Trump = Disruption

BørsUdsigten: Den Uundgåelig Handelskonflikt! Forhøjelsen af Toldsats burde ikke komme bag på Aktiemarkederne!

 

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres uensartet fra stigninger på op til 2,2 pct. (CSI300) til et fald på op til 0,7 pct. til morgen, fredag den 10. maj.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,9 pct. og 1,9 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund ses med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. ved åbningen af dagens notering.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, fredag.

 

Deal or No Deal

Fortsat et spørgsmålet om: Deal or No Deal!

Trump betyder disruption, og der bliver brudt for, at der kan skabes noget nyt. Der skal brydes ned for, at få skabt noget nyt – og forhåbentligt bedre.

Konfrontationen med Kina er uundgåelig, da de nu har en økonomi, der svarer til 60 pct. af USA’s BNP. For 15 år siden var det ca. 12 pct. Som dengang udviklingsland fik de nogle handelsmæssige fordele – men det er ikke nødvendigt længere. Derfor er konflikten uundgåelig – selvom tidligere præsidenter har undgået konflikten – da der var en større økonomisk krise i USA at holde rede på.

Den økonomiske fremgang Trump nyder godt af er søsat af Obama – dog ikke skattelettelserne. De giver et stort underskud på finansbudgettet – som han gerne ville have Fed til at støtte med en langsommere tilbagerulning af QE.

Det kan være en god ting – men det skaber uro, når “skolegårdens Bully” – banker alle andre på plads.

Stigningerne i Toldsatserne på kinesiske varer burde være indiskonteret – men det virker voldsommere når man ser det på tryk. Stigningen vil ikke få den helt store betydning på den helt korte bane – men vil over de næste 6 – 9 måneder få indflydelse på den amerikanske økonomi.

Det bliver spændende at finde ud af hvad Trumps alternativ år ud på.

Heldigvis for aktiemarkedet måler Trump sin succes i kursudvikling en

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (8,70 point) til indeks 2.870,72.
 

Ser BørsUdsigten på dagschartet er der fortsat tale om en negativ trend, efter udløsningen af salgssignalet i vores kileformation.

BørsUdsigten vurderer at en afvisning i 2.940 – 3.000 niveauet er der tale om en “dobbelt top”, og dermed et salgssignal. Er det tilfældet står vi over for en større bevægelse – muligvis en korrektion (10 pct. fald). Salgssignalet blev udløst ved bruddet af 2.897 niveauet.

Den negative trend kan også være en konsolidering med en positiv fortsættelse.

Vendesignalet i dag vil være en test af 2.897 niveauet; men det ændre sig dagligt.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.937 niveauet (købt i 2.817 niveauet). Genkøb ved brud af 2.880 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 2.897, og har eksekverer et sekundært salg. Alternativt har man hjemtage gevinst ved brud af 2.925 niveauet (købt i 2.820 niveauet). Genkøb i begge tilfælde ved brud af 2.947 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,8 pct. (8,05 point) i 1.006,62.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, fik vi et lille vendesignal (candlelight), der indikerer yderligere fald.Der er umiddelbart tale om en lille topformation i form af en shs-formation.

I første omgang udstikkes en målzone i 970-60 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Stop loss ved brud af 995 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved bekræftet brud af 1.020 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXC20: Dagschart

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 er der tale om et fald på 1,6 pct. (27 point) i indeks 1.597.

Der er tale om et udbrud ned i konsolideringen ved bruddet af 1.625-15 niveauet. Samtidig blev den lange sigende trend i 1.615 niveauet brudt, hvilket udløser salgssignal.

Tertiært er der tale om en negativ konsolidering, der oftest udløser et købesignal, ved brud af den faldende trendlinie, der oftest udmunder i en positiv fortsættelse. Bruddet af 1.620 niveauet, kan være begyndelsen til en lille shs formation.

Salgssignal blev udløst i 1.677 niveauet, og sekundært ved bruddet af 1.625 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.677 niveauet (købt i 1.563 niveauet). Genkøb ved brud af 1.625 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,625 niveauet (købt i 1.580 niveauet). Genkøb ved brud af 1.683 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med et fald på 1,7 pct. (206 point) i 11.974.

Ser BørsUdsigten på DAX30, er der tale om et bekræftet nedtrend (konsolidering), der oftes munder ud i en positiv fortsættelse. Der er fortsat tale om en sekundær optrend.

Tertiært salgssignal er udløst ved brud af 12.275 niveauet. Sekundært salgssignal udløses ved brud af 12.200 niveauet. Salgssignal blev bekræftet ved bruddet af 12.085.

Der er fortsat tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Bruddet af 11.800 bekræfter den positive formation. Målzonen er fortsat 13.500 niveauet – men indtil videre følger vi chartet. Umiddelbart ligner det en test af 11.800 niveauet i første omgang (og lukning af Gap)

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.275 niveauet. (købt i 11.437 niveauet). Genkøb ved brud af 12,100 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.200 niveauet (købt i 11.800 niveauet). Genkøb ved brud af 12.425 niveauet. Strategi: Sælg 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet (aktuel kurs) for USD/DKK krydset (6,65) ligger vi i en sidelæns tertiær konsolidering, og test af den stigende sekundære trendlinie. Toplinien ligger i 6,71 niveauet, og bundlinien i 6,65 niveauet (testes NU). Ser vi på candlelight signalet giver det en indikation på en test af bundlinien og den stigende trendlinie i 6,66 niveauet.

BørsUdsigten har valgt først at eksekvere ved bruddet af den horisontale støttelinie i 6,66 niveauet – hvilket nu er udløst.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,66 niveauet. Genkøb ved brud af 6,68 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,665 niveauet. Stop loss ved brud af 6,65 niveauet (testes NU). Strategi: Køb 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.