Tilbage til virkeligheden

Efter flere år med lav rente er den 10-årige amerikanske rente i 3,2 pct., hvilket er tilstrækkelig attraktivt, da afkastet er ”risikofrit” set i forhold til usikkerheden i aktiemarkedet i øjeblikket.

Det er tid til at finde tilbage i de lidt ”kedelige” forretninger som forsyningsselskaber med en stabil indtægt fra forbrugerne. Tele-, forsikringsselskaber samt stabilforbrugsaktier er også et bud på aktier, man kan tanke op i ved en korrektion.

Mandag var det de to store danske høreapparatsproducenter, som kom i fokus idet de amerikanske sundhedsmyndigheder har givet grønt lys til at markedsføre et høreapparat fra konkurrenten Bose. Det nye ved høreapparatet fra Bose er, at kunden selv kan justere høreapparatet og dermed slipper man for at gå til hørecenteret. Det nye høreapparat kan alle introduceres i år. GN Store Nord og William Demant tabte henholdsvis 8,2 pct. og 10,6 pct.

NNIT kunne tirsdag meddele, at man køber den amerikanske virksomhed Valiance Partners, som leverer it-ydelser til den internationale life sciences-industri og samtidig opjusterer selskabet sine forventninger til nettoomsætningen.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden sommeren 2016, hvor kursen var oppe over 280. I starten af september var kursen nede i niveauet 155-160 og siden har aktien taget en rebound op i niveauet 175-180, hvorefter aktien igen faldt tilbage til niveauet 165 og efter opjustering er steget til 175. Stigningen fra midt i september har givet købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross”, hvilket gør, at aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Torsdag leverede Tryg et regnskab, der overgik forventningerne og lukkede med en lille stigning.

Teknisk fandt Tryg-aktien støtte i niveauet 140 i april og siden er aktien steget op til niveauet 160, hvor den blev afvist og nu er aktien faldet tilbage til niveauet omkring 140-145. Faldet har givet salgssignal i alle signalmodellerne og de glidende gennemsnit er blevet brudt. De tre indikationsmodeller faldt alle på ugebasis og den samme tendens sesi  Momentum på månedsbasis. Rebound i løbet af torsdag gør, at aktien kommer med på kandidatbænken.

Torsdagens højdespringer blev Pandora på det danske marked med en stigning på XX. Rygterne i markedet gik på, at nogen skulle være interesseret i at købe Pandora. Pandora var onsdag eftermiddag faldet med 47 pct. i år. Teknisk ser aktien ikke interessant ud endnu, da der fortsat er salgssignal på både dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller stiger dog på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage, men ligger over den gamle bund.

I den kommende uge kommer der flere regnskaber fra Sverige bl. a. Ericsson, Tele2, Assa Abloy, Atlas Copco, Telia og Volvo. Mens fra Danmark kommer Chr. Hansen med deres kvartalsregnskab om mandag.

Det danske indeks på ugebasis.

C25-indekset er faldet yderligere tilbage i ugens løb og de glidende gennemsnit har etablerede ”Death Cross”.  Støtteniveau er ved 1100, som blev testet ved månedsskiftet juni/juli, og det er blevet brudt med forrige torsdagens fald. I øjeblikket tests støtteniveauet 1000 som indekset var i tilbage ved årsskiftet 2016/17. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens hvilket bekræftes os i at man skal afvent situation. Indekset skal over 1080 før det ser interessant ud.

 

 

DK portefølje
Køb en forsikring til porteføljen ved at investere i Maj Invest Kontra. På grund af efterårsferie i næste uge udkommer Trends på fredag i en mindre udgave.
På salgslisten er Carlsberg, Coloplast, Novo Nordisk og Parken. 

Nordisk portefølje
Schibsted og Securitas er på salgslisten.  

 

Udsalg i USA

Det har budt på udsalg af amerikanske aktier i denne uge og det har trukket godt ned i de tre aktieindeks.

Torsdagens amerikanske nøgletal var lidt kedelige, idet antallet af nytilmeldte ledige var højere end markedsdeltagerne havde ventet og samtidig aftog inflationen og blev lidt mindre end ventet.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra flere af de store selskaber: Johnson & Johnson, Bank of America, UnitedHealth Group Int., Procter & Gamble, Netflix Inc., IBM, Philip Morris samt Abbott Laboratories og Honeywell.

Dow Jones Industrial Average er faldet tilbage til niveauet omkring 25000, som også blev testet i august. Det næste støtteniveau er ved 23350 og blev testet tilbage i efteråret 2018, mens nærmeste modstandsniveau er ved 26500-26600. Den faldende tendens i kursen har trukket ned i Momentum både på uge- og månedsniveauet.

S&P 500 med salgssignal.

S&P 500 har ligeledes etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og kursen er et godt stykke under den nedre kanallinie. Den nedre støttelinie er i niveauet 2827 og kursen er i 2740 torsdag aften. De glidende gennemsnit er blevet brudt og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800, så kan indekset nå tilbage til det niveau fredag aften, ser det lidt bedre ud. Men der er en faldende tendens i indekset har trukket ned i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 52-54. Nærmeste støtteniveau er ved 2700 og blev testet i begyndelsen af juli. Det nærmeste modstandsniveau er ved 3000 og herefter i niveauet 3100.

Nasdaq er også faldet.

Nasdaq Composite er faldet tilbage og handles nu i niveauet 7300-7500 og det har givet salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Faldet har ligeledes trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI har ramt niveauet 43. Nærmeste støtteniveau er ved 7300, som var et topniveau tilbage i januar, februar og marts. Herefter er der støtte i niveauet 7000-7100, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7900 og herefter i niveauet 8100.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Tilbagefald i Japan

Tre uger op og to uger ned og så er vi tilbage i niveauet 22.500 og dermed bevæger indekset sig vandret og det har nu stået på siden maj. Hoppet op for 6 uger siden fik Bollingerkanalen til at etablere et købssignal i modellen.

Test af støtten.

De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et negativt billede af situationen i det japanske indeks. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter, at man skal afvente udviklingen. Nærmeste støtteniveau er ved 22.000 og herefter er der støtte i niveauet 21.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 24.500.
Strategi: Ændre anbefalingen til hold.

OMX Stockholm 30 er gået i salg på ugebasis i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket bekræfter, at man skal være afventende. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter, at man skal holde sig på sidelinien. Der er støtte i niveauet 1520-1540, som er blevet testet flere gange de sidste mange år.

S30 med støttelinier.

Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, men Momentum er stadig over den tidligere bund. Nærmeste modstandsniveau er ved 1620-1640.

Strategi: Ændre til hold fra køb svenske aktier.

DNA er et finsk teleselskab noterede på Nasdaq Helsinki og aktien er i en stigende tendens på ugebasis. I august fandt aktien støtte i niveauet 16,5-17 og siden er aktien handlet op i niveauet 19- 19,5. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og RSI har ramt 70 på ugebasis og MACD er over 0.

Ser interessant ud.

Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveaue er ved 22, mens nærmeste støtteniveau er ved 16,5-17. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.    

Frankfurt Dax 30 er nede og teste støtteniveauet 11.600 og dermed er indekset brudt igennem støtteniveauet 12.000 og 11.800. Nærmeste støtteniveau er ved 11.500. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis og det har stået på siden slutningen af juni.

Et presset indeks.

RSI er under 30 og MACD er under 0, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, men der er ikke meget hastighed i indekset.

Strategi: Hold på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: ALK-Abelló, Chr. Hansen og Topdanmark

ALK-Abelló har været i en faldende tendens siden begyndelsen af september og frem til i dag. I september gik aktien i salg på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit blev brudt  i begyndelsen af september, hvor der blev etableret et ”Death Cross”. Faldet har ligeledes trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 20 og MACD er under 0.

Momentum har etableret en mindre topformation, men modellerne er fortsat i en stigende tendens.

Afvent udviklingen.

Støtteniveauet ved 1000 skulle gerne holde, da niveauet er blevet testet flere gange som et modstandsniveau i løbet af 2007. Næste støtteniveau er ved 950, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1200. Afvent udviklingen.

Chr. Hansen toppede ved månedsskiftet juli/september i niveauet 670-690 og i dag blev aktien handlet i niveauet omkring 600. Faldet i aktiekursen har fået de to signalmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og er tæt på at etablere et ”Death Cross”.

Hold øje med Chr. Hansen.

De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens og RSI har ramt 35, mens MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens, og selvom der har været en mindre topformation så er den tidligere bund lavere, hvilket bekræfter den stigende tendens. Anbefaler at man afventer udviklingen.  

Topdanmark konsoliderer sig i niveauet 270-275 og det betyder, at der fortsat er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De tre indikationsmodeller stiger alle på ugebasis. RSI har ramt 55 og MACD er tæt på 0.

På kandidatbænken.

Momentum er faldet lidt tilbage, men overordnet er modellen i en stigende tendens på ugebasis. Men på månedsniveauet er aktien i en faldende tendens og har været det siden slutningen af 2017. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Guldet stiger

Guldet har fundet en bund i niveauet 1180-1200 og denne uges stigning op i niveauet 1220 har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Maj Invest kontra er en god mulighed for at blive eksponeret mod guldet.

Nyt signal i guld.

EUR/USD: har været en tur i niveauet 1,15 og er nu handlet op i niveauet 1,16. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,17-1,175. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

SEK/DKK: har været en tur i 0,71 i denne uge, men har rettet sig og dermed er krydset fortsat i en stigende tendens på dagsniveauet. Derudover er der en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Metalvaremarkedet: Har fortsat en positiv tendens, og det er kun bly, der ikke kan finde den positive tendens.

Landbrugsmarkedet: Fortsætter den positive udvikling, hvor flere og flere går i køb. Kakaoprisen er faldet tilbage og det samme er bomuldsprisen. De øvrige er i en stigende tendens.

Brent Spot testede niveauet 86, men blev afvist og nu handles olien i niveauet 80-82. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 76 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og Momentum er brudt op igennem det glidende gennemsnit nedefra.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.