S&P500 Reversal – Købesignal – og Test af Ny ATH?

BørsUdsigten: Optræk til Pæne Købesignaler! USD viser igen Svaghed!

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 1,1 pct. og 2,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,9 pct. og 2,0 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres overvejende med stigninger på mellem 0,0 pct. og 2,0 pct. til morgen, torsdag – undtaget Australien med minus 0,8 pct.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering   

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,4 pct. (47 point) i 3.380, er der tale om en annullering af salgssignalet, og et nyt (pænt) købesignal. Vores “candlelight” blev annulleret, og der blev udløst et pænt købesignal, ved bruddet af 3,370 niveauet.

Indekset testede igen det gamle topniveau i 3.395 niveauet (3.393,52) ved en højeste notering i 3.381 niveauet. Det nye angreb på den gamle top betyder, at der alligevel er en god chance for et brud i denne uge. Psykologiske modstande skal oftest testes, specielt hvis de udløser et flot købesignal ved brud.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.370 niveauet (solgt i 3.340 niveauet). Genkøb ved brud af 3.370 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.266 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 2,1 pct. (468 point) i 23.311) er der tale om et brud af den sekundære sidelæns konsolidering med en toplinie i 23.000. Udbruddet sker fra en 2 mdr. lang konsolidering, og forventes at blive kraftigt. Der er udløst et rent købesignal!

Tertiært er der tale om en positiv konsolidering der udmøntede sig i et brud en positiv fortsættelsesformation og en bekræftelse af købesignalet i 22.593 niveauet.

Første tegn på en konsolidering skete ved bruddet af det 24. og 50. dages glidende gennemsnit. Der er udløst købesignal ved bruddet af 22.500 niveauet, og bruddet af 22.535 er det bekræftede signal for køb. Bruddet af 23.000 niveauet annullerer den mulige dobbelt top.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.250 niveauet (solgt i 22.675 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.600 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 23.000 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 2,0 pct. (67 point) i 3.274 – handles i skrivende stund), er der tale om et salgssignal ved bruddet af den tertiære konsolidering. Tertiært salgssignal ved bruddet af den tertiære optrend 3.390 niveauet. Det er bekræftet ved bruddet af 3.335 niveauet. Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt; men der er udsendt et salgssignal ved bruddet af det 24 dages glidende gennemsnit i 3.330 niveauet.

Der kan muligvis være tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelttop! Under alle omstændigheder er der tale om en advarsel!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.390 niveauet (købt i 3.275 niveauet). Genkøb ved brud af 3.330 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved brud af 3.320 niveauet (købt i 3.335 niveauet). Genkøb ved brud af 3.320 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,8 pct. (10 point) i indeks 1.328) er der tale om tertiær stigende optrend efter bruddet af toplinien i 1.305 niveauet i en sidelæns konsolidering. Bruddet af toplinien i 1.315 niveauet udløste yderligere købesignal, og gappet er lukket (som indikeret). Brud af 1.343 udløser yderligere købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.294 niveauet (solgt i 1.337 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.312 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.315 niveauet (solgt i 1.294 niveauet). Stop loss ved brud af 1.280 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.789, er der tertiært tale om et positivt udbrud af en konsolidering (tertiær fortsættelsesformation), og en accelererende tertiær trend. Salgssignal ved brud af 1.775 niveauet. Sekundært er der tale om et købesignal efter udbruddet af en konsolidering med toplinie i 1.763 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.727. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.775 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.763 niveauet (solgt i 1.732 niveauet). Stop loss ved brud af 1.712 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,9 pct. (112 point) i indeks 13.059), er der tale om et brud af toplinien af den tertiær sidelæns konsolidering i 12.680 niveauet. Der er nu tale om en test af 13.060 niveauet. Brud heraf vil udløse et stærkt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.700 niveauet (solgt i 12.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.885 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.580 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,305) til morgen, torsdag, er der tale om en opbremsning af en negativ trend. Brud af 6,338 niveauet indikerer en test bundlinien i 6.265. Brud af 6,265 udløser nyt salgssignal, og brud af 6,355 niveauet bekræftet udløser købesignal.

BørsUdsigten “gætter” på at fortsættelsen er negativ, selvom vi har testet toplinien i konsolideringen.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,505 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (45,3) til morgen, torsdag, er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 45,3 niveauet og ny bundlinie i 44,3 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbruddet af konsolideringen er derfor meget kraftig, og sandsynligvis starten på en acceleration – eller sagt på en anden måde: BørsUdsigten gætter på at olien skal stige yderligere ud fra chartet!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,3 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.