Tendensen Fortsætter

BØRSUDSIGTEN: Fortsat ”All In” og Ny ATH

 

C20 indekset lukkede mandag, med en stigning på 0,7 pct. (7,26 point) i indeks 1.015,39.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40).

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lidt lavere nu til morgen, tirsdag, undtaget Japan, der stiger pænt.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses tirsdag morgen, at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De amerikanske futures noteres til stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.015), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.027 niveauet, og en bundlinie i 1.010 niveauet. Spekulativt salgssignal udløst ved bruddet af 1.117 niveauet (stigende trendlinie).

BørsUdsigten udstikker et langsigtet mål i 1.200 niveauet (12-24 mdr).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang spekulativ position ved bruddet af 1.017 niveauet. Åbning af spekulativ short ved bruddet af 1.010. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.005 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.010 niveauet og åbning af en short ved brud af 995 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 950 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer ligger neutralt.

Signalmodellerne ligger i sælg.

BørsUdsigten har IKKE længere All In eksponering mod de danske aktier!

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret nu til morgen, tirsdag.

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Toy’s R Us er gået i chapter11 beskyttelse (betalingsstandsning). Toy’s R Us har en gæld på knap 5 mia. USD.

Fed påbegynder deres to dages FOMC rentemøde i dag, tirsdag.

Et andet vigtigt tal til måling af de amerikanske økonomi er antallet af påbegyndte boliger og byggetilladelser.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,3 pct. (63,01 point) i indeks 22.331,35.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,2 pct. (3,64 point) i indeks 2.503,87. (All Time High)

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,1 pct. (72,07 point) i 6.454,64.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.503), fik vi igen – igen en ATH notering.

BørsUdsigten noterer et ”break away gap” mellem 2.467 og 2.474,5 – og det er fortsat en god mulighed for, at gappet skal lukkes. Der er tale om et udbrud fra en 3 måneders base – og udbruddet skal følges.

Bruddet af 2.480 niveauet vil sender chartet op i uudforskede territorier, hvilket betyder at BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss.

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten er der genkøbt en lang position, og lukket en short ved bruddet af 2.467 niveauet. Stop loss ved brud af 2.475 niveauet, og åbning af short ved brud af 2.460 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 2.450 niveauet. Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 2.450 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.380 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er nået overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

BørsUdsigten har ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. højere i 2,22 pct. Den toårige rente noteres 0,03 pct. højere i 1,38 pct., og den 30årige rente noteres uforandret i 2,79 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres op med 0,05 pct. i 0,45 pct. Den 2årige noteres 0,03 pct. højere i minus 0,70 pct., og den 30årige noteres 0,05 pct. højere i 1,25 pct.

Renteændringer fra torsdag i sidste uge.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:49 i 6,215 (6,264) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,198 (1,188) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,7 (110,5). EUR/JPY noteres i 133,7 (131,3). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,441). GBP/DKK 8,411 (8,272).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,215), er der spekulativ / tertiært blevet hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,22 niveauet (oppefra). Genkøbe ved brud af 6,215 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,18 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært udløses lille købesignal ved en opbremsning af den faldende trendlinie i 6,25 niveauet. Strategi: Sælg.

EXIT og terminssikring af alle positioner ved brud af 6,18 niveauet.

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen i 1,306 (1.322) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.306), har vi fået udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 1.340-38 niveauet. Bruddet af 1.320 niveauet har udløst et sekundært salgssignal.

Tertiært / spekulativt genkøbes ved brud af 1.323 niveauet – Strategi: Sælg

Sekundært er der hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.320 niveauet – Strategi: Sælg (ændret)

Tilbageslag mod 1.295 niveauet SKAL benyttes til køb. Brydes 1.295-90 niveauet skal man være hurtig til at vende rundt.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres nogenlunde uforandret nu til morgen, tirsdag.

Chart og vurdering senere

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres svagt negativ, dog med undtagelse af Nikkei225, der noteres pænt højere efter en lukkedag i går mandag.

Nikkei225 stiger med 2,0 pct. (401 point) i indeks 20.311. Hang Seng noteres 0,0 pct. (7 point) lavere i indeks 28.153. Kina’s CSI300 falder med 0,2 pct. (8 point) i indeks 3.835. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (4 point) i indeks 2.415. Australien ASX200 falder med 0,0 pct. (2 point) i 5.719.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.