Står nedturen for døren

Nøgletallene torsdag var godt blandede og giver et noget uensarteat indtryk. Antallet af nytilmeldt ledige var noget højere end ventet på 220.000 mod forventede 212.000. Omvendt var detailsalget  i top for juli. Empire Manufacturing steg til 4,8 mod forventede 4,3. Philadelphia Fed indekset steg mere end ventet, mens kapacitetsudnyttelsen var noget lavere.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Home Depot, Medtronic, salesforce.com, Estee Lauder, VMware, TJX, Target, Ross Stores, HP samt Alcon.

Dow Jones Industial Average har tabt Momentum som resten af markedet og er er nu under 25.600. Faldet har presset Momentum tilbage på ugebasis, mens der fortsat er en opadgående tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 26.600-26.800, mens nærmeste støtteniveau er ved 24.800.

Salgssignal i S&P 500.

S&P 500 har etableret støtte ved niveauet 2820-2840. I begyndelsen af august blev der etableret et salgssignal ved at de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. På ugebasis er det lange glidende gennemsnit blevet brudt, hvilket gør, at markedet ser presset ud. Momentum på ugebasis er fortsat i en stigende tendens, mens Bollingerkanalen netop har etableret et salgssignal. Nærmeste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2600-2650.

Nasdaq er presset.

asdaq Composite har ligeledes tabt pusten og begge de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og Bollingerkanalen har givet salgssignal for 1 uge siden og kursen skal over 4800 før signalet skifter. Nærmeste modstandsniveau er ved 8200, mens nærmeste støtteniveau er ved 7600 og herefter i niveauet 7400.
Strategi: USA har etableret et salgssignal.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.