Stærk stigning i nordisk tobak

Kursgraf på ugebasis.

Stærk stigning i de to børsnoterede tobaksselskaber Swedish Match og Scandinavian Tobacco Group (STG).

Kursgraf på ugebasis.

Swedish Match har været i en stigende tendens siden sommeren, hvor aktien blev handlet i niveauet 375 og i dag handles aktien i niveauet 534. RSI har ramt 90, men holder fast i den stigende tendens sammen med MACD og Momentum på ugebasis. Bollingerkanalen etablerede købssignal i begyndelsen af september, mens de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” ved månedsskiftet oktober/november.

MACD på ugebasis.

Aktien tester i øjeblikket modstandsniveauet ved 530-540, som også blev testet tilbage i august 2018. Nærmeste støtteniveau er ved 500. Anbefaler at man afventer udviklingen og man samler op ved tilbagefald.    

Kursgraf med modstandslinie.

Scandinavian Tobacco Group (STG) fandt en bund i august i niveauet 72-74 og i dag handles aktien i niveauet 86-88. Aktien har siden bunden i august været i en stigende tendens, og det betyder, at der blev etableret købssignal i Bollingerkanalen med et kort salgssignal i slutningen af november, som hurtigt blev ændret til køb igen.

STG er i en stigende tendens og er i køb.

Stigningen i aktien har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90. Nærmeste modstandsniveau er ved 94 og herefter i niveauet 100, mens der er støtte i niveauet 84 og herefter i niveauet 80. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Anbefaler køb på niveauet. (Bemærk jeg ejer selv aktien.) 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.