Stærkt marked

De internationale aktiemarkeder fortsætter den stigende tendens, mens ECB lufter sænkning af opkøbsprogrammet i 2018 og måske en renteforhøjelse sidste på året.

Novo Nordisk har lagt bud på det belgiske biotek-selskab Ablynx, hvilket er første gang i mange år, at Novo Nordiskes pengekasse skal ud og arbejde. Belgierne mener selv, at de har mere værdi end 30,5 euro pr. aktie, som Novo Nordisk byder og derfor kan det godt blive en lang kamp.

Teknisk ligger aktien i en stigende trendkanal og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 315. Trods den positive udvikling taber indikationsmodellerne hastighed og modellerne bevæger sig vandret. Man skal derfor holde øje med stop-loss.

Vestas opjusterede forventningerne til cash flowet, hvilket fik aktien til at stige til kursniveauet 450, men siden er aktien faldet tilbage og handles i niveauet 420-440. Der er fortsat en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 500 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Der er støtteniveau ved 400. Afvent udviklingen.

Ambu fik tirsdag godkendt sit engangs-koloskop i USA af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Det fik aktien til at stige og kursen er brudt igennem modstandsniveauet 120. Næste modstandsniveau er ved 135, mens støtteniveauet er ved 105. MACD etablerede en bundformation i slutningen af december, og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis. Den stigende tendens indikerer, at aktien skal yderligere op.

NKT blev onsdag morgen nedjusterede fra køb til hold, hvilket fik aktien til at falde med 6,5 pct. Faldet i aktien sendte kursen ned til nærmeste støtteniveau ved 265, hvor det lange glidende gennemsnit ligger. Faldet i aktiekursen har fået indikationsmodellerne til at falde tilbage på ugebasis. Faldet har dog ikke ændret signalet i Bollingerkanalen. Anbefaler at man afventer udviklingen i NKT.

Bang & Olufsen leverer et kvartalsregnskab, der overgik forventningerne i markedet og aktien steg med over 15 pct. Det var hovedsageligt B&O Play, som trak op med et stigende salg og en positiv udvikling i indtjeningsmarginer. Nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 225-230. Stigningen i aktien har trukket op i indikationsmodellerne. MACD er over 5.

I den kommende uge er det kun InterMail, som kommer med årsregnskab. InterMail har oplevet stort udsving den seneste tid. Antallet af kunder som bruger konvolutter er faldende og det må forventes, at det fortsætter i den kommende tid og derfor skal der tænkes kreativt i InterMail. Aktien har lav omsætning og et underskud på bundlinien. Afvent udviklingen.

C25 på ugebasis.

C25-indekset fortsætter den stigende tendens, men det har endnu ikke udløst et købssignal i Bollingerkanalen. Den positive tendens har trukket op i Momentum på både uge- og månedsniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og den samme tendens ses i MACD, hvor det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.

Tendensen er positiv på det danske marked og nærmeste modstandsniveau er ved 1200, mens nærmeste støtteniveau er ved 1150 og herefter i niveauet 1125. De danske aktier har igen fået Momentum.

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.