A.P. Møller – Mærsk før Regnskab – Pas på ikke at glide i olien!

To fundamentale årsager til, at olieprisen ikke vil stige igen – på den korte bane!
Traditionen tro ser vi på strategien for A.P. Møller – Mærsk B (AMP(B) inden regnskabet i morgen, onsdag.
Overordnet tilgang: Investorerne er i vilrede.
Dagschartet for APM(B) (13.770) ligger i en positiv sekundær trendkanal. Tertiært er vi inde trendkanalen i gang med en konsolidering.
Holder 13.100 (bundlinie i den stigende trend) eller brydes 14.300 bekræftelse af tertiært købesignal er der gode chancer for en stigning op til 15.300 i næste ben.
På den lidt længere bane er der ”kaos” på chartet, hvilket indikerer at investorerne er i vilrede, på den lange bane.
Tertiært/spekulativt er der udsendt et salgssignal ved bruddet af 14.200 niveauet. Der genkøbes ved brud af den faldende trend 14.100 niveauet.

Det betyder, at BørsUdsigten vurderer, at man ikke skal købe spekulativt inden regnskabet, men afvente købesignal!
Tertiært: Sælg
Sekundært køber BørsUdsigten ved et tilbagefald mod 13.100 niveauet, og sælger (åbner short) ved brud af 12.800 niveauet.
Sekundært: Køb
Primært ligger kursen fortsat rundt det 200 dages glidende gennemsnit – så der er tale om en langsigtet sidelæns konsolidering. Principielt er brud af 200 dages glidende gennemsnit et EXIT signal; men BørsUdsigten lægger det i 12.800 niveauet.
Primært: Køb – men bemærk EXIT niveau.
De korte indikatorer trækker ned, efter at være vendt i normalt oversolgt niveau. Investorerne tager gevinst inden regnskabet.
Signalmodellerne ligger i rent køb; men timing af køb kan times bedre.
BørsUdsigten vurderer, at det er mest sandsynligt med en bevægelse NED, når regnskabet offentliggøres i morgen, tirsdag, når vi lægge chartet og vores modeller til grund.
Ved brud af 15.300 niveauet ser BørsUdsigten et potentiale og en test af 19.500-20.000 niveauet på lidt længere sigt.

 

24APMBCH
A.P. Møller – Mærsk B: Dagschart

Fundamentalt er BørsUdsigten ikke i tvivl om at faldet i bunkerpriser langt overstiger faldet i olieindtægter. Det regnskabet står og falder med er tilgangen til vurderingen af oliereserver, og den fremtidige oliepris.

Vil oliepriserne stige igen?

BørsUdsigten vurderer at olieprisen ikke stige foreløbig – ud fra en fundamental vurdering.
Det skyldes, at olieselskaber og lande, har investeret og lånt store beløb for at kunne udvikle oliefelter – specielt i havet.
Disse investeringer og gæld skal forrentes / serviceres, så der vil blive solgt – næste uanset pris. Det der ikke sker, er at der investeres i nye oliefund, og udvikling heraf.
Alene af den grund vil priserne falde
Et andet og ikke mindre vigtig punkt vil være lagerkapaciteten!
Går man ind på US Energy Information Administration kan man konstatere, at der sker voldsomme stigninger i olielagrene (Crude-oil inventories).
For øjeblikket er crude oil supplies i USA 400 mio. tønder, og der produceres 9,3 mio. tønder pr. dag.
Hvis vi tager ugen der slutter den 13. februar, ligger der 426 mio. tønder på lager. Den samlede lagerkapacitet i USA skønnes at være 450-460 mio. tønder.
Hvornår rammer vi den maksimale lagerkapacitet??

Der kan ikke gå lang tid
Hvad sker der når vi når derop?
VLCCerne (Very Large Crude Carriers) vil blive efterspurgte – ikke for at sejle med olie – men som lager!
Det kan betyde yderligere stigninger i fragtraterne.
BørsUdsigten’s gæt er at olieprisen skal falde yderligere
Så: Pas på ikke at glide i olien!
Normalt beskæftiger BørsUdsigten sig med Teknisk analyse; men ovennævnte er kun tankespin.
Ser vi teknisk på olien er der tale om en negativ fortsættelsesformation, og brud af 58,00 niveauet udløser salgssignal for UK Brent kvaliteten.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.