Tre interessante aktier

I denne uge er der etableret nye købssignaler i flere aktier og har valgt at se på 3 aktier i forskellige sektorer.

Vitrolife tester modstandsniveauet i 530-540 op til regnskabet på fredag. Der er etableret købssignal i modellerne både på dags- og ugeniveauet. Den positive tendens i aktiekursen kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 60 og MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis.

Momentum er stadig faldende på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er 480 og herefter i niveauet 450. Nærmeste modstandsniveau er ved 595 og herefter i niveauet 630. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Nibe Industri har igen etableret købssignal på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 dage siden og på ugebasis blev det etablerede i maj 2020 og det lange glidende gennemsnit på ugebasis har siden ligget der som en støttelinie under kursudviklingen.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og RSI stiger, mens MACD fortsat er sivende. Momentum på månedsbasis er stigende, hvilket giver et positivt billede af situation i aktien. Nærmeste modstandsniveau er 135 og herefter i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 115 også herefter i niveauet 105. Brug tilbagefald til opsamling.

H+H tester igen modstandsniveauet 250-255 som var tilfældet i august. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit har på dagsniveauet etableret et ”Golden Cross” i midten af oktober. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af juli.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum og MACD stiger, mens RSI er i en faldende tendens og modellen har nu ramt 55.
Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens, hvilket giver et positivt billede af aktien. Brug tilbagefald til opsamling.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.