Trendændringer?

BørsUdsigten: Meget STÆRK USD! Opbremsning i Renten!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på mellem 0,0 pct. og 2,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag fra et fald på 0,4 pct. til stigninger på 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen, torsdag.

 

Vækstaktier og Renten (10 årige statsobligation) (Gentagelse)

BørsUdsigten stiller sig selv spørgsmålet – er der korrelation mellem vækstaktier og renten?

Hvis der er en korrelation – burde den faldende rente få vækstaktierne til at stige voldsomt!

Nu får vi se.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,6 pct. (21 point) i 3.891, er der tale om et brud af bundlinien i 3.915 niveauet, og et salgssignal. Bruddet af 3.915 niveauet skal følges efter en test af 3.945 niveauet, der afviste. Der er udløst et salgssignal efter et brud af den stigende trend i 3.915 niveauet.

BørsUdsigten’s gamle målzone i 4.000 niveauet er ved at være nået – og vi må sætte os nye mål, i dette tilfælde 4.300 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (sælg) af en lang position ved bruddet af 3.915 niveauet. (købt i 3.930 niveauet). Genkøb ved brud af 3.945 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Stop loss ved brud af 3.868 niveauet. Strategi: Køb

Tjek USD og Rente strategi! 

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,4 pct. (381 point) i 28.790 – handles fortsat) er der tale om en test af den gamle sekundære støtte – nu modstand – i 28.750 niveauet (helt efter bogen). Bruddet af 28.750 niveauet har udløst et EXIT signal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 29.925 niveauet. (købt i 29.200 niveauet). Genkøb ved brud af 28.850 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten er der udløst stop loss (solgt) en lang position i 29.175 niveauet (købt i 29.485 niveauet). Genkøb ved brud af 29.153 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,0 pct. (1 point) i 3.366 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af bundlinien i 3.407 niveauet i den sidelæns konsolidering, og tester den gamle bund i 3.360 niveauet. Bruddet og evt. brud SKAL følges – og man skal overordnet afholde sig fra køb, indtil vi får en ny formation.

Der er tale om et lille “death cross” (24 dages gl. gns. bryder det 50 dgs ditto), hvilket betyder at der overordnet er tale om en negativ trend.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.407 niveauet (købt i 3.420 niveauet). Genkøb ved brud af 3.380 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.475 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,9 pct. (13 point) i indeks 1.437 – er der udløst tertiært salgssignal ved bruddet af 1.435 niveauet, og bekræftet ved bruddet af 1.427 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.427 niveauet (købt i 1.445 niveauet). Genkøb ved brud af 1.427 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.377 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,8 pct. (17 point) i indeks 2.185 niveauet, er der tale om brud både ned og op af sidelæns konsolidering med en bundlinie i 2.162 niveauet, og en toplinie i 2.184 niveauet. Der er ligeledes tale om et lille Alla Tidars Högsta (ATH).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.055 niveauet (solgt i 2.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.153 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.107 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,4 pct. (52 point) i indeks 14.610), er der udløst et salgssignal ved bruddet af 14.675 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position 14.675 niveauet (købt i 14.575 niveauet). Genkøb ved brud af 14.665 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.289 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,619 pct.) er der tale om en opbremsning, efter et brud af den sekundære stigende trend, og støtten i 1,659, hvilket udløser et rent salgssignal. Bruddet SKAL følges!

BørsUdsigten ser en ny sidelæns konsolidering med en toplinie i 1,733 niveauet, og en bundlinie i 1,60 niveauet (ikke bekræftet).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,659 niveauet (købt i 1,635 pct.). Genkøb ved brud af 1,68 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,372 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet). 

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,292) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den gamle top i 6,279, det 200 dages glidende gennemsnit, og dermed en bekræftelse af købesignalet toplinien 6,245  niveauet. Bruddet SKAL følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,245 niveauet (solgt i 6,233 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,273 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,22 niveauet (Solgt i 6,1375 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,208 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal lukke sine spekulative USD positioner.

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (8.967 USD pr. ton) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 9.150 niveauet og en bundlinie i 8.885 niveauet. Brud af støtte i 8.785 niveauet udløser nyt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position i 8.885 niveauet (købt i 8.890 niveauet). Genkøb ved brud af 8.925 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8,700 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 8.557 niveauet. Strategi: Køb

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (63,3) til morgen, torsdag, er der tale om en bounce gennem den gamle støtte – nu modstand i 62,4 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 64,5 niveauet (solgt i 67 niveauet). Stop loss ved brud af 60,5 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 66,3 niveauet (købt i 42,1 niveauet). Genkøb ved brud af 66 niveauet. Strategi: Sælg

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.