Perfect BULL!

BørsUdsigten: NY A.T.H. S&P500! USD Op?

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på op til 0,4 pct. og ned til et fald på 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 1,8 pct. og 0,0 pct. til morgen, tirsdag. Hong Kong  dog minus 0,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, tirsdag.

 

Facebook leverede et regnskab over forventning. Det indikerer, at der vil komme mere optimisme i teknologisektoren. I Øvrigt er det store regnskabsuge på Wall Street.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,5 pct. (22 point) i 4.566, er der tale om en fortsættelse af en tertiær optrend, og vi er i ukortlagt territorium. Købesignalet er blevet bekræftet ved brud af 4.551 niveauet. Spekulativt salgssignal ved brud af 4.551 niveauet.

Vær opmærksom på at USD. Da der er udsendt købesignal – se nedenfor

BørsUdsigten har en ALL IN strategi på Wall Street, da der er tale om “a perfect bull” (Både Valuta og Aktiemarked i køb spekulativt).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.360 niveauet (solgt i 4.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.551 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.394 niveauet (solgt i 4.437 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.421 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 1,8 pct. (509 point) i 29.110 (handles fortsat), er der tale om en negativ sekundær trend. Tertiært blev der udløst købesignal ved bruddet af 28.900 niveauet.

Chartet har brudt det 200 dages og det 50 dages glidende gennemsnit oppefra, hvilket er en negativ indikation om at sælgerne er de stærkeste.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.900 niveauet (solgt i 29.210 niveauet). Stop loss ved brud af 28.850 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.115 niveauet (købt i 28.667 niveauet). Genkøb ved brud af 29.285 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,4 pct. (13 point) i 3.597 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en tertiær stigende trend, der både kan udvikle sig positivt, såvel som negativt. Hold derfor øje med bundlinien / det 50 dages glidende gennemsnit. Brud heraf udløser salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.545 niveauet (solgt i 3.593 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.582 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.515 niveauet (solgt i 3.530 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.573 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.829– er der tale om en tertiær optrend, der har brudt den faldende sekundære trend. Dagschartet ligner fortsat “a cup with af handle” formation. Stigningen har nået vores kortsigtede målzone i 1.830 niveauet, plus / minus.

C20 indekset ligger ekstremt overkøbt.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.705 niveauet (solgt i 1.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.825 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.752 niveauet (solgt i 1.800 niveauet). Stop loss ved brud af 1.753 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,8 pct. (19 point) i indeks 2.330 niveauet, er der tale om wn test af toplinien i den tertiære konsolidering i 2.328 niveauet. Efter denne test er der plads til en genoptagelse af den tertiære trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.257 niveauet (solgt i 2.254 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bekræftet brud af 2.326 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.284 niveauet (solgt i 2.357 niveauet). Stop loss ved brud af ved brud af 2.284 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,5 pct. (70 point) i indeks 15.599, er der tale om en sidelæns tertiær konsolidering. BørsUdsigten ser en kopformation, hvilket oftest munder ud i en positiv bevægelse. Toplinie i 15.595 niveauet er brudt (15.599), og  bundlinien ligger i 15.475 niveauet. Brud skal følges på den korte bane.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 15.130 niveauet (solgt i 15.593 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.505 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.367 niveauet (solgt i 15.711 niveauet). Stop loss ved brud af 15.363 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,64 pct.) er der tale om et spekulativt brud af en tertiær optrend, der oftest munder ud i en tertiær konsolidering. Toplinien ligger i 1,697, og en ubekræftet bundlinie i 1,64 niveauet (testes NU).

BørsUdsigten noterer, at vi er ved at nå højeste renteniveau i år der lå på 1,75 pct. niveauet, der blev opnået i begyndelsen af april.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 1,656 niveauet (købt i 1.542 niveauet). Genkøb ved brud af 1,697 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,375 (solgt i 1,306 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,574 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,41) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af toplinien i en tertiær konsolidering i 6,401 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at USD/DKK ikke korrelerer helt med renten – det indikerer at realrenten er negativ (rente – minus inflation), og at købekraften af USD udhules.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,401 niveauet (solgt i 6,438 niveauet). Stop loss ved brud af 6,385 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,405 niveauet (solgt i 6,389 niveauet). Stop loss ved brud af 6,356 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal åbne alle sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.852 USD pr. ton) til morgen, tirsdag, er der tale om en konsolidering med gap på begge sider. Toplinie ligger i 10.000 niveauet, og bundlinien ligger i 9.655 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position i 10.000 niveauet (købt i 10.150 niveauet). Genkøb ved brud af 9.890 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 8.950 niveauet (solgt i 9.250 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.553 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (85,2) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af 85 niveauet, hvilket har udløst stop loss.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 85 niveauet (købt i 85 niveauet). Genkøb ved brud af 86 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73,5 niveauet (solgt i 72,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 82,3 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.