modstandsniveau er ved 30.000 og nærmeste støtteniveau er ved 27.300. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen er i køb på både dags- og ugeniveauet.

Top formation i USA?

S&P 500 fortsætter den stigende tendens og er nu kommet over 3250. Nærmeste modstandsniveau er ved 3300 og herefter ved 3350, mens nærmeste støtteniveau er ved 3100 og herefter i niveauet 3000. Der er etableret en topformation i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI er oppe i niveauet 92, og man har en faldende tendens. Den manglende hastighed i indekset indikerer, at

det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3050 som en støttelinie. Der er lagt op til en pause i den stigende trend efter 3 måneder med uafbrudt stigning.

Nasdaq test 9200.

Nasdaq Composite er brudt igennem modstandsniveauet 9000 og RSI bevægede sig vandret i niveauet 97-98, så der er lagt op til en konsolidering. Bollingerkanalen har været i en stigende tendens siden slutningen af oktober. Nærmeste støtteniveau er ved 8600, mens nærmeste modstandsniveau 9.300. Momentum på månedsniveauet har taget et kraftigt hop op, så der er brug for en pause i tendens.
Strategi: Hold på det amerikanske indeks.

 

Vandret formation i Japan
Det japanske marked har holdt ferie fra den 30/12 og frem til den 6/1. Teknisk set bevæger indekset sig vandret i niveauet 23.000-24.000. Det betyder, at Bollingerkanalen har etableret et salgssignal på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra.

Japan tester 24.000

På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 22.500 som en støttelinie. Momentum fortsætter den stigende tendens, hvilket bekræfter, at indekset ser stærkt ud, men anbefaler at man afventer udviklingen og køber ved brud af niveauet 24.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

OMX Stockholm 30 holder fast i den og indekset tester nu modstandsniveauet 1800. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fald og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen oppefra, mens RSI har etableret en bundformation og stiger og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis.

Det svenske marked.

Bollingerkanalen er i køb og har været det siden midten af september. Bollingerkanalens nedre kanallinie ligger i niveauet 1750 og det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1680. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad, hvilket bekræfter, at der er en langsigtet positiv tendens i det svenske og at den fortsat er tilstede.
Strategi: Hold på det svenske marked.

Raysearch Laboratiories bevæger sig vandret i niveauet 110 og har dermed etableret en bundformation i niveauet 110. Det betyder, at Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på dagsniveauet. På ugebasis er det hele fortsat i salg, men der har været en vending i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er stadig under 0 og RSI har ramt 10.

Med på kandidatænken.

Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Der er et stort ”gap” i niveauet 127,9-151,1. Nærmeste modstandsniveau er ved 160, mens støtteniveauet er ved 98. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX 30 har tabt pusten den seneste måned og indekset bevæger sig vandret i niveauet 13.000-13.500. Den vandrette formation betyder, at indikationsmodellerne har etableret topformation i både Momentum, RSI og MACD. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis, men den nedre kanallinie ligger i niveauet 13195 og indekset handles i niveauet 13530, så indekset skal ikke tabe meget, før signalet kan blive ændret.

Pause eller bliver det som i januar 2017 hvor modellen toppe og indekset kører videre op? Det vil de kommende uger afgører. 

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.700 som støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og 14.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 13.000 og herefter i niveauet 12.700.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er GN Store Nord, Solar og Tryg
GN Store Nord har efter en korrektion ned til niveauet 270 genfundet sit Momentum indtil for 3 uger siden, hvor pusten gik af modellen. Aktien handles nu i niveauet 305-310, og det betyder, at der er etableret et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens der på ugebasis fortsat er købssignal i modellen. Den manglende stigende tendens i aktiekursen kan også ses i RSI og MACD på ugebasis. RSI er faldet til 60 på ugebasis.

Ser interessant ud.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 340, som blev testet i august/september i 2018 og i april/maj, mens nærmeste støtteniveau er ved 295 og herefter i niveauet 280. Afvent udviklingen.

Solar tester modstandsniveauet 300-305 og det er nu tredje gang, at det modstandsniveau bliver testet. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af december. På ugebasis har Bollingerkanalen etablerede et ”Golden Cross” i midten af december og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Brydes modstandsniveauet? Mangler omsætning til at bekræft Golden Cross.

Der er en positiv tendens i de tre indikatiopsmodeller på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 345 og herefter i niveauet 370-375. Nærmeste støtteniveau er ved 285 og herefter i niveauet 275. Momentum på månedsniveauet bevæger sig vandret, hvilket indikerer, at man skal være afventende.
Aktien tages med på kandidatbænken.

Tryg holder fast i den stigende tendens på ugebasis, efter aktien havde været inde i en korrektion i perioden juli til november. Siden er aktien handlet op i niveauet 197-198. Den positive tendens i aktiekursen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb i begyndelsen af december. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Stærk tendens.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er ved at etablere en bundformation på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 220 og herefter i niveauet 230, mens nærmeste støtteniveau er ved 185 og herefter i niveauet 185. Anbefaler at man tager aktien med i portefølje,

 

Uro i Mellemøsten giver stigning til guld og olie
Guldet stiger og tester nu 1580, men blev afvist og handles nu i niveauet 1540-1560. Der er etableret købssignal på ugebasis for 2 uger siden i Bollingerkanalen og for 1 uge siden i Parabolic. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 65 og MACD er over 0.

De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket indikerer, at kursen kan gå over 1600 i nærmeste fremtid.

SEK/DKK var over niveauet 71,5 i midten af december, men herefter har den svenske krone mistet pusten og handles nu i niveauet omkring 71. Tilbagefaldet i kronen kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 70. Nærmeste støtteniveu er ved 70,5.

EUR/USD holder fast i den stigende tendens efter bunden ved månedsskiftet september/oktober, hvor valutaen var i 1,090 og niveauet nu er 1,110-1,115.

Metalmarkedet: Stærk udvikling i industriråvarerne med en fortsat stigende tendens i kobber og zink. Der er ingen industrimetaller, som er i en faldende tendens og markedet ser stærkt ud.

Landbrugsmarkedet: fortsætter den stigende tendens. Den eneste afgrøde der i øjeblikket er i en faldende tendens er havre og ellers er bevægelsen nordpå.

Brent Spot har oplevet store udsving de sidste par dage grundet uroen i Mellemøsten. Der er fortsat en stigende tendens i olien og modstandsniveauet 70 blev testet, men kunne ikke bryde igennem.
De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI har tabt pusten på ugebasis, men Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 72 og herefter i niveauet 76, mens nærmeste støtteniveau er ved 64 og herefter i niveauet 60.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.