USD fortsat i Frit Fald!

BørsUdsigten: Flotte Regnskaber fra Top 4! Salgssignaler Udløst!

 

Wall Street lukkede torsdag uensartet fra en stigning på 0,4 pct. til fald på op til 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct. og 2,4 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 2,1 pct. og 3,5 pct for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen fredag.

 

Torsdag offentliggjorde Alphabet (Google), Amazon, Facebook og Apple kvartals-/halvårsregnskab. Værdien af disse fire selskaber tilsammen udgør ca. 23 pct. af den samlede værdi i S&P500.

Alphabet (Google) klarede sig dårligst med et plus på 0,8 pct. i eftermarkedet efter en stigning på 0,6 pct. i den ordinære notering.

Amazon steg med 5 pct. i eftermarkedet (0,6 pct. i det ordinære marked)

Apple steg med 6,4 pct. i eftermarkedet (1,21 pct. i det ordinære marked)

Facebook steg med 6,5 pct. i eftermarkedet (0,5 pct. i det ordinære marked)

Der burde være lagt op til pæne plusser ved åbningen af Wall Street.

Investerer man i amerikanske aktier skal man låne i USD eller terminssikre sine aktiver/indtægter, hvilket har være nævnt i BørsUdsigten’s USD – Vurdering og Strategi de seneste måneder. Udviklingen i USD vil være afgørende for mange alle virksomheder, da eksportindtægterne falder.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (12 point) i 3.246 – er der tale om en positiv trend i en sidelæns konsoidering. Brud af 3.275 niveauet udløser købesignal (ellers er der risiko for en lille dobbelt top). Bekræftet salgssignal ved brud af den horisontale støttelinie i  3.210 niveauet. Der er tale om faldende momentum.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar. Alternativt benytter man brud af den faldende toplinie (positive fortsættelse) til køb. Man skal dog være opmærksom på at med faldende momentum bliver gevinsterne mere langsigtede.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.240 niveauet. Stop loss ved brud af 3.225 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.179 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 2,3 pct. (516 point) i 21.824 (ikke lukket)) er der tale om en negativ trend. Salgssignaler udløst ved brud af det 24. og 50 dages glidende gennemsnit.

Udviklingen i Nikkei225 indikerer en test af 20.000  niveauet.

Nikkei225 har tabt momentum de seneste 2 måneder. Brud af 22.675 niveauet har udløst tertiært salgssignal. Tertiært udløses købesignal ved brud af 22.400 niveauet.  Brud af 23.000 niveauet udløser nyt sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 22.675 niveauet (købt i 22.325 niveauet). Genkøb ved brud ud af 22.400 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 22.535 niveauet (købt i 22.600 niveauet). Genkøb ved brud af 22.975 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,3 pct. (10 point) i 3.297– handles i skrivende stund), er der fortsat tale om en spekulativ optrend i en sekundær konsolideringsformation i form af et flag / rektangel.

Umiddelbart ligner det en konsolidering med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.275 niveauet. Stop loss ved brud af 3.220 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.185 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.335 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,5 pct. (7 point) i indeks 1.297) er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.315 niveauet. Brud af dette niveau udløser rent købesignal. Der er dannet et gap mellem 3.125 niveauet, og 3.115 niveauet, hvilket forventes lukket i nærmeste fremtid. Det indikerer yderligere stigninger i indekset. modsat testes de 24 dages glidende gennemsnit, der vil udløse et sekundært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.337 niveauet (købt i 1.291 niveauet). Genkøb ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.294 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i minus 2,3 pct. (40 point) i indeks 1.720), er der tale om et brud af bundlinien i en tertiær sidelæns konsolidering i 1.745 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.770. Genkøb ved brud af 1.760 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.732 niveauet (købt i 1.675 niveauet). Genkøb ved brud af 1.785 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 3,5 pct. (443 point) i indeks 12.380), er der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 13.085 niveauet, og sekundært ved bruddet af 12.707 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.185 niveauet (købt i 12.645 niveauet). Genkøb ved brud af 12.810 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.707 niveauet (købt i 10.900 niveauet). Genkøb ved brud af 12.800 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,262) til morgen, fredag, er der fortsat tale om en negativ trend uden nogen form for bund eller antydning til en bundformation.

EXIT-signal blev udløst ved bruddet af 6,555 niveauet. Der er tilsyneladende ingen bund i USD, hvilket er meget normalt når en valuta bliver udvandet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,35 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,575 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien 6,555 niveauet betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43,5) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den sekundær sidelæns konsolidering i 43,5, hvilket har udløst købesignal. Ny toplinie i 44,5 niveauet og bundlinie i 42 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbrud af konsolideringen forventes derfor at blive meget kraftig!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.