Skal Du have Bank?

Spurgte den store dreng.

JA

sagde den lille dreng

men det skal være JYSKE BANK

Citat/omskrivning af barndommens bank: Banken for Ringsted & Omegn

Ugens Aktie er Jyske Bank

Kursen på Analysetidspunkt 400 DKK pr aktie

Fundamentalt ser BørsUdsigten nogle hovedpunkter omkring potentiale / risiko.

Renterne stiger voldsomt, hvilket giver indtjening på indlånsoverskuddene – og større rentemarginal på udlånskunderne. Det koster “ikke” noget, og er ren indtjening når rentemarginalen udvides. Endvidere er der en god undskyldning til at sætte renterne lidt hurtigere op, da der forventes yderligere rentestigninger fra centralbankerne.

Med kreditstramninger bliver vanskeligere at flytte engagementerne, og de kan “presse” citronen med højere rentestigninger. Det begrundes naturligvis med, at der forventes større tab på debitorerne.

Flot regnskab fra finske Nordea’s danske afdeling underbygger et stærkt regnskab

Fusionen med Handelsbanken er nu godkendt af konkurrencemyndighederne, og det betyder en integration i Jyske Bank. Jyske Bank har “kun” overtaget de private kunder og mindre virksomheder. De store erhvervskunder er overført til Svenska Handelsbanken i Sverige. BørsUdsigten vurderer, at fusionen vil forøge Jyske Banks balance med ca. 20 pct.

Indtjeningen i Jyske Kredit vil blive væsentlig lavere på trods af den mulige indtjening ved skrå og lodret konvertering.

Jyske Bank forventer ved halvårsmeddelelsen et resultat på mellem 44 – 50 DKK.

BørsUdsigten vurderer, at Jyske Banks resultat vil ligge mellem 48 og 53 DKK pr. aktie alt efter fondsresultatet.

BørsUdsigten vurderer, at der ligger der en opjustering i kortene senest ved Q4 (integration Handelsbanken). Fremadrettet forventes integrationen af handelsbanken, at medføre en forøget indtjening på mellem 5-7 DKK (Jyske Bank har ikke udvidet aktiekapitalen i forbindelse med opkøbet- men finansieret det over driften).

  • Og Nej – Jyske Bank er ikke solgt til svenskerne – det var en joke fra Anders Dam – men nu er der tale om et opkøb med modsat fortegn af Svenska Handelsbanken’s danske afdeling.
  • Godt gået Anders!!!

BørsUdsigten forventer en genoptagelse af Jyske Banks aktietilbagekøb allerede i første kvartal eller senest i 2. kvartal næste år.

K/I (kurs / indre værdi) for Jyske Bank på baggrund af Q2 regnskabet og den nye nedskrevne aktiekapital er 548 plus indtjening i Q3. Børskursen ligger ved denne aktievurdering på kurs 400 og dermed en K/I på 0,73 (man betaler 73 øre for 1 DKK)

Timingmæssigt kan offentliggørelsen af Q3 regnskabet den 1. november være en kurstrigger.

Overordnet vurderer BørsUdsigten, at Jyske Bank fundamentalt vil være et godt alternativ til investering i obligationer, da indtjeningen hurtigt kan tilpasses inflationen. Det ser man på de tyrkiske banker – med en inflation på 83 pct.

Ovennævnte er tanker, og er ikke fyldestgørende. Der tages forbehold for fejl og udeladelser.

 

Teknisk Vurdering (Først Marked – Dernæst Den Individuelle Aktie (;-D)

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.600 er der tale om en W-formationen, og en tertiære accelererende optrend.

Modsat er der tale om et vendesignal på vores candlelight, og mindst en test af 1.590 niveauet, hvilket skete i går torsdag.

Det betyder, at der er tale om en chartformation, der er meget stærk, og der er tale om en midlertidig bund og et købesignal i C20 indekset – indtil videre.

BørsUdsigten sætter et kursmål i 1.680 niveauet til 1.710 niveauet for en formation af denne type.

Det betyder, at man spekulativt kan købe danske aktier (Rygvind på cykelstien); men ….

BørsUdsigten noterer dog, at der fortsat er tale om en ren nedtrend, selvom der lægges an til en lille opbremsning!

Vær ikke for grådig med de spekulative investeringer.

Overordnet strategi er, at man afventer køb af aktier, og evt. tager toppen af positionerne / sælger; men spekulativt følger markedet! 

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.563 niveauet). Genkøb ved brud af 1.605 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.585 niveauet (solgt i 1.730 niveauet). Stop loss ved brud af 1.565 niveauet. Strategi: Køb

OMXC20: Dagschart

 

BørsUdsigten noterer, at Jyske Bank ligger i en ren optrend, og tester oversolgt niveau.

Ser man på dagschartet bliver BørsUdsigten ikke overraske, hvis vi skal op at teste Eden gamle toplinie” i 440 niveauet.

Aktien ligger i optrend med højere toppe og højere bunde.

EXIT ligger ved brud af 375-70 niveauet.

Alm. Brand: Dagschart

BørsUdsigten tager forbehold for fejl og udeladelser

BørsUdsigten ejer aktier i Jyske Bank

Analysen/vurderingen vil ikke blive fulgt op.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.