Problematisk Situation i DAX30

BørsUdsigten: S&P500 Dannelse af Midlertidig Top?

 

Wall Street lukkede tirsdag, med fald på mellem 1,2 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,7 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct. ved åbningen.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. når vil lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

Optræk til Panik?

For øjeblikket ser vi optræk til Panik i markederne – på trods af, at der er rigelig likviditet.

BørsUdsigten har aldrig set et kollaps i aktiemarkedet, uden at der er tale om mangel på likviditet – og den situation har vi IKKE for øjeblikket.

Det betyder at BørsUdsigten ikke ser et crash i kortene.

Det betyder ikke, at der ikke kan komme en korrektion (10 pct. fald); men indtil videre ser BørsUdsigten fortsat en positiv primær/sekundær trend i de styrende amerikanske indeks. Den er dog negativ på den korte bane.

BørsUdsigten vurderer, at større korrektioner næsten altid kommer i to bølger – hvorfor man skal være opmærksom på at en konsolidering godt kan være en fortsættelsesformation – så hav lidt penge til køb ved en mulig “flush out”.

Korrektionen kan være starten til en SHS formation – men det er slet IKKE bekræftet endnu!

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med en stigning på 1,3 pct. (37,03 point) i indeks 2.881,77.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at handelskrigen/valutakrigen i den nuværende form, er en undskyldning til at sælge!

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.882), er der tale om en opbremsning, og en korrektiv bevægelse i form af en negativ tertiær trend. Husk her at negative korrektioner ofte har to bølger!

Såfremt vi ser en ny top (brud af 3.027) i løbet at de kommende måneder, ser BørsUdsigten fortsat et indeksmål i 3.150 niveauet. Årsagen til, at BørsUdsigten fundamentalt er positiv for aktier, er at likviditeten ikke begrænses yderligere, samt at der afkastmæssigt ikke er noget alternativ til investering i aktier, med undtagelse af fast ejendom.

Kriser i aktiemarkedet skabes ved likviditetsmangel – og det er slet ikke tilfældet i den nuværende situation.

BørsUdsigten vurderer igen – igen at man skal benytte strategien “Buy the Dips”, når den faldende trend brydes. 

Den sekundære / primære Trend er fortsat op. Den kan dog udvikle sig til en midlertidig topformation i form af en SHS formation.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.016 niveauet. Genkøb ved brud af 2.897 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af 2.977 niveauet. Genkøb ved brud af 3.027 niveauet. Strategi: Sælg 

BørsUdsigten har IKKE længere All In!!

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 0,9 pct. (9,17 point) i 984,98.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, skete der mandag et brud af den tertiære konsolidering ved bruddet af bundlinien i 990 niveauet (bruddet skal følges). Sekundært en toplinie i 1.037 niveauet og en bundlinie i 970 niveauet (Bruddet skal følges).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved brud af 998 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 996 niveauet (købt i 1.026 niveauet). Genkøb ved brud af 1.037 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,8 pct. (12 point) i indeks 1.523 – er der tale om en bekræftet nedtrend, og en korrektion (10 pct. fald fra toppen). Oplægget til en tilnærmet kopformation (positiv fortsættelse), er stort set annulleret.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.603 niveauet. Genkøb ved brud af 1.535 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1,627 niveauet. Genkøb ved brud af 1.627 niveauet. Strategi: Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,8 pct. (91 point) i indeks 11.568 – er der tale om en chartmæssig problematisk situation.

Umiddelbart er der tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelt top, og en mulig SHS formation.

For at annullere SHS formationen skal vi have en lukning over 11.647 niveauet, og helst have lukket de to gaps

Vi skal op over 12.655 niveauet før vi får en annullering af oplægget.

Det bliver en spændende dag.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 12.400 niveauet. Genkøb ved brud af 11.800 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 12.500 niveauet. Genkøb ved brud af 12.565 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen (6,659), er der tale om en tertiær faldende trend. Det bekræftet brud af 6,71 niveauet har udløst et meget stærkt salgssignal. Tertiært er der tale om en faldende trend.

Oplægget til valutakrig med Kina, kan betyde at vi ser ulogiske bevægelse valutakrydset på den korte bane. Det kan være i form af tiltag for at svække USD.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,71 niveauet. Genkøb ved brud af 6,68 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,69 niveauet. Genkøb ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Udgår

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.