Velkommen til 2020

Kan den gode stemning fortsætte? Kina og USA mødes for at underskrive første fase af handelsaftalen og Storbritannien skal i gang med forhandlingerne med EU. Flere taler om, at det negative rentemiljø er usundt og blandt andet Sverige har hævet renten til nul. Norge har haft en rente over 1,5 siden september og er dermed et af de få lande, som er gået imod tendensen med fortsatte rentesænkninger. Forrige fredags nedskydning af Qassem Soleimanis har sendt olieprisen i vejret og har fået flere investorer til at overveje deres risiko i markedet.

Vestas modtog som sædvanligt en række ordrer de sidste dage af året 2019. Dog var antallet af ordrer lidt mindre end i 2018, så markedsdeltagerne reagerer negativt på året. Første handel sendte aktien ned med over 2 pct. Faldet i aktien betyder, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De tre indikationsmodeller er alle faldende på ugebasis, hvilket indikerer, at der er brug for en pause. Der er et ”gap” i niveauet 551,8-581 og spørgsmålet er, om det skal lukkes, før aktien igen kan stige.

Pandora overraskede positivt med et mindre fald i salget end ventet i fjerde kvartal. Det har fået aktien til at stige med 17 pct. på to dage og nu handles aktien i niveauet omkring 340. Stigningen betyder, at signalmodellerne Bollinger og Parabolic har etableret købssignal på ugebasis. Alle tre indikationsmodeller har etableret en stigende tendens. MACD er over 0 og RSI er over 50 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens. Modstandsniveauet 340 ser ud til at være brudt og næste modstandsniveau er ved 380 og herefter i niveauet 420, mens nærmeste støtteniveau er ved 280. Anbefaler at man afventer udviklingen og køber op i aktien tilbage til niveauet under 340.

Matas havde et bedre salg i forbindelse med Black Friday og julehandlen viste sig også fra den positive side. Det betyder, at Matas justerer forventningerne til at ligge i den høje ende. Man forventer nu en vækst i omsætning på 5 pct. mod 3,5-5 pct. Det har fået aktien til at stige onsdag. Stigningen har fået Parabolic til at gå i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens (se analysen af Matas fra i onsdag).

Jyske Bank opjusterede torsdag, hvilket fik aktien til at stige med 4,25 pct. Aktien fandt en bund i niveauet 185-186 i august og siden har aktien været i en stigende tendens og aktien ramte niveauet 255-260. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 80. Nærmeste modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 310, mens nærmeste støtteniveau er ved 220 og herefter i niveauet 210. Aktien ser interessant ud på niveauet.

I denne uge er der ikke nogen danske regnskaber, da der er dømt juleferie på det danske marked og man skal frem til 14/1 for et finde det første regnskab og det er fra Bang & Olufsen. Onsdag er det Chr. Hansen.
Chr. Hansen arbejder på at etablere en bundformation i niveauet 505-540 og det har stået på siden oktober. Der er divergens mellem flere modeller på både dags- og ugeniveauet. Den samme divergens ser man i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation. Der er til gengæld 3 ”gaps” i grafen og første er i niveauet 557,40-571. Herefter i niveauet 641,2-720,2 og igen i ved 734,20-735,6. Den spekulative investor samler op i det nuværende niveau.

C25 på ugebasis.

C25-indekset testede niveauet 1260 i slutningen af december, men siden har indekset tabt pusten og Momentum har etableret en topformation og RSI er faldet tilbage til niveauet 72. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden månedsskiftet oktober/november. Den nedre støttelinie ligger i niveauet 1210 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1180.  Nærmeste støtteniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1160, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1300 og herefter i niveauet 1325.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er GN Store Nord, Solar og Tryg.

Ser interessant ud.
Brydes modstandsniveauet?


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.