Falsk Salgssignal?

BørsUdsigten: Nye Stigninger? USD fortsat svag!

 

Wall Street lukkede onsdag uensartet fra en stigning på 0,5 pct. til fald på op til 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med fald på op mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra en stigning på 0,4 pct. til fald på 0,5 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Gentages (lukket Wall Street – Thanksgiving):

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,2 pct. (6 point) i 3.630, er der tale om et udbrud af en W-formation, og en nu en opbremsning og test af den gamle modstand i 3.629 niveauet. All Time High (ATH). Der er tale om et rent KØBESIGNAL, og en indikation om yderligere stigninger.

I det lidt større billede er der ikke længere tale om en af konsolideringen af en hanken på en W-formation. Bruddet af den gamle top i 3.585 niveauet har udløst et rent købesignal. Det indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.582 niveauet. (solgt i 3.576 niveauet). Genkøb ved brud af 3.595 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinstved brud af 3.485 niveauet. Strategi: Køb

Nu mangler vi blot en stigende USD for at få “a perfect bull”

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,4 pct. (95 point) i 26.632 – handles fortsat) er der tale om nye stigninger efter en  positiv fortsættelsesformation.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 25.650 niveauet. (solgt i 25.860 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.325 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.837 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,1 pct. (2 point) i 3.372 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning i den tertiære optrend. Et tertiært salgssignal er udløst i 3.383 niveauet. Konsolideringen sker p.t. en test af den gamle støtte nu modstand, indeholdt i en sekundær konsolidering. Det indikere ofte en yderligere nedtur, der udløses ved brud af 3.360 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er dannet et lille golden cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra neden!

Den sekundære konsolideringsformationi form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 3.383 niveauet (købt i 3.328 niveauet). Genkøb ved brud af 3.383 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.327 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,7 pct. (9 point) i indeks 1.383 er der tale om et brud af den tertiære konsolidering, med en toplinie i 1.410 niveauet, og en bundlinie i 1.377 niveauet. Udbruddet skal følges med sælg! Vær opmærksom på, at der kan være tale om et falsk salgssignal, ligesom vi fik et falsk købesignal i 1.407 – så vær klar til at vende rundt. Salgssignalet annulleres ved brud af 1.398 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.386 niveauet (købt i 1.388 niveauet). Genkøb ved brud af 1.398 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.378 niveauet (Købt i 1.404 niveauet). Genkøb såfremt indekset holder sig over 1.378 niveauet (lukkenotering). Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,0 pct. (0,5 point) i indeks 1.932 niveauet, er der tale om brud af en stigende tertiær trend. Dermed indikeres mindst en opremsning efter udløsning af en NY Alla Tiders Högsta (ATH) i 1.938 niveauet. Brud af 1.938 indikerer en målzone i 2.100 niveauet. Spekulativt salgssignal ved brud af 1.931 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet (solgt i 1.835 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.931 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.852 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,0 pct. (3 point) i indeks 13.287), er der tale om et brud af den tertiære konsolidering, og indikerer mindst en opbremsning. Bruddet af toplinien i 13.250 niveauet udløste et rent købesignal og indikation af en test af den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.745 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,241) til morgen, fredag, er der tale om en test (NU) af EXIT niveauet i 6,235, efter et brud af bundlinien i 6,275 niveauet i den sidelæns konsolidering. Bruddet udløser et sekundært salgssignal, og SKAL følges!

Ved brud af 6,235 niveauet er den midlertidige “Bundformation” annulleret – og det udløser et EXIT!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,30 niveauet (købt i 6,305 niveauet). Genkøb ved brud af 6,26 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,319 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (47,8) til morgen, fredag, er der tale om en opbremsning af en accelererende optrend ved bruddet af 47,8 niveauet, og der udløses tertiært salgssignal ved en lukning under dette niveau (Testes NU). Der er udløst et købesignal ved bruddet af 43,3 niveauet, og igen ved bruddet af 44 og 46 niveauerne.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 43,5 niveauet (solgt i 43,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 47,8 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.