Store udsving i enkelte aktier

Det danske marked er fortsat præget af en del frasalg fra udlandet, og det går hovedsageligt ud over aktier, der allerede er i nedtrend. De europæiske indeks har gravet sig ned i de nuværende niveauer og det minder lidt om den gamle skyttegravskrig, hvor ingen af partnerne rigtigt rykker sig.

Novo Nordisk har derimod holdt hånden under markedet og er handlet op i niveauet 335-338. Aktien har været i en stigende tendens siden april og nu har aktien nået bunden fra juli 2016.

Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en topformation, hvilket indikerer, at man kan se en topformation i kursudviklingen i løbet af 3-6 måneder.

TK Development måtte mandag nedjustere forventningerne til hele årets resultat, da man afskriver deres hidtidige asset management-aktiviteter med 405 mio. kr., således at man kan komme af med dem hurtigere. Koncernens polske aktiviteter vil ligeledes blive søgt afviklet over en 2-årig periode og fremadrettet vil selskabet satse på danske og svenske development-aktiviteter.

Meddelelsen til markedet fik aktien til at falde med 18,6 pct. Aktien har været i en faldende tendens siden slutningen af marts, hvor aktien var i niveauet 12-12.8 mod dagens kurs på 7,10-7,30. Aktien ser ikke interessant ud teknisk, men er spekulativ og kunne det være en oplagt aktie til porteføljen i 2018, da aktien er det man kalder en penny stock.

Genmab præsenterede data på kræftkonferencen i USA tirsdag aften, men det var ikke noget, der fik investorerne til købsknappen. Aktien satte sig godt 100 kr. og sluttede i niveauet 1100. Aktien har været i en faldende tendens siden slutningen af august. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Aktien ser ikke interessant ud på nuværende tidspunkt.

SAS leverede et regnskab, som viste fremgang i både bund- og toplinien, men sorte skyer i horisonten med øget flykapacitet, hvilket har fået aktien til at sætte sig de sidste par dage. Teknisk toppede aktien i oktober i niveauet 21 og er siden blevet handlet ned til niveauet 17,80-19,50. Signalmodellerne er fortsat i køb på ugebasis og først ved brud af niveauet 17,8 bliver der etableret et salgssignal. Der er en faldende tendens i Momentum.

Skal Nilfisk fusionere med sin amerikanske Tennant? Den britiske hedgefond Primestone Capital som ejer mere end 5 pct. af aktierne i begge selskaber mener, at de bør starte en dialog for en eventuel fusion. Opfordringen har fået Nilfisk-aktien til at stige med over 10 pct. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 295-310, men meddelelsen fra hedgefonden har sendt aktiekursen op i niveauet 325.

Harboes Bryggeri leverer et regnskab, der var ramt af en kold sommer i Danmark, og det fik kursen til at falde med 6,8 pct. og kursen ramte 95. Den negative udvikling i aktiekursen trækker ned i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Der er brug for nytænkning og udvider forretningen, så man ikke rammes hver gang det regner i Danmark.

GN Store Nord har igen øget sin andel af markedet hos de amerikanske krigsveteraner med deres nye produkt. Aktien er faldet tilbage til niveauet 195-200 og det har givet et salgssignal i signalmodellerne på ugebasis og kursen skal over 210, før aktien igen bliver interessant. Tager aktien med på kandidatbænken.

I denne uge er der regnskab fra 5 selskaber. Mandag er det Brd. Klee. Tirsdag er det Intermail og Roblon og torsdag slutter af med regnskab fra Luxor og Per Aarsleff.

C20 på ugebasis.

C20-indekset har oplevet lidt positiv stemning i denne uge i Vestas, Novo Nordisk, Jyske Bank samt Scandinavian Tobacco Group. Indekset er kommet op til niveauet 1020. Den positive tendens trækker op i RSI på ugebasis. Momentum på ugebasis bevæger sig vandret, mens MACD er ved at etablere en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 1040-1050 og herefter i niveauet 1080. Nærmeste støtteniveau er ved 980 og herefter i niveauet omkring 960-965.

Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 1030 går modellen tilbage til købssignalet.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.