TANK OP?

Ugens Aktie er tankskibsrederiet TORM

Kursen på Analysetidspunkt 205 DKK pr aktie (incl. 11DKK i udbytte)

TORM er noteret både på Københavns Fondsbørs og Nasdaq

Fundamentalt ser BørsUdsigten nogle hovedpunkter omkring potentiale / risiko:

TORM ejer 78 tankskibe produkttankskibe af MR, LR1 og LR2 incl. salg/lease back.

Produkttankmarkedet har vist sig at være det bedste sted på tankmarkedet i 2022, og der har været meget store ratestigninger. I fjerde kvartal er der lukket 55 pct. af indtjeningen på 43.000 og 55.000 USD pr dag. Break Even på et produkttankskib er i gennemsnit for Torm USD 16.000. Differencen er ren indtjening.

Tallet er sandsynligvis højere NU end ved kvartalsmeddelelsen Torm 3. kvartal 2022

TORM har meldt ud at de ikke vil være større – Ekspansion (kun hvis det tjener aktionærernes interesser)

Hvad vil man bruge pengene (overskudslikviditeten) til?

Nedbringelse af gæld – ligesom Nordic American Tankers (NAT).

Gældsgraden er ned i ca. 30 pct. og TORM Q3 2022 Report NAV (Net Asset Value) DKK 181. Lav finansiel gearing.

Tilbagekøb af egne aktier, med efterfølgende nedskrivning?

Udbetale hele nettooverskuddet i udbytte, ligesom DHT?

Noget kunne tyde på det sidste.

TORM har genoptaget udbytter kvartalsmæssigt relaterer til cash flow 22. november udbetales USD 1,46 (DKK 10,81) i kvartalsudbytte (sidste kvartal 0,28 USD) – ganger man med 4 så får man et direkte afkast før skat på ca. 20 pct. Holder det direkte afkast, og man geninvesterer, vil man få sin investering hjem på 3,5 år. (Der er tale om en skomagerberegning, og kan eget let ændres ved ændrede forudsætninger)

Risikoen er naturligvis at skomagerregningen ikke holder.

Hvad er sandsynligheden for at skomagerregningen holder?

Er raterne indtjeningen holdbare, eller er der tale om et af de normale “blips”, som vi ser i tankmarkedet?

LR2, LR1, og MR er nok de skibstyper der vil være størst efterspørgsel efter.

Ikke kontraheret nybygninger på trods af de høje rater. Normalt stiger kontraheringerne når raterne eksploderer.

Årsagen skal nok findes ved, at der ikke kan leveres produkttank før i 2025. Årsagen til det er at der er rigtig mange Containerskibe og LNG-Gasskibe, der optager værftskapaciteten (Været begunstiget af rigtig gode markeder). Det vil sige at der ikke komme yderligere kapacitet på markedet for de mellemstore tankskibe.

Der investeres ikke i nye raffinaderier i vesten, da man politisk ønsker en udfasning af fossile brændstoffer. Det betyder, at der bliver en mindre kapacitet, og at raffinaderierne flyttes nærmere til olieproducenterne. Det betyder, at efterspørgslen efter VLCCere bliver mindre.

Russisk embargo, der er planlagt til at træde i kraft 1. februar 2023

BørsUdsigten vurderer, at der er intet der tyder på at raterne falder væsentligt (en der er ingen garanti)

Torm’s CEO Jacob Meldgaard køber den 15. november aktier for 4 mio. DKK (evt. i forbindelse med aktieaflønning).

Omkring aktiemarkedet er der en god indikation på at markedet skal højere op

Ser vi på konkurrenterne køber Scorpios CEO Robert Bugbee i går, torsdag, (“Scorpio Tankers,” (STNG) has purchased call options on 150,000 common shares (or 1,500 call option contracts) of the Company with a strike price of $60.00 and on 310,000 common shares (or 3,100 option contracts) of the Company with a strike price of $55.00 for total consideration of $1,053,000. All of the call option contracts have an expiration of January 2023. Det ekstreme tankmarked har ikke nået toppen endnu, mener Scorpio Tankers’ CEO, Robert Bugbee. Produktankrederiet har netop oplevet rater på op til 98.000 dollar om dagen, lød det under Marine Money i New York

Robert Bugbee tror på yderligere rate stigninger i produkttankmarkedet (ellers ville han ikke købe (satse). Robert Bugbee er ikke en hr. hvem som helst. Han solgte i sin tid rederiet OMI til Teekay og Torm. Han solgte på toppen. På det tidspunkt var Jacob Meldgaard ikke CEO. Det var ved at gå galt for TORM, der købte på toppen! Det er måske årsagen til at man ikke vil ekspandere (;-D)

Der er en stor “voldgrav”, da det er blvet dyrere at komme ind i markedet. TORM’s NAV steg med 20 pct. i 3die kvartal. Endvidere er det dyrt, at komme ind i markedet. Inflationen har sat sine aftryk med været stigninger i byggepriser på 40-60 pct. ved nybyggeri.

BørsUdsigten’s tekniske vurdering af TORM nederst.

 

Teknisk Vurdering (Først Marked – Dernæst Den Individuelle Aktie (;-D)

Følgende markeder skal iagttages ved investering

OMXC20, S&P500, USD og Olieprisen/Aktiemarkedet. Sidstnævnte da der oftest er en invers korrelation – samt mulighed for kontango!

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.696 er der tale om en opbremsning / negativ konsolidering efter et et salgssignal, der oftest udløser en positiv fortsættelse efterfølgende.

Der holdes stadig øje med brud af de glidende gennemsnit p.t. i 1.679 / 1.668 niveauerne, der ved brud udløser salgssignal, og mindst en opbremsning.

BørsUdsigten har nået sit andet kursmål i 1.700 til 1.720 niveauet, og det tredie i 1.755-65. Nu mangler det sidste i 1.810-20 niveauerne (plus / minus) før chartformationen er komplet (;-D)

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet (købt i 1.665 niveauet). Genkøb ved brud af 1.700 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.668 niveauet. Strategi: Køb

OMXC20: Dagschart

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,3 pct. (12 point) i indeks 3.947 niveauet, er der tale om en negativ konsolidering der oftest indikerer en positiv fortsættelse.

BørsUdsigten ser en midlertidig bund og en ændring i trenden, der bekræftes ved a Golden Cross og ny målzone i 4.100 – 15 niveauet.

Det er tid for Stockpicking og sektorudvælgelse!

Rentestigninger fra Fed lægger låg på udviklingen på aktiemarkedet, da rentestigningerne skal dæmpe den økonomiske vækst, sammen med QT. Fed vil fortsætte med rentestigninger til realrenten er positiv – efter BørsUdsigten’s vurdering – evt med mindre stigninger! Dont fight the Fed!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.955 niveauet (købt i 3.800 niveauet). Genkøb ved brud af 3.955 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.733 niveauet (købt i 3.727 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.828 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (7,17) til morgen, fredag, er der tale om en sekundær nedtrend, og et death cross! Chartet tester det 200 dages glidende gennemsnit. Chartformationen kan udvikle sig til en positiv fortsættelse på den lange bane, men indtil videre er den ned.

USD korte positioner er lukket efter brud af 7,46 – lange positioner er lukket efter brud af 7,52.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 7,46 (købt i 7,46 niveauet). Genkøb ved brud af 7,19 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 7,52 niveauet (købt i 7,40 niveauet). Genkøb ved brud af 7,60 niveauet. Strategi: Sælg

USD handles fortsat, hvorfor chartet er dynamisk!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (92) til morgen, fredag, er der tale om et brud af bundlinien i 92,5 niveauet, hvilket udløser kortsigtet salgssignal. Det kan være første tegn på starten af en nedtrend.

Det betyder spekulative køb af olie og olieafhængige selskaber IKKE længere gælder!

HUSK! Energikrisen (el & gas) er “kun” europæisk!! Det betyder, at de energiafhængige selskaber i Europa – ikke udvikler sig som de øvrige dele af verden. Det betyder, at de energitunge virksomheder i Europa konkurrencemæssigt er dårligere stillet!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 93,75 niveauet (købt i 94,6 niveauet). Genkøb ved brud af 92 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 94 niveauet (købt i 94 niveauet). Genkøb ved brud af 98 niveauet. Strategi: Sælg

 

TORM teknisk vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for Torm, ligger vi i en tertiær konsolidering med en bundlinie i 196 niveauet og en toplinie i 225 niveauet. Brud af disse niveauer udløser henholdsvis køb og salgssignal.

Historisk lå Torm i maj måned i kurs 58 niveauet; men så længe trenden er op, så er det irrelevant – bortset fra at de indikerer noget om risikoen ved investering.

Torm ligger i ren optrend. Der er tale om en accelererende optrend.

Torm ligger p.t. oversolgt.

Spekulativt købesignal udløst ved brud af 202 niveauet.

Spekulativt har BørsUdsigten en købestrategi, og sekundært en købestrategi

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer aktier i TORM

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.