Hvad med pap-producenterne?

Kommer der en konsolidering i branchen med de skærpede krav til engangsemballage i EU? Finske Metsä Board har haft en svagt stigende tendens siden marts, men siden midten af maj er kursen faldet lidt tilbage, hvilket har ændret signalet for Bollingerkanalen til salg. I kursgrafen er de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage blevet brudt oppefra, og i løbet af 2-3 dage bliver der etableret et Death Cross.


På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen, og det blev etableret for 4 uger siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross for 5 uger siden.


Den stigende tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er på 56. Momentum er stigende og brød igennem det glidende gennemsnit nedefra i begyndelsen af april. MACD er ligeledes i en stigende tendens og over middelværdien 0 på ugebasis.


Formationsmæssigt er aktien handlet vandret i niveauet 6,5-8,0 siden foråret 2022. I 2021 blev aktien handlet i niveauet 11 mod 2019-bunden på kurs 4. Nærmeste modstandsniveau er ved 8,5 og herefter i niveauet 10, mens der er støtte i niveauet 7 og herefter i niveauet 6,5. Aktien ser interessant ud på dette niveau.

I 2023 omsatte Metsä Board for 1,942 mia. euro mod 2,480 mia. euro i 2022. Resultatet efter skat blev 102 mio. euro i 2023, mens det i 2022 var 461 mio. euro.

Metsä Board er en produktionsvirksomhed, der er aktiv i papir- og papirmasseindustrien. Virksomheden producerer kartoner lavet af skovfiber, som anvendes til forbruger- og fødevareprodukter. Udover produktion af kartoner tilbyder virksomheden tjenester relateret til teknisk analyse og designudvikling. Virksomheden er mest aktiv på det europæiske marked.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.