Stærkt marked

De internationale aktiemarkeder fortsætter den stigende tendens, mens ECB lufter sænkning af opkøbsprogrammet i 2018 og måske en renteforhøjelse sidste på året.

Novo Nordisk har lagt bud på det belgiske biotek-selskab Ablynx, hvilket er første gang i mange år, at Novo Nordiskes pengekasse skal ud og arbejde. Belgierne mener selv, at de har mere værdi end 30,5 euro pr. aktie, som Novo Nordisk byder og derfor kan det godt blive en lang kamp.

Teknisk ligger aktien i en stigende trendkanal og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 315. Trods den positive udvikling taber indikationsmodellerne hastighed og modellerne bevæger sig vandret. Man skal derfor holde øje med stop-loss.

Vestas opjusterede forventningerne til cash flowet, hvilket fik aktien til at stige til kursniveauet 450, men siden er aktien faldet tilbage og handles i niveauet 420-440. Der er fortsat en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 500 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Der er støtteniveau ved 400. Afvent udviklingen.

Ambu fik tirsdag godkendt sit engangs-koloskop i USA af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Det fik aktien til at stige og kursen er brudt igennem modstandsniveauet 120. Næste modstandsniveau er ved 135, mens støtteniveauet er ved 105. MACD etablerede en bundformation i slutningen af december, og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis. Den stigende tendens indikerer, at aktien skal yderligere op.

NKT blev onsdag morgen nedjusterede fra køb til hold, hvilket fik aktien til at falde med 6,5 pct. Faldet i aktien sendte kursen ned til nærmeste støtteniveau ved 265, hvor det lange glidende gennemsnit ligger. Faldet i aktiekursen har fået indikationsmodellerne til at falde tilbage på ugebasis. Faldet har dog ikke ændret signalet i Bollingerkanalen. Anbefaler at man afventer udviklingen i NKT.

Bang & Olufsen leverer et kvartalsregnskab, der overgik forventningerne i markedet og aktien steg med over 15 pct. Det var hovedsageligt B&O Play, som trak op med et stigende salg og en positiv udvikling i indtjeningsmarginer. Nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 225-230. Stigningen i aktien har trukket op i indikationsmodellerne. MACD er over 5.

I den kommende uge er det kun InterMail, som kommer med årsregnskab. InterMail har oplevet stort udsving den seneste tid. Antallet af kunder som bruger konvolutter er faldende og det må forventes, at det fortsætter i den kommende tid og derfor skal der tænkes kreativt i InterMail. Aktien har lav omsætning og et underskud på bundlinien. Afvent udviklingen.

C25 på ugebasis.

C25-indekset fortsætter den stigende tendens, men det har endnu ikke udløst et købssignal i Bollingerkanalen. Den positive tendens har trukket op i Momentum på både uge- og månedsniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og den samme tendens ses i MACD, hvor det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.

Tendensen er positiv på det danske marked og nærmeste modstandsniveau er ved 1200, mens nærmeste støtteniveau er ved 1150 og herefter i niveauet 1125. De danske aktier har igen fået Momentum.

 

DK Portefølje
Hæver mål-kursen og stop-loss i DSV. Hæver stop-loss i NKT og sælger Pandora.

Nordisk portefølje
Tager Norwegian Air Shuttle med i porteføljen.

Det fortsætter op

Torsdagens amerikanske nøgletal var noget grumme, da de var svagere end forventede men det fik ikke markedet til at reagerer negativt tværdigmod markedet er fortsat op.

Der er etablerede bundformation i flere af de børsnoterede varehus aktier som blandt andet: J. C. Penny, Macy og TJX, mens Sears fortsætter den faldende tendens.

I den kommende uge er der regnskab fra Bank of America, United Health Group, Citigroup, IBM, Schlumberger, Morgan Stanley, Goldman Sachs samt U.S. Bancorp.

Dow Jones på vej mod 25.600.

Dow Jones Industriel Average er fortsat den stigende og indekset har ramt niveauet 25.574. Den positive tendens i indekset trækker op i MACD-kurven, mens Momentum er begyndt at etablere en topformation, hvilket indikerer, at indekset har brug for en korrektion. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.250, så der er langt op til kursniveauet. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden præsidentvalg i november. Omsætningen her lidt vigende, hvilket indikerer, at investorerne er lidt afventende. Næste modstandsniveau er ved 26.000 og herefter i niveauet 26.500, mens det nærmeste støtteniveau er ved 24.700 og herefter 23.500.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 har ramt niveauet 2767 og nærmeste modstandsniveau er ved 2800, mens nærmeste støtteniveau er ved 2675og herefter i niveauet 2600. Der er en positiv tendens i både MACD og Momentum på ugebasis. Bollingerkanalen er i køb og den nedre støttelinie er i niveauet 2575. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2680 og herefter i niveauet 2575.

Nasdaq over 7200.

Nasdaq Composite fortsætter ligeledes den stigende tendens og indekset har ramt niveauet 7200. Momentum  har netop etablerede en bundformation og er på vej til at bryde igennem Momentum nedefra. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 6650 som en støttelinie. Nærmeste støtteniveau er ved 6900 og herefter i niveauet 6500, mens næste modstandsniveau er ved 7300 og herefter i niveauet. 7350. Dollar har etablerede en mulig dobbelt bund overfor danske kroner.

Strategi: Køb på det amerikanske marked.

Nikkei på vej mod 24.000

Det japanske marked fortsætter den stigende tendens og efter en kort konsolideringspause i slutningen af november og december så er indekset hoppet op i 23.653. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og RSI fortsat falder, mens der er etableret en bund i Momentum på ugebasis. Divergensen indikerer, at det japanske marked har brug for ny konsolidering. Momentum på månedsniveauet stiger og giver et positivt langsigtet indtryk af det japanske marked.

Det japanske indeks kører.

Brug konsolidering til at samle op i det japanske marked via investeringsforeninger. De fleste banker har deres egen investeringsforeninger og flere af dem har givet et afkast på 3-6 pct. Multi Manager Invest er den forening, som har givet det største afkast på 6,8 pct.

Strategi: Køb på det japanske marked.

OMX Stockholm 30 bevæger sig nu vandret efter en rebound de første dage af januar. Der er etableret en bund i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40, hvilket indikerer, at indekset fortsat er oversolgt. Der er etableret bundformation på månedsniveauet, hvilket bekræfter den positive tendens.

Nyt købssignal i Sverige?

Bollingerkanalen er i salg og går først i køb ved brud af niveauet 1630. Omvendt er de glidende gennemsnit tæt på at etablere et ”Death Cross” på ugebasis.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

Hexagon holder fast i den stigende tendens, der har været i gang siden november 2016. Dengang lå Hexagon-aktien i 310-320 og i dag handles aktien i 440-450. Der er en positiv tendens i MACD, som gør, at aktien ser interessant ud. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden januar 2017. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 410 som en støttelinie. Aktien er steget med 8,8 pct. siden årsskiftet.

Hexagon i stigende trendkanal fra 2017.

Nærmeste modstandsniveau er ved 460 og herefter i niveauet 490, mens nærmeste støtteniveau ved 410 og herefter i niveauet 400. Mangler man en stor svensk aktie i porteføljen, så er Hexagon interessant.

DAX står stille.

Frankfurt Dax 30 har stadig svært ved at bryde igennem 13.400 og bevæger sig fortsat vandret i niveauet 12.900-13.400. Den vandrette formation i indekset betyder, at RSI falder tilbage og MACD bevæger sig vandret, mens Momentum stiger på både uge- og månedsniveauet. Købssignalet er fortsat intakt i Bollingerkanalen med en nedre støttelinie i niveauet 12.900, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.800 som en støttelinie.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er G4S, DFDS og Brdr. Hartmann.

DFDS har i denne uge taget et hop op over 350 og nærmeste modstandsniveau er ved 380, som var en top i midten af oktober. Aktien er i en faldende tendens og har været det siden maj, hvor aktien blev handlet i 410. Stigningen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Der er etableret en bundformation i MACD og Momentum på ugebasis.

Stærk udvikling i DFDS.

Fortsætter den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Stigningen betyder, at Bollingerkanalen er gået i køb efter 7 uger i salg. Bryder kursen igennem 380, så bør man købe aktien til porteføljen.

Brdr. Hartmann var en tur under 320 i slutningen af december, og der var lidt frasalg af aktien for måske nogle aktionærer skulle bruge et tab op til jul. Siden har aktien taget en pæn rebound og nu handles den i niveauet omkring 350.

Nyt signal i Hartmann.

Stigningen har trukket op i indikationsmodellerne på ugebasis, mens der er etableret et købssignal på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 370 og herefter i niveauet 380. Momentum på månedsniveauet holder fast i den positive tendens. Afvent udviklingen.

Interessant udvikling i G4S.

G4S stiger igen efter etableringen af en bundformation i niveauet 21-22. Stigningen betyder, at Bollingerkanalen er gået i køb på ugebasis. Stigningen har trukket de 3 indikationsmodeller på ugebasis. MACD er tæt på at ramme 0, så modellen går over i bull-niveauet. RSI er under 50. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og der er lagt op til yderligere stigninger. Nærmeste modstandsniveau er ved 24-24,5 og herefter i niveauet 28 også i niveauet 32. Anbefaler køb på niveauet. 

 

Guldet og olien stiger

Guldet nærmer sig modstandsniveauet 1350. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at det kan blive svært at bryde modstandsniveauet 1350 i første forsøg.

Guldet kører op.

Momentum på månedsniveauet er stigende, hvilket giver en langsigtede positiv tendens.

EUR/USD holder sig fortsat i niveauet omkring de 1,20. Der er en positive tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 90 hvilket indikerer at der er behov for en korrektion ned mod de 1,18.

SEK/DKK er steget lidt i den seneste tid og har nu ramt niveauet 76 hvor modstand har afvist kursen i dag fredag. Nærmest støtteniveau er ved 75,5 og næste modstandsniveau er ved 76,5. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad, hvilket er positivt.

Metalvaremarkedet er i en stigende tendens både på kort-, mellem- og langt sigt. Tin er sidste råvarer i den stigende tendens.

Landbrugsmarkedet er fortsat uensartet. Mælk har det rigtigt svært både på kort, mellemlangt og langt sigt, og der er fald i alle graferne, mens majs, bomuld og hvede stiger på kort og mellemlangt sigt.

Brent Spot har ramt 70, hvilket var en top tilbage i 2015 og en bund i 2010.

Skal olien i 80?

Nærmeste modstandsniveau er ved 75 og herefter i niveauet 80. RSI er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis, hvilket indikerer, at der er brug for en konsolidering i det nuværende niveau.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.