Skako: Turn-around på vej?

Dobbelt bund.

Skako-aktien har haft det svært i mange år og det skyldes blandt andet økonomiske udvikling i selskabet, der har været og er ramt af afmatningen indenfor byggeriet, hvilket har påvirket salget af betonanlæg mens salget af vibrationsudstyr til industrien har en positiv udvikling.

Det seneste kvartalsregnskab viser et samlet underskud på 14 mio. kr. fra år til dato mod underskud på 12,5 mio. kr. år før. Ordreindgangen har i hele 2014 været stigende, hvilket lover godt for 2015. Der har været vigende efterspørgsel på markederne i Rusland og Afrika.

Dobbelt bund.
Dobbelt bund.

Teknisk har aktien etableret en dobbelt bund i niveauet omkring 20. Den første bund er i oktober og den anden bund er i slutningen af december. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i februar, og det giver en positiv udvikling i Momentum og MACD. Signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic har været i køb de sidste 7 uger. Nærmeste modstandsniveau er 28, som var en bund i konsolideringsfasen fra 2014.

Bollingerkanalen med modstandsniveauet omkring 28.
Bollingerkanalen med modstandsniveauet omkring 28.

Anbefaler at man tager en mindre position, hvis man har brug for at spekulere, da risikoen fortsat er stor.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.