Stærke Købs-“Set Upper” ved Udbrud!

BørsUdsigten: Fortsat Momentum!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,0 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 1,3 pct. og 2,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street holder lukket p.g.a. Uafhængighedsdagen i morgen, lørdag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen fredag.

 

Hong Kong (Vil udgå i løbet af måneden)

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (25.336 plus 0,8 pct. (212 point) nu til morgen, fredag (handles fortsat) er der tale om et udbrud i en stigende tertiær trend af en konsolidering med en toplinie i 25.000 niveauet og en bundlinie i 24.300 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.600 niveauet (solgt i 24.760). Stop loss ved brud af 24.550 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt em position ved bruddet af 25.000 niveauet. Stop loss ved brud af 24.450 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.123 plus 1,0 pct. (32 point) til morgen, fredag (handles fortsat), er der tale om kraftig accelererende optrend, der er ved at nå tidligere topniveauer. ATH for Shanghai Composite er 3.300 i begyndelsen af 2019.

BørsUdsigten noterer, at der er udsendt det første golden cross.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.975 niveauet. Stop loss ved brud af 3.075 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.955 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.186 plus 0,2 pct. (40 point) er der udsendt et salgssignal ved bruddet af 22.325 niveauet. Købesignal ved brud af toplinien i 22.600 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.350. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 22.403 niveauet. Genkøb ved brud af 23.200 niveauet.

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Wall Street holder lukket i dag, den 3 juli i forbindelse med uafhængighedsdagen i morgen lørdag den 4. juli.

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.130 plus 0,5 pct. (14 point) – er der etableret en positiv tertiær trend efter bruddet af den faldende tertiære trendlinie, og dermed en positiv fortsættelse, der bliver endelig bekræftet ved brud af 3.145 niveauet. Bruddet af 3.075 har udløst købesignal og en opbremsning af den negative trend.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet!

BørsUdsigten ser fortsat en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top, og på kort sigt en midlertidig topformation. Sandsynligheden er dog blevet væsentlig mindre.

BørsUdsigtens inflationsteori (se BU 30/6 -2020) taler imod et brud af bundlinien (;-D)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up” og en endelig bekræftelse ved bruddet af 3.400 niveauet!

EXIT signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.100 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.145 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.255 – plus 1,0 pct. (12 point), er der tale om et brud af en tertiær kileformation. Bruddet af 1.250 niveauet udløste et spekulativt/tertiært købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.250 niveauet (solgt i 1.268 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.255 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.244 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.704 plus 0,7 pct. (29 point), er der tale om et udbrud af en tertiær konsolidering i form af en toplinie i 1.680 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns sekundær konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675 niveauet (solgt i 1.650 niveauet). Stop loss ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Stop loss ved brud af 1.668 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.608 plus 2,8 pct. (348 point), er der tale om et brud af den falden trend i kileformationen, hvilket udløser et spekulativt købesignal. BørsUdsigten afventer dog et brud af 12.315 niveauet. Endelig bekræftelse af forsættelsesformationen ved brud af 12.500 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.315 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.375 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.130 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,633) til morgen, fredag, er der udløst er tertiært salgssignal ved brud af 6,625 niveauet købesignal ved brud af 6,64 niveauet.

Sekundært er valutakrydset gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,585 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,63 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,7) til morgen, fredag, er der tale om en konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 41,75 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.