Vækst i USA

Amerikanske nøgletal viste torsdag gode takter. Antallet af nytilmeldt ledige blev på 234.000 mod forventede 252.000. Antallet af påbegyndt boligbyggeri blev på 1.266.000 mod forventede 1.188.000 og Philly FED blev på 23,6 mod 15,3.

Den kommende uge byder på en række regnskaber blandt andet Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, AT & T, Alibaba, Procter & Gamble, Chervon og Intel.

I denne uge går den danske regnskabssæson for alvor i gang. De europæiske nøgletal viser en fortsat forbedring selv om det går meget langsomt. Den stigende dollar er med til at øge antallet af turister og specielt fra Fjernøsten kommer der mange turister, som vil se de store europæiske byer.

Columbus opjusterer forventningerne mandag, hvilket har fået aktien til at stige 7,2 pct. Stigningen betyder, at aktien testes i niveauet 13,5-14. Der er etableret et købsignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Bryder kursen igennem 14, så er nærmeste modstandsniveau ved 16 og herefter i niveauet 22. Har man ikke IT i porteføljen, så kan man overveje Columbus.

ALK-Abelló holder sig over niveauet på 1000 efter opjusteringen i begyndelsen af året. Stigningen holder fast i den positive tendens, der er i indikationsmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, og det har stået på siden midten af 2016. Nærmeste modstandsniveau er ved 1100 og herefter i niveauet 1150. Der er støtte i niveauet 1000 og herefter i niveauet 950.

Det japanske bryggeri Asahi har brugt 58 mio. euro på opkøb i Europa. I Danmark står vi med to bryggerier, som måske kunne friste. Royal Unibrew er uden hovedaktionær, mens Harboes Bryggeri har en hovedaktionær, som ejer Bernhard Grise og som kunne vælge at sælge til japanerne, hvis generationsskiftet ikke er en mulighed.

Royal Unibrew-aktien tabte 75 point på en måned tilbage i november, da aktien gik fra 325 til 250 i december. Aktien tog en rebound i december til niveauet 270-275, men er nu faldet tilbage til niveauet 260-265. Tag aktien med på kandidatbænken.

Harboes Bryggeri bevæger sig vandret i niveauet 135-145 og det har stået på siden midten af september. Den vandrette formation har sendt de to signalmodeller i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er etableret et ”Death Cross”. Momentum har etableret en bundformation og holder den, så er den højere end den foregående, hvilket indikerer, at der er en mulig rebound i aktien indenfor nærmeste fremtid. Brud af 145 vil give en signalændring. Aktien tages med på kandidatbænken. (Bemærk jeg ejer selv aktier i Harboes Bryggeri).

FLSmidth har modtaget en ordre på en cementfabrik i Pakistan på en værdi af 75 mio. euro. Det er den 4. ordre på en cementfabrik siden sommeren. Den første ordre var i Vietnam og herefter Irak, Columbia og nu Pakistan. Teknisk testes modstandsniveauet 320 stadig, men bliver det brudt, er næste modstand i niveauet 340 og herefter i niveauet 400. Aktien ser interessant ud på niveauet og bør samles op på niveauet.

Zealand Pharma løfter sig og handles nu i niveauet 120 – 125 efter meddelelsen om, at Sanofi starter salget af Suliqua i Europa. Det betyder, at Zealand Pharma modtaget en milepælesbetaling på 10 mio. USD. Den positive historie trækker kursen op til niveauet 130 og nærmeste modstandsniveau er ved 135. Den positive tendens trækker op i Momentum på månedsniveauet, så man bør holde øje med aktien.

C20 indekset på ugebasis.

Danske regnskaber i den kommende uge: Onsdag er det NNIT. Torsdag er det Glunz & Jensen samt RTX. I denne uge åbnes der op for den svenske regnskabssæson.

RTX har været oppe og teste modstandsniveauet 150, men havde ikke Momentum til at bryde igennem niveauet og er faldet tilbage til niveauet 140 og er nu handlet op til 145 – 150. De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI har etableret en topformation på ugebasis.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.