Stigende tendens i markederne

Mandag morgen er der fokus på rejserelaterede aktier, da Astrazeneca har meldt sig med en vaccinekandidat, hvilket igen fik rejserelaterede aktier til at stige. SAS blev handlet op i niveauet 1,29. SAS er med regnskab i næste uge, og det bliver interessant at se hvad se siger til fremtiden.
Omvendt betød det, at de ”sikre” aktier som Chr. Hansen, Coloplast, Novo Nordisk og Novozymes blev straffet.

Der var igen mandag fokus på et par af de aktier, som har haft det svært i år. Nilfisk steg med mere end 4 pct. og tester dermed den gamle top fra oktober i niveauet 110-115. Den positive tendens i aktiekursen betyder, at der er en stigende tendens i RSI, Momentum og MACD. RSI er over 75 på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 2 uger siden og Bollingerkanalen er i køb på 8. uge. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 160 og herefter i niveauet 175, mens der er støtte i niveauet 135 og herefter i niveauet 120-125. Aktien ser interessant ud.

A. P. Møller-Mærsk fortsætter den stigende tendens, da raterne fortsætter den stigende tendens. Mærsk er handlet over 12.000. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 90 og der er en positiv tendens i både MACD og Momentum på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.500 og herefter i niveauet 14.000, mens der er støtte i niveauet 12.000 og herefter i niveauet 11.000. Brug tilbagefald i aktien til at samle op.

Vestas har fredag morgen modtaget en stor ordre fra Australien. Ordren er på 328 MW og dækker to vindmølleparker i Victoria. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og der er købssignal i alle modeller. De tre indikationsmodeller bevæger sig vandret i niveauet. RSI i niveauet 70. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 1350 og herefter i niveauet 1450, mens der er støtte i niveauet 1100 og herefter i niveauet 1000. Brug tilbagefald til at samle op i aktien.

Torsdag var der fokus på Genmab, der var den mest stigende blandt de store danske aktier. Overordnet har aktien bevæget sig vandret siden juli i niveauet 2200-2400. Bollingerkanalen er fortsat i køb og den nedre kanallinie ligger i niveauet 2210. Der er divergens mellem de to indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI fortsætter den faldende tendens, mens Momentum har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 2400 og herefter i niveauet 2600, mens der er støtte i niveauet 2200 og herefter i niveauet 2000. Afvent udviklingen.

I denne uge kommer der en del regnskaber fra danske selskaber: Atlantic Petroleum samt German High Street Properties. Onsdag kommer der regnskab fra SAS. Fra Sverige kommer der Clas Ohlsen.

Det danske indeks på ugebasis.

I C25-indekset på dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg og det lange glidende gennemsnit er blevet testet som en støttelinie ved niveauet 1560. På ugebasis holder købssignalerne. Den nedre kanallinie er i niveauet 1510 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1480. De tre indikationsmodeller bevæger sig vandret og RSI har ramt 60. Nærmeste støtteniveau er ved 1520- 1540 og herefter i niveauet 1460-1480, mens der er modstand i niveau 1640 og herefter i niveauet 1740. Afvent udviklingen.

 

DK Portefølje
Novozymes er solgt da aktien er kommet under stop-loss. Bavarian Nordic er på salgslisten. cBrain er købt til porteføljen.  Afkastet i den danske portefølje år til dato er 23,4 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 25,4 pct.

Nordisk portefølje

Skal men reducere amerikanske aktier?
Torsdag var der ingen nøgletal fra USA, da markedet var lukket grundet Thanksgiving. I dag fredag er markedet åbent halvdelen af dagen. Olieprisen holder fast i den stigende tendens, men et OPEC- møde kan hurtigt ændre det. OPEC-landene har dog brug for en stigning i olieprisen, så deres underskud ikke vokser dem over hovedet.
Amerikanske regnskaber i den kommende uge: salesforce.com, Zoom Video Communications, Snowflake, Dollar General Corp., DocuSign, Marvell Technology samt The Cooper Companies.

S&P 500.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens omend i langsommere tempo. Købssignalerne i de forskellige modeller er fortsat intakte. Momentum har etableret en bundformation og RSI har ramt 68. Kursen er brudt igennem 3600, så er næste modstandsniveau ved 3700 og herefter i niveauet 3795, mens nærmeste støtteniveau er ved 3400 og herefter i niveauet 3300.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite udvikler sig som S&P 500. Den stigende tendens er afløst af et langsommere tempo. De tre indikationsmodeller stiger på ugebasis. RSI er i 72.Nærmeste modstandsniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 12.900, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.500 og herefter i niveauet 11.000.

Strategi: Anbefaler køb af amerikanske aktier. 

 

Nikkei i historisk niveau

Det japanske marked har taget elevatoren op til et nyt niveau ved 26.000, som man skal tilbage til 90’erne for at finde. RSI har ramt 80. Momentum på ugebasis er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset. Nærmeste modstandsniveau er ved 27.000 og herefter i niveauet 28.000, mens der er støtte i niveauet 24.500 og herefter i niveauet 24.000.

Det japanske indeks er brudt igennem 25.000.

Strategi: Invester i det japanske marked via investeringsforeninger – det ser fortsat interessant ud.

 

Det svenske indeks fortsætter op.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og er brudt over 1900. På dagsniveauet holder det svenske indeks fast i købssignalerne. Den positive stemning i det svenske indeks kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem det korte glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt billede af situationen i S30. RSI er i niveauet 60. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 1975 og herefter i niveauet 2025, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800.
Strategi: Holder fast i overvægt af svenske aktier i den nordiske portefølje.

Det går langsomt i Tyskaland

Frankfurt DAX 30 holder fast i den stigende tendens og på dagsniveauet holder Bollingerkanalen fast i købssignalet fra begyndelsen af november. På dagsniveauet ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 12.700 som en støttelinie.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen for anden uge i træk. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juni og de bliver brudt i slutningen af oktober, men nu er kursen igen brudt igennem de glidende gennemsnit nedefra. De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis.
De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation på ugebasis. MACD bryder igennem de glidende gennemsnit nedefra i denne uge og over 0. RSI har ramt 53. Er stadig midt i modstandsniveauet 13.400-13.500 og herefter er næste modstandsniveau ved 13.800-13.900, mens der er støtte i niveauet 12.400-12.600 og herefter i niveauet 11.600-11.800.
Strategi: Ændre til køb på niveauet. 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er ISS og cBrain.
ISS var i 70 i marts. I september og slutningen af oktober testede ISS niveauet 80 uden at bryde igennem og siden er aktien handlet op i niveauet 115-117. Stigningen i aktien har fået signalmodellerne til at etablere et købssignal i både Bollingerkanalen og i Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 65 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis har etableret en dobbelt bundformation.

På kandidatbænken.

Der er ”gaps” i niveauet 153,6-156,95 og i niveauet 202,8-208,3. Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 150, som var en bund i november 2019 og i oktober 2014.
Anbefaler køb ved tilbagefald til niveauet 111. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

cBrain har modtaget endnu en ordre og i denne uge var det fra det sydamerikanske kontinent. Aktien holder fast i den stigende tendens og kursen er brudt igennem modstandsniveauet 150 for tredje gang. Der er købssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 120. RSI og Momentum stiger begge på ugebasis. RSI har ramt 66. MACD er ligeledes stigende og holder den tendens, så bliver det glidende gennemsnit brudt nedefra i næste uge.

Med i porteføljen.

Nærmeste modstandsniveau er ved 185 og herefter i niveauet 200, mens der er støtte i niveauet 145 og i niveauet 135. Anbefaler køb på niveauet og tager aktien med i porteføljen i stedet for Novozymes.

Guldet falder fortsat tilbage
Guldet fortsætter den faldende tendens, og det indikerer, at markedsdeltagerne ikke er nervøse, men håber på en god afslutning på aktieåret. Hvor er støtten 1800 ?? eller 1700.

Hvor er støtten ??

SEK/DKK: Der er en stigende tendens i krydset og niveauet 73,5 bliver testet som modstandniveau. Der er en positiv tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 65. Nærmeste modstandsniveau er ved 74,25 og var en bund i december 2017.

EUR/USD: Krydset har ramt niveauet 1,19 og de tre indikationsmodeller har etableret bundformation og RSI er over 50.
Metalmarkedet: Industrimetallerne står alle stille og er i niveauet fra sidste uge.

Landbrugsmarkedet: Den stigende tendens er fortsat intakt i både kaffe, kakao og bomuld. Der er en fortsat positiv tendens i alle de kornrelaterede afgrøder.

Stigende oliepris er ikke godt for luftfarten.

Brent Spot har været en tur over 48, men er siden handlet ned og handles nu i niveauet omkring 47,5. De tre indikationsmodeller er alle stigende, hvilket indikerer, at prisen kan gå højere i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 54-55 og herefter i niveauet 58-60.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.