Stærke regnskaber

Regnskabssæsonen er for alvor skudt i gang og mange selskaber viser flot fremgang og tykke ordrebøger og på trods af de faldende aktierne. Det indikerer, at markedsdeltagerne fortsat forsvinder ud af aktiemarkedet og vælger at stå med kontanter eller investerer i den stigende amerikanske rente.

Topdanmarks regnskab mandag viser en stærk udvikling i forsikringsforretningen, mens investeringsafkastet blev ramt af svag udvikling på de finansielle markeder. Teknisk ser aktien igen stærk ud efter en konsolidering i niveauet 280-300 siden årets begyndelse. Men nu testes modstandsniveauet ved 300 og bryder kursen igennem det niveau, er næste modstand ved 335. De tre indikationmodeller har alle etableret en bund og stiger, hvilket bekræfter den positive tendens i aktiekursen.

IC Group opjusterer forventningerne, da det er gået hurtigere med at implementere den nye organisationsstruktur, hvilket betyder, at EBIT-margin bliver hævet fra ca. 5 pct. til ca. 6 pct. Det fik aktien til at stige med 5,2 pct. Der er etableret et købssignal på ugebasis i begge signalmodeller og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 uger. Der er en positive tendens i de tre indikationsmodeller hvilket bekræfter den ny tendens i aktien.

Novozymes’ regnskab for 1. kvartal var under forventningerne, hvilket fik aktien til at falde tilbage med over 3 pct. Det var tilbagegang i forretningsområderne: Tekniske og farma, landbrug og foder, mens der var fremgang i bioenergi samt fødevare og drikkevareområdet.

Det fastholder aktien i den faldende tendens, og der er salgssignal i flere modeller. Nærmeste modstandsniveau er ved 320, mens nærmeste støtteniveau er ved 270-280.

Anbefaler at man afventer udviklingen.

Royal Unibrew, der leverede sit regnskab tirsdag aften, viste et stærkt med fremgang i både bund og top. Eneste mørke skyer i regnskabet er de nye restriktioner på alkoholsalg i Letland og Litauen, som har påvirket salget negativt i det område.

Teknisk holder aktien fast i den stigende trendkanal, som har stået på siden december 2016 kun afbrudt af korrektion i januar og februar i år. Signalmodellen er i køb på ugebasis og har kun været i salg i forbindelse med faldet i januar/februar i år. Næste modstandsniveau er ved kurs 500.

Coloplast er ved at etablere noget, der minder om en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 540 og herefter i niveauet 570-580, mens der er støtte ved niveauet 500. Der mangler Momentum, men MACD har etableret en bundformation og er svagt stigende. Bryder kursen igennem 540, ser aktien interessant ud.

Schouw er ved at etablere en kileformation med stigende bund og faldende top. Bryder kursen igennem niveauet 650, så bliver den øvre modstandslinie brudt, mens den nedre støttelinie ligger i niveauet 590. Afvent kvartalsregnskab i den kommende uge.

Tirsdag er der regnskab fra Carlsberg, DSV og RTX. Onsdag går det løs med D/S Norden, FLSmidth, GN Store Nord, Novo Nordisk., Skjern Bank og Spar Nord Bank. Torsdag er det BankNordik, Coloplast og Schouw. Fredag slutter af med ALK-Abelló og Vestas.

Det danske indeks er presset.

C25-indekset er faldet tilbage og handles nu under niveauet 1150. Det betyder, at salgssignalet i Bollingerkanalen fortsat er intakt. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 1155 og har afvist kursen. Der er dog fortsat en stigende tendens i både Momentum, MACD og RSI på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 1100, mens der er modstand i niveauet 1190-1200. Det betyder, at man skal afvente med sin danske investering, da den overordnet er i en faldende tendens.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.