To nye købssignaler: Zealand Pharma og H+H

Zealand Pharma etablerer nyt købssignal på dagsniveauet og med tirsdagens stigning er den faldende tendens på dagsniveauet brudt.

Golden Cross på dagsniveauet.

Golden Cross på dagsniveauet.

Stigningen betyder ligeledes, at RSI og Momentum på ugebasis har etableret en bundformation, men MACD er fortsat i en faldende tendens på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal vente lidt, hvis man vil være helt sikker.

MACD for Zealand.

MACD for Zealand.

Der er divergens mellem de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 120. Anbefaler køb på niveauet – Aktien tages med i porteføljen. 

H+H aktien bevæger sig fortsat vandret i niveauet 55-62. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal på dagsniveauet og både det korte og lange glidende gennemsnit er blevet brudt på dagsniveauet nedefra, hvilket er et positivt tegn.

På ugebasis er der salg i både Bollingerkanalen og Parabolic, mens de to indikationsmodeller Momentum og RSI har etableret en bundformation på ugebasis.  MACD er fortsat er i en faldende tendens.

De to glidende gennemsnit ligger side om side. Nærmeste modstandsniveau er ved kurs 60 og herefter i niveauet 64 og herefter er det toppen i 78, som er tilbage fra april 2010. Afvent køb.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.