Velkommen til 2018

C25 på ugebasis.

Et nyt år er startet og kan det give trendændringer? Europa ligger fortsat i en lidt kedelig tendens, hvor både CAC 40 og DAX 30 har svært ved at komme videre. Derimod var der fuld fart på flere fjernøstlige indeks i 2017, og den samme tendens ses i USA.

Overordnet set er der en positiv global vækst i verdensøkonomien, men aktierne er allerede steget pænt de sidste par år og det samme er huspriserne (specielt i de store byer). 2018 kunne godt indikere, at man skulle være endnu mere selektiv i sine aktieinvesteringer det kommende år.

Vestas har skovlet ordrer ind de sidste par dage inden det nye år, og det fik aktiekursen til at stige med over 2,6 pct. Teknisk har aktien etableret en bundformation i niveauet 360, men spørgsmålet er jo, om det bliver et V eller et W, før udviklingen er helt færdig. Forventer man et W, så bør man afvente udviklingen og tilbagefaldet i aktien. Der er positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og der er etableret en bundformation i Momentum på månedsniveauet.

SimCorp som ofte modtager en række ordrer sidst på året har dog ikke givet meddelelse om, at der er ny kunder i butikken. Aktien ligger i en faldende tendens og ser ikke rigtigt interessant ud i øjeblikket. Men Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, så aktien kan blive interessant i løbet af et par måneder og derfor tages aktien med på kandidatbænken.

Alm. Brand gav et godt afkast i 2017 og specielt sidst på året tog aktien fart. Historisk skal man tilbage til 2008 for at finde aktien i det niveau. RSI ramte 100 i slutningen af december, hvilket indikerer, at der er behov for en korrektion ned mod kurs 72. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

Der er igen kommet gang i Per Aarsleff Holding-aktien efter en længere periode, hvor aktien har bevæget sig vandret i niveauet 180. Stigningen de sidste par dage betyder, at der er etableret nye købssignaler i flere modeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 210 og herefter i niveauet omkring de 220. Momentum har en positiv tendens på både uge- og månedsniveauet og den samme positiv tendens ses i MACD og RSI. Forventer man en positiv udvikling i byggeriet, så er Per Aarsleff en kandidat i porteføljen.

Den samme positive tendens har man set i Højgaard Holding B, som er steget med 12,2 pct. på 3 dage. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men det har ikke givet købssignaler i hverken Bollingerkanalen eller Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det har ikke givet et ”Golden Cross” endnu på ugebasis.  På dagsniveauet er der etableret købssignaler i både kursgrafen og Bollingerkanalen. Højgaard er for den spekulative investor på nuværende niveau.

I de kommende uger er der igen regnskaber, og man skal hen til den 10. januar, før det første regnskab i Norden dukker op og det er svenske Dustin Group. Den 11. januar er det Bang & Olufsen og den 12. januar er det Chr. Hansen.

 

C25 på ugebasis.

C25-indekset fortsætter den positive tendens og indekset har nu rundet 1170. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1180. Signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis. De tre indikationsmodeller har etableret bundformation på ugebasis. RSI er ved niveauet 40-42, så modellen er ikke i bullniveauet.  Nærmeste modstandsniveau er ved 1200, som tilbage i oktober var et topniveau, mens nærmeste støtteniveau er ved 1130-1140.

 

DK Portefølje
Hæver målkursen og stop-loss på Nilfisk og Novo Nordisk. Pandora er fortsat på salgslisten.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss for Carlsberg. KABE Husvagnar og Ericsson er på salgslisten.

 

USA toget kører bare 

Torsdagens nøgletal var en pose blandede bolsjer. PMI services var bedre end ventet, mens antallet af nytilmeldte ledige var højere markedsforventningerne. Den private jobrapport ADP var bedre end ventet.

Den kommende uge byder på de første amerikanske bankregnskaber fra JPMorgan Chase, Wells Fargo. Derudover kommer BlackRock, PNC Finansial Services Group, Delta Air Lines, Southern Copper og Lennar Corp. Lennar Corp., som bygger i store dele af USA og den positive udvikling i den amerikanske økonomi har trukket op i aktiekursen det seneste år, hvor kursen er gået fra 42 til 44 til dagens kurs på omkring 64-66. Der er et positivt Momentum i aktien og nærmeste modstandsniveau er ved 73-74.

Dow Jones på den rigtjgt side af 25.000.

Dow Jones Industriel Average fortsætter den stigende tendens og indekset har ramt 25.000 for første gang. RSI er over 95, hvilket indikerer, at indekset er ved at have behov for en korrektion. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 23.000, mens det korte glidende gennemsnit er ved niveauet 24.500.  Momentum ligger i en positiv tendens og det har stået på siden midten af maj, hvor Momentum bundede på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 25.500 og nærmeste støtteniveau 24.250 og herefter i niveauet 23.500.

S&P 500 fortsætter ligeledes den stigende tendens og RSI har ramt 93 på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2550 som en støttelinie og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2650 som en støttelinie. Næste modstandsniveau er ved 2800, mens nærmeste støtteniveau er ved 2650 og herefter i niveauet 2590.  Omsætningen i indekset er gået tilbage i slutningen af december, hvilket kan skyldes helligdagene.

Positiv tendens i Nasdaq.

Nasdaq Composite  fortsætter den stigende tendens og indekset har passeret 7000 for første gang og næste modstandsniveau er ved 7500, mens nærmeste støtteniveau er ved 6800. Det lange glidende gennemsnit er ved niveauet 6600 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit har ligget som en støttelinie igennem de sidste 19 måneder. Der er en positiv tendens i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI ligger i niveauet 85-90 på ugebasis, så der er behov for en konsolidering i indekset i løbet af de kommende par uger.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

International oversigt

Jeg har i denne udgave valgt at se ud over verden via de investeringsforeninger som investeringsmuligheder i det nye år. Tager vi Emerging markedet eller nye markeder som en række investeringsforeninger kalder det, så har det været en positiv udvikling i både Danske Invest Nye Markeder og Jyske Invest Nye Markeder. Forventer at det kan fortsætte ind i første halvdel af 2018, da der er en positiv udvikling i metallerne og flere landbrugsprodukter. Derudover er der en øget overgang til teknologi på disse markeder, hvilket også trækker, så man bliver mindre påvirket af udsvingene i råvarepriserne.

Kina i en stærk tendens.

Kinas Hang Seng-indeks holder fast i den stigende tendens og MACD er netop brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt signal. Nærmeste støtteniveau er ved 29.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 31.000 og herefter i niveauet 31.500.

Der er flere investeringsforeninger, som har individuelle Kina-fonde, som gør, at man kan blive eksponeret overfor dette spændende marked.

Indien – er det tid til en pause?

Indien har været i en stigende tendens igennem hele 2017, men Momentum har etableret en topformation på månedsniveauet, hvilket indikerer, at markedet har brug for en konsolidering.

Ruslands udvikling.

Der er ikke mange måder, hvorpå man kan investerere i russiske aktier. Men man kan købe investeringsforeningen Absalon Invest Rusland. Det russiske marked er meget afhængig af udviklingen i olieprisen, så falder den tilbage, skal man være opmærksom på det.

Hvad med Afrika og Latinamerika? Det er ofte kontingenter man glemmer og begge er de stadig meget afhængige af udviklingen i både metaller og landbrugsafgrøder. SydInvest har en Latinamerika-fond, så man kan blive direkte eksponeret i markedet.

Inwido har etablerede en bundformation i niveauet 82-84. De første købssignaler er dukket op på dagsniveauet, idet Bollingerkanalen er gået i køb og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Den positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og RSI har ramt niveauet 38 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien fortsat er nede i det oversolgte niveau. Momentum er stigende på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 95 og herefter i niveauet 110-112.

Spekulativt køb.

Anbefaler køb på niveauet.

 

Rockwool: Kan byggeriet trække kursen op?

Det er fortsat isolering, som står for 75 pct. af omsætningen, mens systemisolering står for 25 pct. Rockwool har de sidste par år arbejdet på at gøre sig mindre afhængige af den traditionelle isolering gennem forskellige opkøb til systemisolering med skillevæg og lydisolering omkring jernbane osv. Men den gamle isoleringsforretning er stadig det vigtigste ben og med den positive vækst, der er i byggeriet er det svært at se de store forandringer i omsætningsfordelingen i fremtiden.

Rockwool har også annonceret, at man vil bygge en fabrik i Rumænien for at kunne følge med den stigende efterspørgsel fra det gamle Østeuropa, hvor mange hus stadig er meget dårligt isoleret.

Den geografiske fordeling af omsætningen i Rockwool er Vesteuropa 58 pct., Østeuropa inkl. Rusland 18 pct. og Resten af verden 24 pct.

I Østeuropa oplevede man i sidste halvdel af 2017 en positiv vækst og det er også grunden til at man investerer i en fabrik i det område. Endvidere er EU opsat på at hjælpe de nyeste lande med at spare i energi.

Fundamental-modellen indikerer en fair værdi i niveauet 1985-2100 og det giver et potentiale på godt 10 pct. på nuværende niveau.

Teknisk holder Rockwool-aktien fast i den stigende tendens, som blev etableret i midten af december. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic har været i køb siden årsskiftet 2016/17 og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af januar. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation, hvilket bekræfter, at der er en fornyet vækst i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 1900-2000, mens nærmeste støtteniveau er ved 1650.

Rockwool på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret formation og er i svagt faldende tendens, hvilket indikerer, at aktien har brug for en konsolidering og det kunne være i niveauet omkring 1900.

Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er ALK-Abelló, Columbus og NNIT.

ALK-Abello har efter en korrektion i december fundet en bundformation på ugebasis i niveauet omkring 720-730 og de sidste par dage er aktien steget og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen har etableret et købssignal. På ugebasis har indikationsmodellerne fundet en bundformation og stiger. Der er langt op til et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis i det de øvre kanallinier er i niveauet 975 mod dagens kurs i 771. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 925 som en modstandslinie. Der er ”gap” i niveauet 870-899, som over tid skal lukkes.

Gap i ALK-Abello.

Den spekulative investor samler op på niveauet i forventning om en ”gap”-lukning i løbet af 2018.

Columbus har etableret en stigende tendens efter bundformation i september/oktober i niveauet 12 og i dag handles aktien i 15,5. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af oktober, mens det første i midten af november blev en realitet i Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af december. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt niveauet 81 på ugebasis og er i det overkøbte marked. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 15-15,5, og herefter er der modstand i niveauet 20, mens nærmeste støtteniveau er ved 14.

Stærk udvikling i Columbus.

Bryder kursen igennem modstandsniveauet så bør man køb Columbus til porteføljen.

NNIT har etablerede en bundformation i niveauet 165-170 i november/december. I dag er kursen stege til 180-185. Stigningen bryder der er etablerede købssignal i Bollingerkanalen både på dags-og ugeniveauet. På dagsniveauet har det glidende gennemsnit etableret et ” Golden Cross”. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 185.

Interessant signal i NNIT.

Den positive tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation. Tager aktien med på kandidatbænken.

 

 

Guldet og olien stiger

Guldet fortsætter den stigende tendens på ugebasis efter bundformation i december i 1250. Bollingerkanalen har etableret et købssignal og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis.

Guldet stiger.

 

Metalvaremarkedet er i en positiv stemning på alle industrimetallerne, som er i en stigende tendens.

Landbrugsmarkedet er fortsat meget uensartet, men der er en positiv stemning i flere af de større afgrøder som hvede, sukker kakao og majs, mens der er en fortsat faldende tendens i kaffe, havre og i flere sojaprodukter.

Brent Spot er trukket op den seneste tid blandt andet grundet uroen i Iran. Olien er handlet op i niveauet omkring 66 dollar, hvilket var topformation tilbage i april/maj 2015. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 66-70, er næste modstandsniveau ved 80 dollar


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.