Stærk jobrapport fra USA

Båden gynger op og ned i disse uger. Mandag var det de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingssektoren, der var den store skurk. Torsdag var der den ventede rentesænkning fra ECB. Stærk jobrapport fra USA fredag.

 

C25-indekset fortsætter den stigende tendens, og der er købssignal i alle modellerne på både dags- og ugeniveau. På ugebasis er der en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 63. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er ligeledes i en stigende tendens og har brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. MACD er over middelværdien 0 på ugebasis.


Nærmeste modstandsniveau er ved 2000 og herefter i niveauet 2050, mens der er støtte i intervallet 1850 og 1800.

Den danske portefølje har år til dato givet et afkast på 14,5 pct. mod C25-indekset, som har givet et afkast på 10,6 pct.

Den nordiske portefølje har år til dato givet et afkast på 16,7 pct. mod OMX Nordic 40-indekset, som har givet et afkast på 15,7 pct.

Du har netop modtaget Trends Mini, som er en mindre udgave af vores analyse-nyhedsbrev Trends fra i fredags.

I Trends har vi analyseret følgende internationale indeks: C25, S&P 500, Nasdaq Composite, Nikkei, BSE Sensex, China Nasdaq, OMX S30 og DAX.

Ugens nordiske aktier er Bravida Holding, og de to danske aktier er NKT og SP Group.

Vi har foretaget et teknisk tjek på guld, olie og industrimetallerne

Trends indeholder ligeledes to porteføljer: en dansk og en nordisk, hvor vi kommer med ideer til, hvordan man kan sammensætte sin portefølje. Du kan bestille et abonnement ved at klikke her.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.