Tæt på *E*X*I*T!

BØRSUDSIGTEN: Skal onsdag igen være vendedag?  Endelig onsdag 2! Yderligere ned i Guld! SHS formation på vej til Aflysning?

 

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 1,6 pct. (15,16 point) i indeks 961,48.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fra et fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem  0,1 pct. og 0,4 pct, når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (961), er der sket et brud af den stigende sekundære bundlinie/støtte i 965 niveauet (oppefra). Indekset nærmer sig foruroligende EXIT niveauet i 957 niveauet. Brud af 972 niveauet vil indikere opbremsning i den spekulativt faldende trend.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 977 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 972 niveauet. Åbning af short ved brud af 957 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.005 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforandret til lidt højere nu til morgen, onsdag.

BørsUdsigten ser ofte onsdag, som vendedag 2 vil det også ske i dag?

Udbyttespekulation: Man kunne godt overveje en udbyttespekulation i Matas – hvis man har lidt frie midler. Udbyttet på DKK 6,30 fragår fredag. Man skal ved investering i Matas, dog have in mente, at man varsler lavere udbytte i det kommende regnskabsår – så investeringen er ikke langsigtet. BørsUdsigten ejer ikke aktier i Matas.

BørsUdsigten noterer, at Argentina, Australien, Brasilien og Sydkorea – indtil videre – slipper for amerikansk told; men må acceptere en evt. kvoteordning. Om landene vil blive brugt som såkaldte transferlande vil være vanskeligt at spå om.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.529 (minus 0,4 pct. (5,42 point), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend. Bruddet af 1.550 niveauet udsendte et stærkt salgssignal,med et objektiv ned i 1.500-490 niveauet (Svensk EXIT niveau). Opbremsning ved brud af 1.535 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.565 niveauet. Der er åbnet shortposition ved bruddet af 1.550 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 1.535 niveauet.  Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 1.550 niveauet. Lukning af sekundær short ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg. 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, tirsdag.

Dow Jones lukkede med en stigning på 0,1 pct. (30,31 point) i indeks 24.283,11.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,2 pct. (5,99 point) i indeks 2.723,06.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,4 pct. (29,62 point) i indeks 7.561,63.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.723), er der tale om en accelererende tertiær nedtrend. Brud af 2.723 niveauet (testes nu) indikerer mindst en opbremsning af den faldende spekulative trend, brud af 2.753 bekræfter opbremsningen. Sekundær støtte ses i den stigende trend i 2.685 niveauet. Brud heraf bekræfter nedtrenden.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.770 niveauet. Der genkøbes (og lukkes short) ved brud af 2.753 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af den horisontale støttelinie i 2.748 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 2.790 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.657 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har IKKE længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

BørsUdsigten noterer at USD har brudt ned gennem bunden i 6,39 niveauet, af vores flagformation. Det betyder, at der for øjeblikket er mulighed for “a perfect bear”. P.t. tester chartet vores gamle støtte nu modstand i 6,39 niveauet. Lukning under dette niveau indikerer ny nedtrend.

Situationen betyder, at man overordnet skal afvente køb af amerikanske aktier, og være mere for udgående (sælge), naturligvis med genkøb for øje.

S&P500: Dagschart (Investing.com)

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 2,88 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,54 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 3,02 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund 0,02 pct. højere i 0,34 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,68 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 1,11 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:18 i 6,393 (6,363) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,166 (1,172) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,9 (109,4). EUR/JPY noteres i 128,2 (128,2). EUR/DKK noteres til morgen i 7,452 (7,454). GBP/DKK 8,457 (8,456).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,393), fik vi et udbrud af basen ned gennem støttelinien i 6,39 niveauet. Der er tale om udbrud fra en flagformation. Det udløser tertiært salgssignal. P.t. testes 6,39 niveauet nedefra (test af gamle støtte – nu modstand), hvilket er helt normalt. Vi skal have en klar bekræftelse – før salgssignalet neutraliseres.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 6,39 niveauet (købt i 6,35 niveauet). Genkøb og lukning af short ved bekræftet brud af 6,39 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg.

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,255 (1.263) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.255), er der kommet acceleration i nedtrenden. BørsUdsigten ser fortsat 1.235-00 niveauet, som en god mulighed, efter bruddet af 1.288 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.267 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt), og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres markant højere nu til morgen, onsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 70,83 (68,31 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 76,82 (74,86) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (76,8), er der udsendt købesignal tertiært som sekundært ved bruddet af 75 niveauet. I første omgang udskyder købesignalerne den positive prisudvikling, og den mulige SHS formation. Brud af 80 niveauet vil neutralisere hele oplægget.

Indtil videre ses SHS formationen som en mulighed, men fundamentalt er USD 80 slet ikke en umulighed ved de rette omstændigheder, som yderligere produktionsnedgang i Nigeria, Angola og ikke mindst Venezuela. En boykot af Iran vil medføre yderligere prisstigninger.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 75 niveauet. Stop loss ved brud af 75 niveauet, og åbning af short ved brud af 73 niveauet. Strategi: Køb (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 75 niveauet. Stop loss og åbning af short ved af 73 niveauet. Strategi: Køb (ændret).

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, onsdag.

Nikkei225 falder med 0,1 pct. (15 point) i indeks 22.327. Hang Seng falder med 0,6 pct. (184 point) i indeks 28.698. Kina’s CSI300 falder med 1,5 pct. (52 point) i indeks 3.479. Sydkoreas Kospi stiger med 0,1 pct. (32 point) i indeks 2.373. Australien’s ASX200 stiger med 0,1 pct. (4 point) i 6.202.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.