Den danske regnskabssæson er i gang

Dow Jones på ugebasis med modstand i niveauet 11.600.

I denne uge går den danske regnskabssæson for alvor i gang. De europæiske nøgletal viser en fortsat forbedring selv om det går meget langsomt. Den stigende dollar er med til at øge antallet af turister og specielt fra Fjernøsten kommer der mange turister, som vil se de store europæiske byer.

Columbus opjusterer forventningerne mandag, hvilket har fået aktien til at stige 7,2 pct. Stigningen betyder, at aktien testes i niveauet 13,5-14. Der er etableret et købsignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Bryder kursen igennem 14, så er nærmeste modstandsniveau ved 16 og herefter i niveauet 22. Har man ikke IT i porteføljen, så kan man overveje Columbus.

ALK-Abelló holder sig over niveauet på 1000 efter opjusteringen i begyndelsen af året. Stigningen holder fast i den positive tendens, der er i indikationsmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, og det har stået på siden midten af 2016. Nærmeste modstandsniveau er ved 1100 og herefter i niveauet 1150. Der er støtte i niveauet 1000 og herefter i niveauet 950.

Det japanske bryggeri Asahi har brugt 58 mio. euro på opkøb i Europa. I Danmark står vi med to bryggerier, som måske kunne friste. Royal Unibrew er uden hovedaktionær, mens Harboes Bryggeri har en hovedaktionær, som ejer Bernhard Grise og som kunne vælge at sælge til japanerne, hvis generationsskiftet ikke er en mulighed.

Royal Unibrew-aktien tabte 75 point på en måned tilbage i november, da aktien gik fra 325 til 250 i december. Aktien tog en rebound i december til niveauet 270-275, men er nu faldet tilbage til niveauet 260-265. Tag aktien med på kandidatbænken.

Harboes Bryggeri bevæger sig vandret i niveauet 135-145 og det har stået på siden midten af september. Den vandrette formation har sendt de to signalmodeller i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit er etableret et ”Death Cross”. Momentum har etableret en bundformation og holder den, så er den højere end den foregående, hvilket indikerer, at der er en mulig rebound i aktien indenfor nærmeste fremtid. Brud af 145 vil give en signalændring. Aktien tages med på kandidatbænken. (Bemærk jeg ejer selv aktier i Harboes Bryggeri).

FLSmidth har modtaget en ordre på en cementfabrik i Pakistan på en værdi af 75 mio. euro. Det er den 4. ordre på en cementfabrik siden sommeren. Den første ordre var i Vietnam og herefter Irak, Columbia og nu Pakistan. Teknisk testes modstandsniveauet 320 stadig, men bliver det brudt, er næste modstand i niveauet 340 og herefter i niveauet 400. Aktien ser interessant ud på niveauet og bør samles op på niveauet.

Zealand Pharma løfter sig og handles nu i niveauet 120 – 125 efter meddelelsen om, at Sanofi starter salget af Suliqua i Europa. Det betyder, at Zealand Pharma modtaget en milepælesbetaling på 10 mio. USD. Den positive historie trækker kursen op til niveauet 130 og nærmeste modstandsniveau er ved 135. Den positive tendens trækker op i Momentum på månedsniveauet, så man bør holde øje med aktien.

Danske regnskaber i den kommende uge: Onsdag er det NNIT. Torsdag er det Glunz & Jensen samt RTX. I denne uge åbnes der op for den svenske regnskabssæson.

RTX har været oppe og teste modstandsniveauet 150, men havde ikke Momentum til at bryde igennem niveauet og er faldet tilbage til niveauet 140 og er nu handlet op til 145 – 150. De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI har etableret en topformation på ugebasis.

C20 indekset på ugebasis.

C20-indekset har svært ved at bryde igennem modstandsniveauet 900. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross”. Bollingerkanalen holder sit købssignal, som nu er 3 uger gammelt. Nærmeste støtteniveau er ved 880 og herefter i niveauet 860. Nærmeste modstandsniveau er ved 920 og herefter i niveauet 940. Man skal stadig afvente de store indkøb på det danske marked.

 

DK Portefølje
Pandora på salgslisten. 

 

Nordisk portefølje
Lukke position i Betsson på mandag og sætter Elekta og H&M på salgslisten.

Vækst i USA

Dagens amerikanske nøgletal viste torsdag gode takter. Antallet af nytilmeldt ledige blev på 234.000 mod forventede 252.000. Antallet af påbegyndt boligbyggeri blev på 1.266.000 mod forventede 1.188.000 og Philly FED blev på 23,6 mod 15,3.

Den kommende uge byder på en række regnskaber blandt andet Google (Alphabet), Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, AT & T, Alibaba, Procter & Gamble, Chervon og Intel.

Dow Jones på ugebasis med modstand i niveauet 11.600.

Dow Jones Industrial Averages bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 19.800, og det har nu stået på siden midten af december. Den vandrette formation trækker ned i indikationsmodellerne på ugebasis. RSI er fortsat oppe i det overkøbte niveau trods den vandrette formation i indekset. Momentum har etableret en topformation på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtteniveauet 18850 og næste støtte er ved 18600.

S&P 500

S&P 500 er blevet afvist i niveauet 2280, men den overordnede tendens i indekset er fortsat stigende. Der er fortsat en positiv tendens i RSI, mens Momentum har tabt lidt hastighed, men er fortsat i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2200. Nærmeste støtteniveau er ved 2250 og herefter i niveauet 2200. Bryder indekset igennem niveauet modstandsniveauet 2260-2270, så er næste modstandsniveau ved 2300.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og indekset er brudt igennem modstandsniveauet 5500. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og indekset nærmer sig niveauet 5600. Signalmodellen har været i køb i 9 uger. Det lange glidende gennemsnit har ramt niveauet 5300, som også tilbage i september/oktober var en topformation. Den positive tendens har stået på siden februar 2016, dog med dump på vej.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Japan taber pusten
Det japanske marked har tabt pusten i denne uge og er blevet handlet ned i niveauet 19.000. Faldet har fået signalmodellen til at gå i salg på dagsniveauet. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Der er etableret en topformation i MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

Japan

Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en topformation, hvilket indikerer, at indekset tager en pause i den stigende tendens. Indekset kan vende rundt, hvis holdet styrkes yderligere.
Strategi: Hold-anbefaling på de japanske markeder.

OMX Stockholm har stadig svært ved at holde fast i den stigende tendens. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”

Overordnet er der fortsat en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, mens MADC er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket er et negativt signal.

Stockholm 30.

Overordnet er der en positiv tendens i det svenske indeks. Nærmeste støtteniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1460. Nærmeste modstandsniveau er ved 1550 og herefter i niveauet 1600.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Byggmax Group har brudt den faldende tendens med en stigende tendens de sidste 7 uger. Holder tendensen i kursudviklingen, så bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har dog ramt niveauet 80. Det indikerer, at der derefter er etableret et ”Golden Cross”, og så skal det lange glidende gennemsnit testes som støttelinie i niveauet 63. Der er etableret en stigende tendens i Momentum på månedsniveauet.

Byggmax – tæt på nyt signal.

Første modstandsniveau er ved 67-68, og herefter er der modstand i niveauet 75. Afvent brud af niveauet 68, og så anbefales der køb.

Dax på ugebasis.

Frankfurt Dax 30 tester fortsat modstandsniveauet 11.600, og det har stået på i 4-5 uger. RSI har på ugebasis etableret en topformation i niveauet 85-90. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis og den samme positive tendens ses i MACD. Købssignalerne på ugebasis er intakt i signalmodellerne. Næste modstandsniveau er ved 12.000 og nærmeste støtteniveau ved 11.200.
Strategi: Holder på tyske aktier.

 

Ambu med nyt signal

Ambu aktien tabte 100 point fra oktober til begyndelsen af december, men siden har aktien været i en stigende tendens. Medico-selskabet Ambu kunne i deres årsregnskab fremvise en vækst i omsætningen på 10,3 pct. fra 1,8 mia. til 2,1 mia. kr. Resultat før skat blev på 326 mio. kr. mod 215 mio. kr. året før. EBIT-margin for 2015/16 var 17,1 pct. mod 12,5 pct. året før. Resultat før skat pr. aktie blev på 5,27 mod 3,16.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris på niveauet 368 mod dagens kurs på 310, hvilket indikerer, at der er et potentiale på 18,7 pct.

Forretningen er opdelt i to enheder: Patient Monitoring & Diagnostics samt Anaesthesia.

Første forretningsområde Patient Monitoring & Diagnostics dækker elektroder til overvågning af forskellige patienter samt halskraver og træningsdukker. Det er salget til neurofysiologiske produkter, som har haft den største vækst i området og højeste marginer. Der sælges til hospitaler, og derfor vil salget i første omgang ikke påvirkes af ændringer i det amerikanske sygehusvæsen.

Salget af halskraver og træningsdukker er ofte projektsalg som gør, at indtjeningen kan svinge fra kvartal til kvartal.

I det andet forretningsområde Anaesthesia dækker man vejrtrækningsmasker og engangs-videoskoper for at nævne et par af produkterne. Flere af de øvrige Anaesthesia-produkter har derimod haft en svag positiv tendens, men der er solgt 100.000 flere videoskoper end året før.

Ambu har delt sin geografiske indtjening op i tre forretningsområder: Europa, Nordamerika samt Resten af Verden. Stærkest var væksten i Nordamerika efterfulgt af Europa og resten af verden.

En stigende dollar kan øge indtjeningen i Ambu, og hvis man øger satsning i resten af verden er der et interessant potentiale for Ambu.

Faren er konkurrenterne som Olympus, der nu også ønsker at producere et engangsvideokamera til hospitalssektoren, og det kan presse indtjeningen i Ambu.

Ambu med nyt signal.

Teknisk har aktien etableret en bundformation i niveauet 260 og er nu handlet op i niveauet 310-315. På dagsniveauet har der været købssignal i Bollingerkanalen fra begyndelsen af december. I midten af december etablerede de glidende gennemsnit et ”Golden Cross” på dagsniveauet.

På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et nyt købssignal efter to måneder i salg. Der er igen kommet Momentum i kursudviklingen, og det trækker op i RSI og MACD på ugebasis.

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 318. Det næste modstandsniveau er ved 330 og herefter i niveauet 350. Køb ved brud af niveauet 320.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Carlsberg, Nets og G4S

Carlsberg-aktien tester modstandsniveauet 620 og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, der viser, at aktien kan gå højere. Nærmeste modstandsniveau er ved 640 og herefter niveauet 660. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt på ugebasis, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 615 som en modstandslinie.

Carlsberg – er det nu?

Der er købssignal i modellerne Bollinger, Parabolic og Kurskanalen, og der er en stigende tendens i kursgrafen. Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation. Aktien er sat på kandidatbænken, og det anbefales at købe aktien ved brud af niveauet 620.

Nets faldt tilbage til niveauet 110 i midten af december, men siden har aktien rettet sig og handles nu i niveauet 124-126. Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet.

Nets – tør du?

Bundformation i december betyder, at de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 50-55. Der er en positiv tendens i Momentum. Nærmeste modstandsniveau er i niveauet 126-129, mens der er støtte i niveauet 118-120.

På ugebasis er Bollingerkanalen ved at gå i køb, når kursen bryder igennem 126. Der anbefales køb af aktien ved brud af niveauet.

G4S har brudt den faldende tendens i august måned og er siden handlet i mønster med stigende bunden, men med modstand i niveauet 21-22. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 20,5. MACD er ved at etablere en bundformation og der er en positiv tendens i RSI med stigende bunde og toppe.

G4S – hold øje.

Der er divergens mellem Parabolic og Bollingerkanalen på ugebasis i det førstnævnte er i køb og sidstnævnte er i salg. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 24 og herefter i niveauet 26. Afvent udviklingen og køb ved brud af 22.

 

 

Kan olieprisen holde?

Guldet fortsætter den stigende tendens og nærmer sig et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Stigningen i guldprisen betyder, at det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Den stigende tendens i prisen har trukket op i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Bryder prisen igennem 1200, så er næste modstandsniveau ved 1250.

Guld

EUR/USD holder fortsat fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 1,07. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,08. Momentum på både uge- og månedsniveauet har en positiv tendens.

NOK/DKK holder sig fortsat i niveauet omkring 82-82,5. Det er olieprisens stabilisering i niveauet der får kursen til at bevæge sig vandret.

SEK/DKK banker på modstandsniveauet 78, men har svært ved at bryde igennem i første omgang. Forventer dog et brud i løbet af første kvartals tid. Næste modstandsniveau er ved niveauet 80.

Metalvaremarkedet er fortsat uensartet tendens. Der er købssignal i aluminium, mens kobber, bly og zink bevæger sig vandret i en konsolideringsfase. Nikkel og tin er begge i en faldende tendens.

Landbrugsmarkedet har en positiv tendens indenfor flere produktkategorier. Kakaoen udvikler sig svagt, mens der er en positiv tendens i kaffe, sukker, majs, bomuld, hvede og palmeolie.

Olien.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens, men kan i første omgang ikke bryde igennem modstandsniveauet 58. Nærmeste støtteniveau er ved 54. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation på ugebasis.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.