Duni og Vestas

Duni – afhængig af gæsten til festen
Aktien etablerede en topformation i juni i niveauet 100-103 efter en pæn rebound i aktien fra bunden i marts i niveauet 62,5-66. I dag handles aktien i niveauet omkring 90 og det betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”, men omsætningen mangler desværre.
På ugebasis skal kursen igennem 95, før signalmodellen Bollinger ændrer sig, men det lange glidende gennemsnit på 24 uger er blevet brudt af den stigende tendens i de sidste par uger.


De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. RSI er under 40, hvilket bekræfter, at man skal afvente udviklingen.
Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket gør, at aktien tages med på kandidatbænken. Nærmeste modstandsniveau er ved 100-103 og herefter 115-117, mens nærmeste støtteniveau er ved 80 og herefter i niveauet 70. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Godkendt regnskab fra Vestas
Tirsdagens regnskab fra Vestas blev taget godt imod af analytikerne med en stigning på XX pct. Aktien har etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen for 3 dage siden. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 840.

På ugebasis har der været købssignal i aktien siden maj i både Bollingerkanalen og Parabolic- modellen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” tilbage i midten af juni. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens og den samme tendens ser man i Momentum på månedsbasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 975 og herefter i niveauet 1050, mens nærmeste støtteniveau er ved 850 og herefter 750. Anbefaler køb på det nuværende niveau.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.