Skal markedet korrigeres?

Der er ikke meget fremdrift i markedet. Komponentmangel, måske højere rente og problemer med distribution gør det heller ikke nemmere at drive forretning i øjeblikket. De mange sorte skyer over ting der kan og vil drille indtjeningen gør markedsdeltagerne en smule afventende.

Placera.se har onsdag en mindre artikel om Matas, hvor der ses et interessant potentiale i aktien, der er gået fra almindeligt detailselskab til et firma, som er orienteret mod salg af varer på nettet.
Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og tester i øjeblikket niveauet 130, hvilket var et modstandsniveau i 2016. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. MACD er over 0 og RSI har ramt 75. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i Matas).

Onsdag var der endvidere fokus på Scandinavian Tobacco Group (STG), da Swedish Match meddelte, at man sælger sine cigaretforretning, hvilket er med til at hæve kursen på STG.
Opsamlingsmulighed i Novozymes efter aktien har været i en stigende tendens siden slutningen af januar 2021 og frem til begyndelsen af september, hvorefter aktien er faldet tilbage til niveauet 470-475. Faldet har givet salgssignal i Bollingerkanalerne både på dags- og ugeniveauet. Det betyder også, at der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 50 på ugebasis.

Onsdag var der flere gode historier omkring Novozymes, som har lanceret enzymer mod lugt og forvaskede farver og samtidig opjusterede den tyske bioethanolproducent Cropenergies, da stigningerne i ethanolsalgspriserne giver øget salg og en forbedring af driftsresultatet.
Teknisk bliver niveauet 470-475  testet i øjeblikket og næste støtteniveau er ved 450, mens der er modstand i 500 og herefter i niveauet 530. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torsdag leverede Chemometec et regnskab, som viste en stærk vækst i både omsætningen og driften. Trods fremgang har det amerikanske marked været ramt af lavere omsætning, hvilket skyldes en lavere dollar, mens Europa igen er oppe at køre på det tidligere niveau i forhold til corona-situationen.
Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens, men har svært at bryde igennem modstandsniveauet 1000-1050. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 1200 og nærmeste støtteniveau er ved 890-900.

I denne uge kommer der en række regnskaber fra Firsth North selskaber: Mdundo.com, SameSystem, Seluxit og Valuer Holding.

C25-indekset er faldet tilbage som flere andre internationale indeks i denne uge og handles nu under 2000. På dagsniveauet betyder faldet, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt oppefra og der er etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1875 som en støttelinie. Den sivende tendens i kursen for indekset kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er under 70. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens og det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Nærmeste modstandstandsniveau er 2020 og herefter i niveauet 2150, mens der er støtte i niveauet 1960 og herefter i niveauet 1920.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato 17,0 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 17,3 pct. Har solgt Schouw. Afventer udviklingen i cBrain. 

Nordisk portefølje
Duni er på salgslisten. 

 

Afvent udviklingen
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet Phildelphia-indekset steg mere end ventet, mens der var flere nytilmeldte ledige end ventet. Det blev til 332.000 nye førstegangsledige, mens der var ventet 322.000.

Regnskaber i den kommende uge: Adobe Inc., NIKE Inc., Costco Wholesale Corp., FedEx Corp., General Mills, AutoZone, Lennar Corp. samt Darden Restaurant.

S&P 500 er faldet under 4500 og nu bevæger indekset sig vandret i niveauet 4450-4500. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er der fortsat i køb og den nedre kanallinie ligger i niveauet 4400 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4300 som en støttelinie. Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 65.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4600 og herefter i niveauet 4650, mens der er støtte i niveauet 4400 og herefter i niveauet 4350.

Nasdaq Composite var nede og teste 15.000, men har siden rettet sig og handles nu i niveauet 15.200. Der er fortsat salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit er endnu ikke brudt på dagsniveauet.
Der er købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.400 som en støttelinie. Tilbagefaldet i begyndelsen af september kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI er under 65 og der er en faldende tendens i Momentum. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 15.400 og herefter i niveauet 15.700, mens der er støtte i niveauet 15.000 og i niveauet 14.200.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Nikkei tester 30.500
Det japanske indeks bevæger sig vandret i niveauet 30.500. Der er købssignal i alle modellerne på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af august, mens de glidende gennemsnit endnu ikke har etableret et ”Golden Cross”, men holder tendensen i indekset, vil det ske i løbet af 1-2 uger, da de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.

Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70. Momentum på månedsbasis har etableret en bund og stiger, men er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit endnu.
Nærmeste modstandsniveau er ved 30.500 og ved niveauet 32.000, mens der er støtte i niveauet 27.500-28.000 og ved 26.500-27.000.
Strategi: Fastholder køb på Japan.   

OMX Stockholm 30 er fortsat i salg på dagsniveauet, da indekset fortsat er i en faldende tendens. Faldet betyder ligeledes, at Bollingerkanalen på ugebasis har etableret et salgssignal for første gang siden oktober/november, da indekset kortvarigt faldt tilbage, men indekset rettede sig hurtigt og etablerede igen et købssignal.

Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller. MACD har været faldende siden toppen i slutningen af april. RSI er under 55. Momentum er ligeledes faldende både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 2425 og herefter i niveauet 2450, mens der er støtte i niveauet 2300 og ved 2250.
Strategi: Afvent udviklingen.

Scandic når en belægningsgrad på 50 pct. og dermed er selskabet tæt på break even for driften. Aktiekursen toppede i begyndelsen af marts i niveauet 44 og ser ud til at have fundet en bund i niveauet 32 i midten af august. Aktien handles i niveauet 34.

Der er salgssignal i alle signalmodellerne både på dags- og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 36 som en modstandslinie. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er ved 45 og MACD er ved 0. Momentum stiger på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 37 og herefter i niveauet 39-40. Nærmeste støtteniveau er ved 32-32,5 og herefter ved 30. Fastholder køb på aktien.

 

Frankfurt DAX holder fast i salgssignalet på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. Det glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et ”Death Cross” på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 15.500 som en støttelinie.
De tre indikationsmodeller er faldende, mens Momentum er stigende og har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 16.000 og herefter i niveauet 16.250, mens der er støtte i niveauet 15.500 og der er støtte i niveauet 15.250.
Strategi: Hold på det tyske marked.  

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er ALK-Abello og Pandora
ALK-Abello er gået i salg på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet pga. af den faldende tendens i aktiekursen. På ugebasis holder det lange glidende gennemsnit fortsat som en støttelinie i niveauet 2880.

Faldet i aktiekursen de sidste par dage har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 45 og nye bunde som ligger lavere bliver hele tiden etableret i Momentum på ugebasis. Den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis, hvor den seneste bund fra april/maj er blevet passeret. Nærmeste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2550-2600, mens der er modstand i niveauet 3200-3250 og herefter i niveauet 3450-3500. Aktien er på kandidatbænken.

Pandora kunne på deres kapitalmarkedsdag tirsdag løfte sløret for en ny vækststrategi og øget tilbagekøb af egne aktier. Den positive nyhed fik aktien til at stige og der var allerede et købssignal på dagsniveauet, som nu har været i køb siden månedsskiftet. På ugebasis betød den positive historie, at aktien er gået i køb både i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen.

Holder tendensen, bliver der ikke noget brud af det lange glidende gennemsnit på ugebasis. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er under 50 og MACD er under 0, så man skal afvente udviklingen. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation.
Nærmeste modstandsniveau er ved 930-950 og herefter i niveauet 980-1000, mens der støtte i niveauet 760 og herefter i niveauet 700. Afvent udviklingen. (Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

Skal olieprisen op?
Guldet er faldet tilbage og er nu gået i salg på ugebasis efter 3 uger i køb. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under 0. Momentum på månedsbasis er faldet tilbage. Nærmeste støtteniveau er ved 1720-1730 og herefter i niveauet 1700-1710.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens. Det trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 54. MACD er stadig under 0. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation, hvilket indikerer, at den svenske krone kan blive styrket i løbet af de kommende måneder. Nærmeste modstandsniveau er ved 74 og herefter i niveauet 74,5, mens der er støtte i niveauet 73 og herefter i niveauet 72.

EUR/USD: Tilbagefaldet har ændret signal på dagsniveauet, mens der fortsat er købssignal på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation.

Metalmarkedet: Bly har tabt lidt fart i ugen, der er gået, mens de øvrige konsoliderer sig i deres nuværende niveau.

Landbrugsmarkedet: Afgrøderne stabiliserer sig i deres nuværende niveauer, når det gælder kakao, bomuld, kaffe, mens sukker tester modstandsniveau 20,5 for 3. gang. Kornafgrøderne bevæger sig vandret, mens der er en stigende tendens i havre.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og tester modstandsniveauet 76 dollar i øjeblikket. Den stigende tendens i kursen trækker op i både RSI, Momentum og MACD på ugebasis. RSI har ramt 50, mens MACD fortsat er under 0. Momentum bevæger sig vandret på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 77-78.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.