Sydeuropa driller igen

Det italienske budget holder sig ikke inden for EUs rammer, så det bliver interessant at se, hvordan EU reagerer på det og hvad det betyder for Italien.

Ambu leverede et regnskab, der viste stærk vækst, men markedsdeltagerne brugte det til at sælge på, hvilket fik aktien til at falde tilbage og der er opstået et ”gap” i grafen. Der er nu 4 ”gaps” i grafen på dagsniveauet, hvilket på sigt skal lukkes over tid. Bollingerkanalen er i salg på dagsniveauet. På ugebasis er der salgssignal i de fleste modeller. På ugebasis er der salgssignal siden midten af september. På ugebasis er der etableret bundformation i de tre indikationsmodeller: MACD, Momentum og RSI på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet fortsætter den faldende tendens. Tag aktien med på kandidatbænken.

DFDS leverer et regnskab, hvor de måtte justere forventningerne ned, hvilket fik aktien til at falde med XX pct. Aktien har været i en faldende tendens siden begyndelsen af august, hvor kursen var 420 og nu handles aktien i niveauet 250-260. Faldet har trukket ned i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Aktien er nu tilbage på niveauet fra maj 2016. Afvent udviklingen.

cBrain har taget en stor kontrakt i Tyskland og det er femte offentlige udbud selskabet vinder. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden oktober 2016. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Der er en faldende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Bryder kursen igennem kurs 34, så ser aktien interessant ud.

Den økonomiske udvikling har vist en stigning i omsætningen, mens bundlinien har været vigende, hvilket har været med til at presse aktien. Tager aktien med på kandidatbænken.

Torsdag var der en række regnskaber fra morgenstunden, hvor GN Store Nord, Alm. Brand og Torm.

Alm. Brand opjusterer forventningerne til et overskud på mellem 700 og 750 mio. kr. mod 600 og 700 mio. kr. tidligere på året. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden årsskiftet, hvor aktien blev handlet i niveauet 80 og i dag er kursen i 56-58. I oktober blev støtteniveauet 50-52 testet og bestod. Stigningen de sidste par uger har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis, mens Parabolic er fortsat i salg på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller RSI, Momentum og MACDRSI er i 60, mens MACD fortsat er under 0.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger efter at være faldet i 8 måneder. Overordnet er aktien fortsat i den faldende tendens og kursen skal over 59,5-60, før aktien ser interessant ud.

Rockwool toppede i niveauet 2800 i september og nu handles aktien i niveauet omkring 2300. Tilbagefaldet har fået signalmodellerne til at gå i salg på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis: MACD, Momentum og RSIRSI er under 30 og MACDer under 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og dermed ligger den nuværende bundformation højere end den tidligere. Nærmeste modstandsniveau er ved 2600 og herefter i niveauet 2800, mens nærmeste støtteniveau er ved 2200 og herefter i niveauet 2100. Der er et stort ”gap” i niveauet 1885-2078, som over tid skal lukkes.

I den kommende uge fortsætter regnskaberne fra danske selskaber. Mandag kommer A&O Johansen. Tirsdag er der regnskab fra UIE. Onsdag er det Jeudan, Royal Unibrew samt Vestjysk Bank. Fredag slutter af med Rockwool.

Indekset test vigtigt støtteniveau.

C25-indekset testet niveauet 1750, men er faldet tilbage siden og handles nu i niveauet 1600-1650. Indekset er fortsat i salg i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1050 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1100. RSI har ramt 30 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1120. Der er få lysglimt på det danske marked.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.