Teknisk kommentar til NKT Holding og Ambu

NKT Holding er brudt op over modstandsniveauet 390, som var en top i juni 2013. Modstandsniveauet 440 har tidligere været en top og bund i henholdsvis 2007 og 2008.  Næste modstandsniveau er ved 530, der var en top og bund i 2007. Forventer derfor en konsolidering i niveauet omkring 440. RSI har også ramt niveauet 90 på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter den langsigtede tendens i aktien. Aktien er med på kandidatbænken.

NKT Holding.

NKT Holding.

Ambu tester modstandsniveauet omkring 155. Den stigende dollar må hjælpe på indtjeningen i selskabet, da en stor del bliver faktureret i dollar. Stigningen de sidste par dage betyder, at der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI. Der er fortsat køb i signalmodellerne Bollinger og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 125. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 158, anbefales køb af aktien.

Ambu på ugebasis.

Ambu på ugebasis.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.