Store svenske aktier med Momentum

Blandt de svenske aktier med mest Momentum ses sikkerhedsselskaberne Securitas og Loomis, ejendomsselskaberne Klövern og Balder. Indenfor papir og træproduk er der vækst i BillerudKorsnäs og Holmen. I industrivirksomhederne er det ABB og Hexagon og blandt investeringsselskaberne er det Ratos og Kinnevik med mest Momentum.

Loomis på ugbasis
Loomis på ugbasis

Loomis-aktien har taget godt 50 point fra bunden i juni til i dag, hvor aktien handles i niveauet 245- 249. Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Der er ligeledes en stigende tendens på månedsniveauet. Der er købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis.  De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.

Loomis i MACD modellen.
Loomis i MACD modellen.

 

Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 280. Potentialet i aktien er begrænset.

Holmen holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i februar, hvor aktien blev handlet i 240-245 og i dag handles aktien i 295, som er et modstandsniveau fra februar og april. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

Holmen på ugebasis
Holmen på ugebasis

Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 315 og herefter i niveauet 335-340, hvilket giver et potentiale i aktien på 13,5 pct.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.