Har folket rejst sig?

Både Rusland og Hong Kong oplever i disse måneder en stigende vrede fra deres befolkning på hvordan ting bliver kørt. Spørgsmålet er, om det på sigt kan ændre noget og hvad det betyder for de finansielle markeder.

DFDS måtte tirsdag nedjustere forventningerne til det kommende årsregnskab grundet usikkerheden omkring Brexit for kvartalsregnskabet viser en fremgang i omsætningen, mens resultat efter skat viste en tilbagegang på 1,8 pct. til 486 mio. kr. Aktien har tabt 15,6 pct. år og den faldende tendens bliver fastholdt af usikkerheden. Nærmeste støtteniveau er ved 200, hvor aktien blev handlet tilbage i 2015. Afvent udviklingen i aktien.

NNIT har mistet en kontrakt fra deres helt store Novo Nordisk, hvilket er med til at trække bruttoresultat ned med 26 pct. Ordrebeholdningen steg i 3. kvartal 2019 med 1,7 pct, mens den samlet er negativ med et fald på 12 pct. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden januar i år, hvor kursen var i 212 mod dagens kurs i 80,8. Afvent en eventuel rebound for den spekulative investor på kort sigt.

I modsatte ende var TCM Group, som opjusterede forventningerne til omsætningen og EBIT-resultatet.
Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 114-120, men kort før regnskabaflæggelsen faldt aktien ned og testede støtteniveauet 110. Faldet betyder, at der er etableret et salgssignal på både dags- og ugebasis. Faldet betyder ligeledes, at de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra.

Hold støtteniveauet?

Pandora er faldet tilbage og tester nu støtteniveauet 220-230, som også var tilfældet tilbage i juni. I løbet af sommeren blev aktien handlet op i niveauet 270, som var et støtteniveau i april. Både på dags- og ugeniveauet er signalmodellerne i salg. Der er etableret topformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis, mens der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Afvent regnskabet i den kommende uge.

Netcompany har oplevet en mindre korrektion og kursen er faldet fra 280 i juli til niveauet 240 i dag. Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge gået i salg. Anbefaler at man afventer regnskabet i den kommende uge.

I den kommende uge kommer der regnskab fra Alm. Brand, Jyske Bank, Matas og Pandora om tirsdagen. Onsdag kommer der regnskab fra Netcompany Group og Nilfisk Holding. Torsdag er det Ambu, Columbus, Jeudan, Parken, Skako, SP Group samt cBrain. Fredag er det Brdr. A&O Johansen, Rockwool samt SimCorp og The Drilling Company.

Det danske marked hold stand.

25-indekset holder sig over 1080 fortsat, men indekset har en faldende tendens, hvilket indkerer, at man skal være afventende. Momentums positive udvikling på ugebasis er blevet afbrudt og er nu i faldende tendens. Faldet har ligeledes givet et salgssignal i både Bollingerkanal og Parabolic. MACD på ugebasis er ligeledes blevet brudt af den faldende tendens. Den faldende tendens betyder, at de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. Momentum på månedsniveauet fortsætter i den stigende tendens. Anbefaler at man afventer køb og tager et tab og en gevinst, så man bliver mindre eksponeret mod markedet.

 

DK portefølje
Alm. Brand og Rockwool på salgslisten.

Nordisk portefølje
Tager gevinsten i Cloetta mens Catena Media er på salgslisten. 

Står nedturen for døren
Nøgletallene torsdag var godt blandede og giver et noget uensarteat indtryk. Antallet af nytilmeldt ledige var noget højere end ventet på 220.000 mod forventede 212.000. Omvendt var detailsalget  i top for juli. Empire Manufacturing steg til 4,8 mod forventede 4,3. Philadelphia Fed indekset steg mere end ventet, mens kapacitetsudnyttelsen var noget lavere.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Home Depot, Medtronic, salesforce.com, Estee Lauder, VMware, TJX, Target, Ross Stores, HP samt Alcon.

Dow Jones Industial Average har tabt Momentum som resten af markedet og er er nu under 25.600. Faldet har presset Momentum tilbage på ugebasis, mens der fortsat er en opadgående tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 26.600-26.800, mens nærmeste støtteniveau er ved 24.800.

Salgssignal i S&P 500.

S&P 500 har etableret støtte ved niveauet 2820-2840. I begyndelsen af august blev der etableret et salgssignal ved at de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. På ugebasis er det lange glidende gennemsnit blevet brudt, hvilket gør, at markedet ser presset ud. Momentum på ugebasis er fortsat i en stigende tendens, mens Bollingerkanalen netop har etableret et salgssignal. Nærmeste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2600-2650.

Nasdaq er presset.

Nasdaq Composite har ligeledes tabt pusten og begge de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og Bollingerkanalen har givet salgssignal for 1 uge siden og kursen skal over 4800 før signalet skifter. Nærmeste modstandsniveau er ved 8200, mens nærmeste støtteniveau er ved 7600 og herefter i niveauet 7400.
Strategi: USA har etableret et salgssignal.

 

Japan tester vigtigt støtteniveau
Det japanske indeks er faldet tilbage til niveauet 20.400, som blev testet tilbage ved månedsskiftet maj/juni i niveauet 20.400. Faldet har trukket ned i MACD, som er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra og RSI er under 50.

Japan er som Danmark med et meget lille fald.

Signalmodellerne er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et negativt signal. Nærmest estøtteniveau er ved 19.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 21.600.
Strategi: Man skal fortsat afvente udviklingen.

OMX Stockholm 30 holder fast i støtteniveauet 1500, som også blev testet ved månedsskiftet maj/juni. Signalmodellerne er gået i salg på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og har etablerede et ”Death Cross”.

Det svenske indeks er presset.

Nærmeste støtteniveau er ved 1440-1460, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1560-1580. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en stigende tendens.
Strategi: Afvent udviklingen.

Bravida har været en tur i niveauet 78 i begyndelsen af august og dermed lå den nuværende bund over den foregående, som var i niveauet 76. Stigningen har givet et nyt købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet. På ugebasis holder det lange glidende gennemsnit som en støttelinie i niveauet 81,4.

Ser interessant ud.

RSI holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 55. Momentum er ligeledes stigende på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 95, mens nærmeste støtteniveau er ved 76 også i niveauet 72. Køb for den spekulative.

Vigtigt støtteniveau ved 11.500.

Frankfurt Dax 30 har etableret en topformation i begyndelsen af juli i niveauet 12.629 og nu handles indekset i 11.400. Faldet i indekset betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et negativt signal. Nærmeste støtteniveau er ved 11.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 12.000 og herefter i niveauet 12.500. Momentum på månedsbasis har mistet hastigheden og er faldet tilbage.
Strategi: Salgssignal i DAX

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Matas og GN Store Nord

Matas er regnskabsaktuel i næste uge og fokus vil være på hvordan det går med deres nets og om blandt andet Normal stadig presser indtjeningen.

Interessant formation.

Teknisk har aktien haft svært ved at bryde igennem modstandsniveauet 76, som blev testet i februar, mens den seneste topformation var i niveauet 74, mens bundformation oplever en stigende tendens og dermed er der etableret en kileformation, hvor et brud af den øvre eller nedre støttelinie vil indikere i hvilken retning aktien skal. Signalmodellerne er i salg og det lange glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt oppefra.

Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 62 og herefter i niveauet 58, mens nærmeste modstandsniveau er ved 73 og herefter i niveauet 76. Anbefaler at man afventer udviklingen.

GN Store Nord har bevæget sig vandret siden marts, hvor aktien blev handlet i nivauet 300-320. Sidste uge faldt kursen igennem 300 og det har givet salgssignal i signalmodellerne og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra.

Der er pres på GN Store Nord.

De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens og RSI har ramt 30.
Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal være forsigtige. Hold øje med stop-loss ved 290. Afvent regnskabet.

Guldet har rundet 1500
Guldet holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 1500. Der er positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 90 og har været oppe i det niveau siden midten af juni, og vi forventer, at der kommer en korrektion i løbet af 2-3 uger.

Er guldet ved at find sin top??

SEK/DKK: holder fast i niveauet 69,5. Der er etableret en topformation i de tre indikationsmodeller. Den svenske krone ser ikke ud til at rebounde i den kommende tid.

EUR/USD: Fortsætter den faldende tendens og har ramt niveauet 1,1.

Metalmarkedet: Fortsat negativ udvikling i metallerne.

Landbrugsmarkedet:  Få interessante signaler i kaffe og mælk, mens de fleste kornprodukter er i en faldende tendens.

Er brudt igennem støttelinien-

Brent Spot holder sig over 58 dollar, men er fortsat i en faldede tendens på ugebasis. Momentum stiger på månedsbasis.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.