Tab af Momentum!

BørsUdsigten: Der ses rebound hele vejen rundt!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,3 pct. til morgen, tirsdag. Japan, Sydkorea og Kina holder lukket

Europa lukkede med fald på mellem 0,1 og 4,2 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge. DAX30 og CAC40 holdt lukket, fredag, den 1. maj.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 1,4 pct. og 1,8 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,1 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede af situationen!

 

Hong Kong

Der er tale om et brud af den tertiære og sekundær optrend og indekset tester den gamle bund i 23,500 niveauet. Bruddet af 24.550 niveauet (stigende trend) udløste et salgssignal, og mindst et tab af momentum.

Brud af 24.400 niveauet udløste første salgssignal, efterfulgt af 23.500 (testes NU) og 22.800 niveauerne.

Der er tale om et falsk (stærkt) købesignal (udbrud), hvilket forstærker salgssignalet!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 24.550 niveauet. Genkøb ved brud af 23.800 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.700 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: (Holder lukket i dag, tirsdag)

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset er der tale om et brud af toplinien i 2.855 niveauet af den sidelæns tertiær konsolidering. På vores candlelight havde vi en flush out, hvilket betyder, at der udløses købesignal ved bruddet af 2.820 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.820 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.830 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Stop loss ved brud af 2.775 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet er der tale om et brud af den sekundært stigende trend, og dermed mindst en konsolidering (Tab af Momentum). Der er tale om et brud af en stigende kileformation, og dermed er der tale om en midlertidig topformation.

BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en test af 2.450 niveauet, hvis ikke salgssignalet bliver annulleret i dag ved et brud af 2.950 niveauet. Det finder BørsUdsigten ikke sandsynligt.

Tertiært er der tale om en nedtrend.

På den lidt længere bane er der tale om et lille “golden cross”

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.912 niveauet (købt i 2.819 niveauet). Genkøb ved brud af 2.860 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.883 niveauet (købt i 2.819 niveauet). Genkøb ved brud af 2.940 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om en tertiær negativ trend, der kan udvikle sig til en positiv fortsættelses ved brud af 1.166 niveauet, og efterfølgende den gamle top i 1.181 niveauet. Der er dog tale om et brud ned af den tertiære bundlinie i konsolideringen, og brud skal følges. Ved bruddet af den stigende sekundære trend til en tertiær sidelæns konsolidering, hvilket indikerer mindst en opbremsning af den sekundære trend (Tab af Momentum).

Brud af 1.150 niveauet udløser salgssignal og indikerer en midlertidig topformation.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.071 niveauet. Genkøb ved brud af 1.165 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af ved bruddet af  (1.150 niveauet (købt i 1.076 niveauet).  Genkøb ved brud af 1.181 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede den i 1.505, og der er tale om et brud af de sekundært stigende trend, og mindst en opbremsning (Tab af Momentum).

Vores candlelight indikerede en lille top, der blev bekræftet ved bruddet af 1.565 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.565 niveauet (købt i 1.525 niveauet). Genkøb ved brud af 1.530 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.600 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering (Lukket fredag)

Der er tale om et brud af den stigende sekundære trendlinie, og det 50 dages glidende gennemsnit i 10.635 niveauet. Endvidere blev den sidelæns konsolidering med en bundlinie i 10.750 niveauet. Ny støtte / bundlinie i 10.250 niveauet,

Første advarsel ved bruddet af 10.760 niveauet – gamle toplinie nu støtte – og et vendesignal i vores candlelight. Sekundært ved brud af 10.600 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning i den sekundære trend (Tab af Momentum)

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.800 niveauet. Genkøb ved brud af 10.750 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 10.600 niveauet (købt i 10.000 niveauet). Genkøb ved brud af 11.100 niveauet. Strategi: Sælg (ændret).

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,84) i dag, tirsdag, er der tale om et brud af en accelererende  tertiær nedtrend. Det indikerer mindst en opbremsning (hvis USD lukkes nu)

Den sekundære trendlinie afviste angrebet, og der er nu lavet en tertiær optrend. Der er fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,88 niveauet. Genkøb ved brud af 6,845 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,85 niveauet. Genkøb ved brud af 6,895 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet 28,7,  er der tale om en pæn tertiær optrend. Der hjemtages avance ved brud af 26,75 niveauet. Sekundært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 34 niveauet og en bundlinie i 19 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Stop loss ved brud af 26,75 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 31,75 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.