Træd varsomt

S&P 500 på ugebasis.

Med rentesænkningen i USA er der sendt et signal til markedet – FED er bange for væksten i økonomien og en nedgang i økonomien er lig med en nedgang i virksomhedernes omsætning, hvilket kan ramme bundlinjen, hvis man ikke effektiviserer forretningen.

Dette års sommer har været lidt mere normal på de nordiske breddegrader med lidt vand en gang i mellem, men Europa har oplevet nye varmerekorder. Det betyder, at vores drikkevareforbrug er steget hen over denne sommer, hvilket vil gavne blandt andet Carlsberg, Heineken og Royal Unibrew.

De danske bryggerier Carlsberg og Royal Unibrew har haft hver deres udvikling i år. Carlsberg er steget med 31,9 pct i år, mens Royal Unibrew er steget med 12,1 pct.
Carlsberg holder fast i den stigende tendens trods en faldende tendens i Momentum på ugebasis. I december/januar fandt aktien i støtte i niveauet 680 og i dag handles aktien i niveauet 900-920. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 865 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000. Der er ikke plads til en nedgang i hverken omsætningen eller afsætningen.

Royal Unibrew har mere af sin afsætning på disse breddegrader, hvilket kan have en indvirkning på det kommende regnskab, da solen har været mere normal i år end sidste år. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 470-510 siden februar i år. Momentum har startet en svagt stigende tendens, hvilket indikerer, at der er mulighed for at modstandsniveauet ved 510 kan blive brudt i den kommende tid. Næste modstandsniveau er ved 540 og herefter i niveauet 560, mens nærmeste støtteniveau er ved 470 og så i niveauet 410. Fasthold køb på aktien og i porteføljen.

I den uge kommer der meget få regnskaber fra Danmark, Sverige og Norge. I Sverige er regnskabssæsonen næsten slut, mens den ikke rigtigt er gået i gang i Danmark endnu. Torsdag sker der lidt på det svenske marked med Bactiguard Holding, BioGaia, Lucara Diamond. I Danmark FLSmidth, Novozymes, Solar, Veloxis samt Ørsted. Fredag slutter af med G4S samt Novo Nordisk.

FLSmidth har været i en faldende tendens siden juni 2018, hvor aktien blev handlet i niveauet 430- 440 mod det nuværende niveau på 460-480. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 295 som en modstandslinie. Momentum på ugebasis bevæger sig vandret. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien frem til regnskabet i denne uge. Der er fokus på ordrebeholdningen for det kommende år.

Novo Nordisk bevæger sig vandret i niveauet 310-350. Niveauet 350 er blevet testet nu for tredje gang. Momentum på ugebasis er igen begyndt at stige og har etableret en bundformation i juni og er nu i en stigende tendens. Trods frygten for politisk påvirkning af priserne ser aktien interessant ud. Anbefaler at man afventer udviklingen.

C25 på ugebasis

25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1120-1150 og det har stået på siden midten af juni. Momentum har etableret en bundformation og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1125 som en støttelinie, som i dag er blevet brudt. Nærmeste støtteniveau er ved 1050-1060. Afventer nye investeringer i markedet.

 

DK portefølje
På salgslisten er Alm. Brand, mens de øvrige selskaber klarer deres stop-loss.

Nordisk portefølje
Tager gevinsten i Sinch/CLX og på salgslisten er sat Cloetta, Hexatronic og Sectra.

 

Oversigt over de internationale indeks

Der er stor forskel på hvordan de internationale indeks har udviklet sig i år. Flere europæiske indeks har stadig til dato givet et afkast på over 10 pct., men med den hastighed som markederne falder er det er spørgsmål om tid, før det er væk.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 var i forrige uge oppe og teste niveauet 3020, men tabet siden Momentum og indekset faldt tilbage til niveauet 2920. På dagsniveauet er de glidende gennemsnit blevet brudt af faldet i sidste uge og indekset har i første omgang ramt niveauet 2920, som var et støtteniveau i juni og næste støtteniveau 2880, hvor der også er et ”gab”. På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 2900 og det bliver testet, hvis tendensen i futures markedet holder, som har en pris på 2893.

Nasdaq Composite er brudt igennem de glidende gennemsnit på dagsniveauet og holder tendensen, bliver der etableret et ”Death Cross” i løbet af 1 til 2 dage.

Nasdaq er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis.

På ugebasis er Momentum ved at etablere en bundformation, men forventer det bliver ændret med kursudviklingen i markedet, som det ser ud i øjeblikket. Det lange glidende gennemsnit er ved niveauet 7900. Nærmeste støtteniveau er ved 7700 og herefter er der støtte i niveauet 7300.
Strategi: Reducer. 

Nikkei er brudt igennem 21.000 og handles nu i niveauet 20.500. Momentum bevæger sig vandret, hvilket indikerer, at der er ikke er meget hastighed i markedet. Der er et ”gap” nede i niveauet 19692-19920. Nærmeste modstandsniveau er ved 22.000 og herefter i niveauet 22.500.
Strageti: Afvent udviklingen.

De store svensk aktier er ramt.

OMX S30 har tabt pusten og er faldet igennem støtteniveauet ved 1560-1580 og de glidende gennemsnit er ligeledes blevet brudt på ugebasis. Momentum på ugebasis er i en faldende tendens og har været det siden slutningen af juni. Det svenske marked ser presset ud.
Strategi: Afvent udviklingen. 

DAX er gået i salg på ugebasis.

DAX er brudt igennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis og nu handles indekset i nærheden af 11.600. Der er et gammelt ”gap” i niveauet 11549-11612. Momentum er faldende og har nu været det siden slutningen af maj.
Strategi: Sælg.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.