Væksten er til stede

Nøgletallene viser, at der er vækst i USA og den fortsat spire i Europa. Grækenland over skygger de positive toner. Markedsdeltagerne ser frem til, at Grækenlands situation bliver løst, så man kan sætte fokus på noget andet.

Lundbeck med klassiske ”Golden Cross” på dagsniveauet og det lange glidende gennemsnit er nu blevet testet som støttelinie, hvilket giver en rebound i aktiekursen, da testen holder. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 148-152, som er en gammel top fra april og maj. Herefter er næste modstandsniveau ved niveauet 160.

ISS holder fast i støtteniveauet ved 222 efter et flot forår, hvor aktien er steget med 25 pct. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 220. Bryder kursen igennem 227, ser aktien interessant ud, indtil da afvent udviklingen.

NNIT forlænger sin aftale med Apotekerforeningen i 4 år. Aktien har stået stille efter børsnotering i marts. Det der skal ny kontrakt til for at få kursen til at stige på NNIT-aktien. Teknisk er aktien handlet vandret i niveauet 152-164, og det betyder, at der ikke er etableret noget signal i aktien endnu. Man bør derfor afvente udviklingen i aktien i den kommende tid.

A.P. Møller-Mærsk er faldende og aktien har været i den negative trend siden slutningen af marts. Det nærmeste støtteniveau er ved 12.000, som blev testet for at par dage siden. Bryder kursen igennem 12.600, bliver den faldende tendens på dagsniveauet brudt, hvilket giver en mulighed for den kortsigtede investor med nærmeste modstandsniveau ved 13.000.

SP Group har fortsat den stigende tendens fra i sidste uge og nu handles aktien i 300, hvilket er 8 pct. fra forrige fredags kurs. Den kortsigtede investor lukker sin position nu, mens den langsigtede holder sin. Teknisk ser aktien fortsat interessant ud.

Et af de mindre selskaber på børsen Dantherm har etableret en dobbelt bund, hvilket indikerer, at der måske er en overraskelse på vej i det lille selskab fra Skive. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Anbefaler køb på niveauet med målkurs 12.

Den kommende uge byder på årsregnskab fra BoConcept Holding, tirsdag og torsdag er det Harboes Bryggeri, mens der er kvartalsregnskab fra Chr. Hansen.

BoConcept opjusterede forventningerne i slutningen af maj, hvilket fik aktienkursen til at stige til 140, som var et modstandsniveau tilbage i september 2012 og næste modstandsniveau er 160. Aktien ser interessant ud på niveauet og forventer man en vækst i forbruget, skal man investere i BoConcept-aktien.

Harboe-aktien etablerede en top formation i marts og har været i en faldende trend siden. Aktien handles i niveauet 100-105, og der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 98-100. Kursen skal igennem 107, før den faldende tendens er brudt.

Chr. Hansen har også etableret en topformation i april i kursniveauet 360 og i dag er kursen i niveauet 321-328. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 310. Momentum er i en stigende tendens på ugebasis og kursudviklingen er i den stigende trendkanal.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

Teknisk er C20 fortsat i en faldende tendens og indekset nærmer sig det vigtige støtteniveau ved 960 og herefter er der støtte ved niveauet 940. Bollingerkanalen fik etableret et salgssignal på ugebasis i sidste uge efter 9½ måned i køb.  Holder kursen sig over 960, etableres der en bundformation i RSI og Momentum på ugebasis. RSI bevæger sig i niveauet 55-60 og har ikke været nede i det oversolgte niveau trods faldet i indekset. Nærmeste modstandsniveau er ved den gamle top i niveauet 1000, som skal testes før end indekset kan komme yderligere op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.