Stigende efterspørgsel på robotter

MACD over 0 på ugebasis.

Efter verden igen er åbnet op, så er efterspørgselen steget på robotter til industrien og et af de få selskaber som er i sektoren er ABB. Aktien har genetableret den stigende tendens og der er etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 20 dage har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af november på dagsniveauet.

RSI over 55.

På ugebasis er der ligeledes et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra. Holder tendensen, så bliver der etableret et ”Golden Cross” indenfor 2-4 uger.

MACD over 0 på ugebasis.

De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 56, mens MACD i stedet er under 0. Der er en positiv tendens i både Momentum på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 330, som blev testet som modstand i august og næste modstandsniveau er ved 360, mens der er støtte i niveauet 300 og herefter i niveauet 280.

Aktien ser interessant ud på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.