Sydeuropa driller igen

Det italienske budget holder sig ikke inden for EUs rammer, så det bliver interessant at se, hvordan EU reagerer på det og hvad det betyder for Italien.

Ambu leverede et regnskab, der viste stærk vækst, men markedsdeltagerne brugte det til at sælge på, hvilket fik aktien til at falde tilbage og der er opstået et ”gap” i grafen. Der er nu 4 ”gaps” i grafen på dagsniveauet, hvilket på sigt skal lukkes over tid. Bollingerkanalen er i salg på dagsniveauet. På ugebasis er der salgssignal i de fleste modeller. På ugebasis er der salgssignal siden midten af september. På ugebasis er der etableret bundformation i de tre indikationsmodeller: MACD, Momentum og RSI på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet fortsætter den faldende tendens. Tag aktien med på kandidatbænken.

DFDS leverer et regnskab, hvor de måtte justere forventningerne ned, hvilket fik aktien til at falde med XX pct. Aktien har været i en faldende tendens siden begyndelsen af august, hvor kursen var 420 og nu handles aktien i niveauet 250-260. Faldet har trukket ned i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Aktien er nu tilbage på niveauet fra maj 2016. Afvent udviklingen.

cBrain har taget en stor kontrakt i Tyskland og det er femte offentlige udbud selskabet vinder. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden oktober 2016. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Der er en faldende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Bryder kursen igennem kurs 34, så ser aktien interessant ud.

Den økonomiske udvikling har vist en stigning i omsætningen, mens bundlinien har været vigende, hvilket har været med til at presse aktien. Tager aktien med på kandidatbænken.

Torsdag var der en række regnskaber fra morgenstunden, hvor GN Store Nord, Alm. Brand og Torm.

Alm. Brand opjusterer forventningerne til et overskud på mellem 700 og 750 mio. kr. mod 600 og 700 mio. kr. tidligere på året. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden årsskiftet, hvor aktien blev handlet i niveauet 80 og i dag er kursen i 56-58. I oktober blev støtteniveauet 50-52 testet og bestod. Stigningen de sidste par uger har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis, mens Parabolic er fortsat i salg på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller RSI, Momentum og MACD. RSI er i 60, mens MACD fortsat er under 0.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger efter at være faldet i 8 måneder. Overordnet er aktien fortsat i den faldende tendens og kursen skal over 59,5-60, før aktien ser interessant ud.

Rockwool toppede i niveauet 2800 i september og nu handles aktien i niveauet omkring 2300. Tilbagefaldet har fået signalmodellerne til at gå i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis: MACD, Momentum og RSI. RSI er under 30 og MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og dermed ligger den nuværende bundformation højere end den tidligere. Nærmeste modstandsniveau er ved 2600 og herefter i niveauet 2800, mens nærmeste støtteniveau er ved 2200 og herefter i niveauet 2100. Der er et stort ”gap” i niveauet 1885-2078, som over tid skal lukkes.

I den kommende uge fortsætter regnskaberne fra danske selskaber. Mandag kommer A&O Johansen. Tirsdag er der regnskab fra UIE. Onsdag er det Jeudan, Royal Unibrew samt Vestjysk Bank. Fredag slutter af med Rockwool.

Indekset test vigtigt støtteniveau.

C25-indekset testet niveauet 1750, men er faldet tilbage siden og handles nu i niveauet 1600-1650. Indekset er fortsat i salg i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1050 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1100. RSI har ramt 30 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1120. Der er få lysglimt på det danske marked.

 

DK portefølje  
På salgslisten er Carlsberg, Coloplast og Novo Nordisk.

Nordisk portefølje
På salgslisten er Kungsleden.

 

 

Der er ikke meget opdrift

De amerikanske markeder har ikke meget opdrift for tiden, da markedsdeltagerne gerne vil nedbringe deres risiko.

Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet Philadelphi Fed indekset faldt overraskende til 12,9 mod 21,1 i måneden før. Detailsalget i USA udviklede sig stærkere end forudset i oktober. Salget steg med 0,8 pct., hvilket overgår markedsforventningerne på 0,5 pct.

Antallet af nytilmeldte ledige var lidt højere end forventet, da det ramte 216.000 mod sidste uges 214.000.

I den kommende uge er der regnskab fra Medtronic, TJX Companies, Deere, Target, Ross Stores, JD.com, Autodeck samt Best Buy.

Dow Jones Industrial Average har været en tur under 25.000. De glidende gennemsnit er blevet brudt og der er etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 24.500, som blev testet i slutningen af oktober, mens nærmeste modstandsniveau er ved 26.750, som var en top den 2. oktober. Trendmæssigt er indekset i en faldende tendens med en lavere top i forhold til oktobertoppen. Den faldende tendens i indekset vil blive bekræftet, hvis den kommende bund ligger lavere end den foregående. Finder indekset støtte ved 25.000, kan der være tale om en trendvending.

Er den en bund i S&P 500.

S&P 500 forsøger at finde støtte i niveauet omkring 2700 og det har nu stået på siden midten af oktober. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis i sidste uge. Der er igen en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er på vej ned mod 40, men udviklingen er ikke under den foregående bund. Den samme tendens ses i Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 2900, mens nærmeste støtteniveau er ved 2650.

Momentum er stadig over den tidligere bund.

Nasdaq Composite forsøger at holde fast i niveauet 7200-7400 og det har stået på siden midten af oktober. Der blev etableret et ”Death Cross” på ugebasis i begyndelsen af november. Bollingerkanalen er gået i salg og har været det siden begyndelsen af oktober. Der er en faldende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Momentum er gået under den foregående bund, mens RSI stadig er over den foregående bund. RSI har ramt niveauet 35.

Strategi: Ændre til hold på det amerikanske marked.

 

 

Japan stiger igen

Donald Trump taler stadig om at sætte told på biler fra Europa og Japan, hvilket er med til at presse de europæiske og japanske aktiemarkeder. Det japanske indeks havde ikke Momentum til at bryde igennem modstandsniveauet 22.500 og indekset er faldet tilbage og handles nu i niveauet 21.500-22.000. Nærmeste støtteniveau er ved niveauet 21.000.

Japan er i salg på ugebasis.

Faldet i indekset har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage. RSI er i niveauet 40-50, mens MACD og Momentum er i en faldende tendens på ugebasis. Momentum har etableret et W på månedsbasis og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Strategi: Hold fast i hold-anbefalingen.

OMX Stockholm 30 tester støtteniveauet omkring 1480-1500. På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. På ugebasis er der salgssignal  i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. Der er en faldende tendens  i de tre indikationsmodeller. RSI er i niveauet omkring 30 på ugebasis og MACD er under 0.

Støtteniveauet ved de 1500 skal holde.

Holder støtteniveauet ved 1480 ikke, så skal indekset ned i niveauet 1400-1420. Men der er en positiv udvikling i Momentum på månedsbasis, hvor den seneste bund ligger lavere end det nuværende niveau.
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)er fortsat i en faldende tendens på ugebasis, men de sidste par dages stigning har fået Bollingerkanalen til at gå i køb, mens det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 195.

På kandidatbænken.

På ugebasis er der etableret en bundformation i RSI og Momentum, mens MACD endnu ikke har etableret en reel bundformation.

Signalmodellerne er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit har netop etableret et ”Death Cross” på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 180, som var en bund i maj og juni 2018, mens nærmeste modstandsniveau er ved 240. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

Frankfurt Dax 30 forsøger at stabilisere sig i niveauet omkring 11.400-11.600. Der er salgssignal i alle signalmodeller både på dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i juni. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.600 som en modstandslinie, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.200. MACD er i en faldende tendens, mens RSI stiger. Momentum er faldet tilbage på ugebasis, men er ikke kommet under den tidligere bund. Momentum på månedsniveauet er fortsat i gang med at etablere en bundformation og er ved at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra.

Stadig i nede trend.

Nærmeste støtteniveau er ved 11.200 og herefter i niveauet 10.700-10.800, mens nærmeste modstandsniveau er ved 12.400 og herefter i niveauet 13.000.

Strategi: Ændre til hold på tyske aktier

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Chr. Hansen, Torm og Santa Fe.

Chr. Hansen er blevet afvist ved modstandsniveauet 700 to gange indenfor de sidst 5 måneder og dermed er der etableret en dobbelt topformation. De glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt på ugebasis og dermed etablerer et ”Death Cross”. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic er begge i køb på ugebasis og de nedre støtteniveauer er ved niveauet 600 i begge modeller. Der er en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis, mens RSI stiger. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal holde ekstra øje med stop-loss.

Dobbelt top??

Nærmeste støtteniveau er ved 600 og herefter i niveauet 560, mens nærmeste modstandsniveau er ved 700 og herefter i niveauet 750. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Torm har etableret et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen, men Parabolic er i salg, så der er divergens mellem de to signalmodeller. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger ved niveauet 44 som en modstandslinie.  Stigningen i aktiekursen har trukket op i både MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er ved 55 og MACD er tæt på 0.

Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket indikerer, at aktien begynder at se interessant ud på langt sigt.

Nyt signal Torm.

På dagsniveauet var der også et købssignal i Bollingerkanalen, indtil Torm leverede sit regnskab torsdag morgen, som viste røde tal på bundlinjen, hvilket fik aktien til at falde og købssignalet blev til at salgssignal.

Den overordnede tendens i aktiekursen er faldende og kursen skal over 44, før den tendens er brudt. Tager aktien med på kandidatbænken.

Santa Fe har været i en faldende tendens siden finanskrisen i 2008. Et par enkelte gange i 2011 og 2012 har aktien forsøgt at komme ud af den faldende tendens, uden at det er lykkes. De sidste par dage har aktien oplevet en mindre stigning, hvilket har givet et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, men regnskabet sendte aktien ned og signalet forsvandt. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”, men kursudviklingen er brudt igennem de glidende gennemsnit.

Santa Fe i nedre trend.

På ugebasis er der salg i alle modeller. De tre indikationsmodeller forsøger at stige og den samme tendens ses på månedsniveauet. Aktien er ikke interessant i øjeblikket.

 

Olieprisen falder

Guldet tester fortsat støtteniveauet omkring 1200, som tilbage i september var et modstandsniveau og ser ud til at stige igen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. På dagsniveauet er der en stigende tendens med stigende bund fra august, september og november.

Guldet er stadig i køb.

Momentum på månedsbasis har mistet den stigende tendens, så man skal holde øje med støtteniveauet.

EUR/USD: Har ramt niveauet 1,125-1,135 og er i en fortsat faldende tendens. Næste støtteniveau er ved 1,12.

SEK/DKK: Har ramt niveauet 72,5-73 og på dagsniveauet er der etableret et købssignal på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Golden Cross”. Parabolic er gået i køb for 5 uger siden, mens der fortsat er salg i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD stiger, mens Momentum og RSI begge falder tilbage. Nærmeste modstandsniveau er ved 74.

Metalvaremarkedet: er fortsat uensartet med en stigende tendens i tin og en faldende tendens i aluminium, nikkel og zink.

Landbrugsmarkedet: Har tabt Momentum de seneste 2 uger. Flere afgrøder bevæger sig vandret blandt andet kakao, majs, sojabønner samt tømmer, mens der er en faldende tendens i sukker, palmeolie samt flere mejeriprodukter.

Olien er i salg op ugebasis,

Brent Spot er ligeledes i en faldende tendens og har ramt niveauet 66 på ugebasis. Faldet i olieprisen har givet et salgssignal i Bollingerkanalen. Holder støtteniveauet ikke ved 66, så er næste støtteniveau ved 62.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.