Konsolidering før Udbrud?

BørsUdsigten: Fortsag Svag USD! Opbygning til Udbrud i Olie?

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct. til morgen, torsdag.

Europa lukkede onsdag uensartet fra en stigning på 0,6 pct. til et fald på 0,1 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen torsdag.

 

Kongreshøringen af de fire direktører i Facebook, Alphabet (Google) Amazon og Apple fik ikke den store indflydelse på kurserne.

Donald Trump var ude at sende et tweet, hvor han slog fast, at hvis der ikke kom noget ud af kongreshøringen ville han personligt tage affære. Han plejer at holde hvad han lover – men spørgsmålet er om aktiemarkedet ville kunne lide det?

Han måler sin egen succes på aktiemarkedets udvikling – selvom de nuværende kursstigninger er drevet af en illusion af ubegrænset likviditetstilførsel fra Fed.

I dag, torsdag offentliggør Alphabet (Google), Amazon og Apple kvartals-/halvårsregnskab. Da værdien af disse fire selskaber tilsammen udgør ca. 23 pct. af den samlede værdi i S&P500 kan de udløse store udsving i indekset! Endvidere offentliggør Facebook regnskab. Selskabet har på det seneste været udsat for annonceboykot fra store annoncører – men det er ikke ukendt af markedet.

Overraskelser kan “rykke” markedet!

 

S&P500 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,2 pct. (40 point) i 3.258 – lignede det en lille vendeformation ned og bruddet af den stigende trendformation; men der blev tale om en fortsættelse af trenden blot med mindre hastighed. Brud af 3.275 niveauet udløser købssignal (ellers er der risiko for en lille dobbelt top), og indikation på en test af den gamle top i 3.390 niveauet. Bekræftet salgssignal ved brud af den horisontale støttelinie i  3.210 niveauet. Der er tale om faldende momentum.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar. Alternativt benytter man brud af den faldende toplinie (positive fortsættelse) til køb. Man skal dog være opmærksom på at med faldende momentum bliver gevinsterne mere langsigtede.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.240 niveauet. Stop loss ved brud af 3.225 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.179 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,1 pct. (24 point) i 22.373 (ikke lukket)) er der tale om en negativ trend.

Nikkei225 har tabt momentum de seneste 2 måneder. Brud af 22.675 niveauet har udløst tertiært salgssignal. Tertiært udløses købesignal ved brud af 22.550 niveauet.  Brud af 23.175 niveauet udløser nyt sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 22.675 niveauet (købt i 22.325 niveauet). Genkøb ved brud ud af 22.550 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 22.535 niveauet (købt i 22.600 niveauet). Genkøb ved brud af 22.975 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Brud af 22.675 niveauet har udløst tertiært salgssignal.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,1 pct. (3 point) i 3.298– handles i skrivende stund), er der fortsat tale om et brud af den faldende trendlinie i en kileformation. Det indikerer mindst en konsolidering, men også et spekulativt købesignal.

Umiddelbart ligner det en konsolidering med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet. Der er dog gode chance for / risiko for lukning af gap mellem 3.185 niveauet og 3.150 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.275 niveauet. Stop loss ved brud af 3.220 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.185 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.335 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,7 pct. (9 point) i indeks 1.303) er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.315 niveauet. Brud af dette niveau udløser rent købesignal. Der er dannet et gap mellem 3.125 niveauet, og 3.115 niveauet, hvilket forventes lukket i nærmeste fremtid. Det indikerer yderligere stigninger i indekset.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.337 niveauet (købt i 1.291 niveauet). Genkøb ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.292 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede indekset i (plus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.761), er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.760 niveauet og en bundlinie i 1.745 niveauet. Tertiært købesignal ved bruddet af 1.760 niveauet (testes NU).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.770. Genkøb ved brud af 1.760 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.732 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,1 pct. (13 point) i indeks 12.822), er der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 13.085 niveauet. Der er opstået et gap mellem 13.185 niveauet og 12.910 niveauet, der skal lukkes i nærmeste fremtid.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.185 niveauet (købt i 12.645 niveauet). Genkøb ved brud af 12.910 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.707 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,324) til morgen, torsdag, er der tale om en lille opbremsning, og muligvis starten til en bounce. Første indikation ved brud af den accelererende nedtrend i 6.35 niveauet.

EXIT-signal blev udløst ved bruddet af 6,555 niveauet. Der er tilsyneladende ingen bund i USD, hvilket er meget normalt når valutaen bliver udvandet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,385 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,58,8 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien 6,555 niveauet betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43,7) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den sekundær sidelæns konsolidering i 43,5, hvilket har udløst købesignal. Ny toplinie i 44,5 niveauet og bundlinie i 42,5 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbrud af konsolideringen forventes derfor at blive meget kraftig!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42,5 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.