Seriøst Angreb på Der höchste aller Zeiten!

BørsUdsigten: Har USD bremset nedtrend? Coronavirus!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres, med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct., til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede tirsdag overvejende lavere fra fald på 0,5 pct. til en stigning på 0,1 pct. (DAX) for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, onsdag.

 

Udbruddet af coronavirus kan være en katalysator for en midlertidig top i. Det skete ved udbruddet af Sars. Indtil videre ligger vores chart imidlertid særdeles stærkt, så vi afventer et salgssignal før vi eksekverer (;-D))

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,3 pct. (8,83 point) i indeks 3.320,79.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.321), er der tale om en opbremsning af den accelererende tertiære trend. Der er fortsat tale om et rent købesignal.

BørsUdsigten ser ingen tegn på dannelse af en topformation. Første advarsel vil være brud af 3.230 niveauet!

BørsUdsigten’s målzone for S&P500 3.300 niveauet er nu opfyldt! BørsUdsigten forventer at se yderligere stigninger!

BørsUdsigten kan ikke udsende et prisobjektiv; men blot glæde os over at ligge i en tertiær/sekundær/primær trend, hvor den eneste usikkerhedsfaktor er USD (hvis man ellers overholder sine stop loss i det overordnede indeks)

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.320 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.153 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.230 niveauet. Strategi: Køb

Der er fortsat tale om en “bull”, hvor USD er nogenlunde neutral!

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 0,1 pct. (1,49 point) i 1.179,24.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.179), er det fortsat en opbygning til en flagformation før yderligere stigninger. Der er der tale om et kraftigt udbrud, og en accelererende tertiær optrend, efter bruddet af 1.147 niveauet. Salgssignal udløses ved brud af 1.120 niveauet sekundært, og 1.160 tertiært.

Med udgangspunkt i månedschartet sætter BørsUdsigten et nyt objektiv til 1.270-1.300 niveauet (indenfor de næste 6 måneder). Objektivet annulleres ved brud af 1.120 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.135 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.160 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.120 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,2 pct. (4 point) i indeks 1.826 – er der tale om et lille udbrud af en tertiær/sekundær sidelæns konsolidering (flagformation), og der er sket et udbrud efter bruddet af toplinien i 1.809, og der er udsendt et lille købesignal.

BørsUdsigten noterer et prisobjektiv i 1.850 niveauet indenfor de næste par måneder.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.809 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.810 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.744 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.773 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,1 pct. (7 point) i indeks 13.556 – er der tale om et lille købesignal ved bruddet af 13.549 niveauet. Der er tale om et seriøst angreb på den gamle topnotering / All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet inden for de næste par måneder.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.200 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.410 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 13.400 niveauet. Stop loss ved brud af 13.262 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,741) til morgen, onsdag, tester valutakrydset den sekundære faldende trend i 6,74 niveauet. Tertiært blev der udløst købesignal ved bruddet af 6,715.

BørsUdsigten vurderer, at der indtil videre er tale en overordnet sidelæns konsolidering. Første advarsel om genoptagelse af nedtrend vil være brud af 6,705. Sekundær nedtrenden ved brud af 6,66 niveauet.

Ser vi på de glidende gennemsnit, begynder det at ligne en lidt længere trendvending. Hvis vi får Death Cross skal man afdække sine USD indtægter og aktiver! Alt tyder på at det 200 dages glidende gennemsnit afviser, og der kan blive tale om et Golden Cross når de 24 dages glidende gennemsnit krydser det 50 dages ditto nedefra.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,715 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,72. EXIT / stop loss ved brud af 6,66 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (64,3 USD) til morgen, onsdag, er der er tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 65,75. Lille salgssignal inde i konsolideringen i 65,20 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 65,75 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 69 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Article printed from AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL to article: https://aktieraadet.dk/skiferie-og-davoserjas/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.