Tilbage til virkeligheden

Efter flere år med lav rente er den 10-årige amerikanske rente i 3,2 pct., hvilket er tilstrækkelig attraktivt, da afkastet er ”risikofrit” set i forhold til usikkerheden i aktiemarkedet i øjeblikket.

Det er tid til at finde tilbage i de lidt ”kedelige” forretninger som forsyningsselskaber med en stabil indtægt fra forbrugerne. Tele-, forsikringsselskaber samt stabilforbrugsaktier er også et bud på aktier, man kan tanke op i ved en korrektion.

Mandag var det de to store danske høreapparatsproducenter, som kom i fokus idet de amerikanske sundhedsmyndigheder har givet grønt lys til at markedsføre et høreapparat fra konkurrenten Bose. Det nye ved høreapparatet fra Bose er, at kunden selv kan justere høreapparatet og dermed slipper man for at gå til hørecenteret. Det nye høreapparat kan alle introduceres i år. GN Store Nord og William Demant tabte henholdsvis 8,2 pct. og 10,6 pct.

NNIT kunne tirsdag meddele, at man køber den amerikanske virksomhed Valiance Partners, som leverer it-ydelser til den internationale life sciences-industri og samtidig opjusterer selskabet sine forventninger til nettoomsætningen.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden sommeren 2016, hvor kursen var oppe over 280. I starten af september var kursen nede i niveauet 155-160 og siden har aktien taget en rebound op i niveauet 175-180, hvorefter aktien igen faldt tilbage til niveauet 165 og efter opjustering er steget til 175. Stigningen fra midt i september har givet købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross”, hvilket gør, at aktien ser interessant ud på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Torsdag leverede Tryg et regnskab, der overgik forventningerne og lukkede med en lille stigning.

Teknisk fandt Tryg-aktien støtte i niveauet 140 i april og siden er aktien steget op til niveauet 160, hvor den blev afvist og nu er aktien faldet tilbage til niveauet omkring 140-145. Faldet har givet salgssignal i alle signalmodellerne og de glidende gennemsnit er blevet brudt. De tre indikationsmodeller faldt alle på ugebasis og den samme tendens sesi  Momentum på månedsbasis. Rebound i løbet af torsdag gør, at aktien kommer med på kandidatbænken.

Torsdagens højdespringer blev Pandora på det danske marked med en stigning på XX. Rygterne i markedet gik på, at nogen skulle være interesseret i at købe Pandora. Pandora var onsdag eftermiddag faldet med 47 pct. i år. Teknisk ser aktien ikke interessant ud endnu, da der fortsat er salgssignal på både dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller stiger dog på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage, men ligger over den gamle bund.

I den kommende uge kommer der flere regnskaber fra Sverige bl. a. Ericsson, Tele2, Assa Abloy, Atlas Copco, Telia og Volvo. Mens fra Danmark kommer Chr. Hansen med deres kvartalsregnskab om mandag.

Det danske indeks på ugebasis.

C25-indekset er faldet yderligere tilbage i ugens løb og de glidende gennemsnit har etablerede ”Death Cross”.  Støtteniveau er ved 1100, som blev testet ved månedsskiftet juni/juli, og det er blevet brudt med forrige torsdagens fald. I øjeblikket tests støtteniveauet 1000 som indekset var i tilbage ved årsskiftet 2016/17. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens hvilket bekræftes os i at man skal afvent situation. Indekset skal over 1080 før det ser interessant ud.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.